Dúbidas Bolsas 2022

BOLSAS 2022

O PRAZO REMATA O 12 DE MAIO

DÚBIDAS RECOLLIDA POLA ÁREA DE ATENCIÓN AO CIDADÁN

1)  Podo ter dereito a unha bolsa de estudos se teño o título de bacharelato e quero estudar un GRAO PROFESIONAL DE MUSICA?

 

Resposta: Non. Ainda que pode solicitala igual.

2) ¿Quen é o solicitante os pais ou o alumno?

 

Resposta: A/ O solicitante/a sempre é o alumno/a. Se figuran os pais como solicitantes carrexará a denegación da bolsa.

 

3) No número de conta do banco ten que figurar o/a alumno/a como titular ou cotitular?

 Resposta: SI

 

4) ¿Que é un alumno independente?

 

Resposta: E aquel que non depende economicamente dos seus pais, que conta con recursos propios suficientes e cona titularidade/arrendamento da súa vivenda habitual

Se vives cos teus pais ou dependes economicamente deles deberar marcar sempre que non e gravar aos membros da túa unidade familiar na folla 2.

 

5) ¿Qué datos académicos se teñen en conta?

 

Resposta: Os do útlimo curso realizado

 

6)  Unha vez presentada a solicitude a través do sistema on-line ¿Podo modificar os datos?

 

Resposta: NON. Debes cubrir unha nova solicitude. A anterior queda automaticamente anulada.

 

7) ¿Teño que presentala solicitude na UNIDADE TRAMITADORA?

 

Resposta: NON , unicamente que teñas que presentar documentación complementar

 

8) ¿Unidade familiar?

Resposta: Debe poñer tódolos membros que compoñan a unidade familiar ao 31 de decembro de 2021

Se eres dependente económicamente: pais, irmáns menores de 25 anos  ou maiores discapacitados- e avós sempre e cando vivan na unidade familiar

Se es independente figurarás tí só e, no seu caso, a túa cónxuxe parella unida por análoga relación e os fillos ou fillas

9) Cando poderei modifica-los estudos?

 

Resposta:Unha vez notificada, a través da sede electrónica, a resolución da baremación económica abrirase un prazo  para pdoer moficalos estudos asi como para cubrir os datos de residencia (no caso de que vivira durante o curso fora da residencia familiar) , así como calquera outra cousa que o MEC considere convinte.

 

10) Se o prazo remata o 12 de maio e solicito a BOLSA posteriormente ¿que sucederá?

 

Resposta:A bolsa será denegada por solicitude fora de prazo

 

11) ¿Cómo enviar a documentación complementaria que me requiren?

A través dos Rexistros Administrativos:

 

 • Rexistros Xunta 

 • Rexistros Concellos 

 • Rexistros da Administración do Estado 

 • Rexistros da Deputación Provincial                

Por correo postal

 

 • Ordinario  

 • Certificado (caso de querer constancia de envío) 

 

A través da chave 365 (sempre e cando este autorizado/a)

https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365

 

Se quere solicitar cita previa para entregar documentació  nos rexistros da Xunta pode facelo a través da seguinte ligazón:

 

https://www.xunta.gal

 

ESTUDOS QUE ABRANGUE A BOLSA
 
 • CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO

 • CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR

 • BACHARELATO.  

 • CICLO FORMATIVO DE GRAO BASICO. 

 • ENSINANZAS ARTISTICAS         PROFESIONALES         (INCLUÍDO O GRAO PROFESIONAL DE  MUSICA). 

 • ENSINANZAS DEPORTIVAS. 

 • ENSINANZAS ARTISTICAS SUPERIORES. 

 • ESTUDIOS DE IDIOMAS (EN ESCOLAS OFICIALES). 

 • ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONDUCENTES A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRAO OU DE  MASTER 

 • ESTUDIOS SUPERIORES EQUIVALENTES A GRAO UNIVERSITARIO. 

 • ESTUDIOS RELIGIOXOS SUPERIORES. 

 • CURSO DE PREPARACION PARA ACCESO A UNIVERSIDADE PARA MAIORES DE 25 ANOS 

 • CURSOS DE ACCESO E CURSOS DE  PREPARACION  PARA AS A PROBAS DE  ACCESO E CURSOS DE FORMACION ESPECIFICOS PARA O ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR IMPARTIDOS EN CENTROS PUBLICOS E  PRIVADOS CONCERTADOS QUE TEÑAN UTORIZADAS ENSINANZAS DE FORMACION         PROFESIONAL

MÁIS INFORMACIÓN