INFORMACIÓN ESO

       

 

INFORMACIÓN FP

       
PROBAS LIBRES 2022-2023

                 

 

RESERVA E ADMISIÓN CURSO 2023-2024

 

Bioloxía e Xeoloxía

Eureka!!!

Non é doado. É unha pura casualidade, pero ás veces temos a sorte de atopar un novo antibiótico que, quen sabe? Pode ser a solución natural fronte ás infeccións, tan correntes  na actualidade, producidas por microorganismos que desenvolveron cepas resistentes ás medicacións que se viñan utilizando ata a actualidade.

No marco da participación do noso grupo de Bioloxía de 1º de Bacharelato no proxecto de carácter mundial Small World Initiative, foi Yaiza Taboada a alumna que aportou a mostra e illou o microorganismo que resultou ser a nosa estrela de cine. Incluirase no banco de antibióticos atopados en todo o mundo coa idea de ser utilizado contra bacterias infecciosas de carácter común. E… Quizais poda chegar a salvar vidas.

MicroMundo é a rama española dos proxectos internacionais Tiny Earth (2018, Wisconsin Institute for Discovery) e Small World Initiative (SWI; Yale University, 2012) creados polo equipo da Dra. Jo Handelsman en EEUU, onde alcanzaron un gran éxito. O seu obxectivo é achegar a cultura científica e a investigación biomédica a novos estudantes para fomentar a vocación investigadora. Para iso utiliza unha estratexia de “crowdsourcing” dirixida ao descubrimento de novos antibióticos. A formulación experimental é idéntica ao soado achado casual da penicilina por Alexander Fleming, aínda que de maneira dirixida e participativa. O crowdsourcing implica a externalización de tarefas a cargo dun grupo numeroso de persoas voluntarias ou unha comunidade, a través dunha convocatoria aberta. 

Visita a Sotavento

Os alumnos de CLIMÁNTICA de 2º de ESO desfrutaron dunha xornada formativa extraescolar realmente interesante e á vez entretida. Visitouse o Parque Eólico Experimental de Sotavento onde se nos abriron os ollos a moitos detalles do consumo de enerxía que descoñeciamos .

Nun mundo caracterizado polo esgotamento de recursos enerxéticos e polos graves problemas ambientais derivados dun excesivo consumo de enerxía, parece indicado tratar de tomar conciencia da necesidade de promover novos modelos de desenvolvemento que axuden a diversificar as fontes enerxéticas á vez que impulsen o aforro e o uso enerxético responsable. Nesta liña, o Proxecto Divulgativo de Sotavento pretende unha Educación Ambiental de calidade, interpretando o devandito concepto como a Didáctica a través da cal os estudantes toman conciencia da repercusión das actividades humanas no medio, fomentando a reflexión dun uso responsable e eficiente dos recursos enerxéticos en particular e dos problemas ambientais en xeral. Sempre encamiñado a crear un compromiso individual de participación social, entendemos, como así se promulga dende a Unión Europea, que a Educación Ambiental é un elemento clave para o futuro do planeta.

Se queredes ver as fotos do día, podedes cliclar no seguinte link: Fotos

 


 

 

 

Obradoiro "Emerxencia Climática"

Afronta o Reto: Loita contra a Emerxencia Climática (Programa Para unha Transición Ecolóxica)

 O nosos grupos de 2º de ESO, dentro da programación da materia de CLIMÁNTICA, están a participar nas actividades deseñadas polo Ministerio de Transición Ecolóxica, no ciclo de actividades de LOITA CONTA A EMERXENCIA CLIMÁTICA.

A emerxencia climática é probablemente un dos maiores retos ao que nos temos que enfrontar. Xa estamos a comprobar como se están a cumprir os peores escenarios previstos hai tempo por investigadores e expertos. En xaneiro de 2020 o goberno declarou a emerxencia climática e ambiental, en resposta ó consenso da comunidade científica, a cal reclama accións urxentes para salvagardar o medio ambiente. Pese a isto, a sensación é que a cidadanía continúa allea a este problema e non estamos a mudar nin os nosos hábitos e moito menos os nosos comportamentos.

O programa “Para unha Transición Ecolóxica”, desenvolvido co apoio da Deputación da Coruña, pretende sensibilizar sobre o futuro que nos agarda de non combater a emerxencia climática, e concienciar dende os centros escolares; posto que a comunidade escolar non está formada só por nenas e nenos, senón tamén por pais, profesorado, persoal non docente, etc. Isto ofrece a oportunidade de converterse en laboratorios de posta en marcha de novas medidas de sustentabilidade e cooperación.

Obxectivos específicos

 • Entender as problemáticas das cales deriva a emerxencia climática e como esta nos afecta.
 • Dar a coñecer os escenarios futuros nos que nos poderiamos atopar de non comezar a actuar de contado.
 • Coñecer as ferramentas que posuímos para mitigalo e revertelo individualmente e como sociedade.

As actividades dirixidas aos escolares pretenden, co uso de metodoloxías activas, provocar a aprendizaxe vivencial e contextualizada, onde a parte construtiva e emocional ten unha grande importancia; non se trata dunha mera transmisión de coñecementos. Con este fin, utilízanse ferramentas para a reflexión e a innovación educativa relacionadas co estudo do medio ambiente e da contorna natural.

O programa inclúe dúas sesións coas seguintes actividades:

    Primeira sesión: (17 e 18 de abril do 2023)

        Actividade no centro educativo sobre a problemática da emerxencia climática. Presentación breve onde se expón de maneira sinxela e amena as causas e consecuencias do cambio climático, as súas evidencias en Galicia, adquirir conciencia do noso impacto persoal e como podemos adaptarnos ou tentar mitigar os seus efectos.

    Segunda sesión: (24 e 25 de abril de 2023)

        Obradoiro sobre a pegada ecolóxica, onde cada alumno/a calculará a súa pegada mediante un sinxelo test onde recollerán datos sobre a súa vida cotiá,  farase un debate en base aos resultados obtidos por cada un e poñerase en valor a importancia de minimizala.

Proxecto Micromundo

O IES LAMAS DE ABADE ven de ser seleccionado para participar no proxecto MICROMUNDO  da Universidade Complutense de Madrid.

MicroMundo é un proxecto de CIENCIA CIDADÁ para DESCUBRIR novos antibióticos e fomentar a cultura científica. Trátase da rama española dos proxectos internacionais Tiny Earth (2018, Wisconsin Institute for Discovery) e Small World Initiative (SWI; Yale University, 2012) creados polo equipo da Dra. Jo Handelsman en EEUU, onde alcanzaron un gran éxito. O seu obxectivo é achegar a cultura científica e a investigación biomédica a novos estudantes para fomentar a vocación investigadora. Para iso utiliza unha estratexia de “crowdsourcing” dirixida ao descubrimento de novos antibióticos. A formulación experimental é idéntica ao soado achado casual da penicilina por Alexander Fleming, aínda que de maneira dirixida e participativa. O crowdsourcing implica a externalización de tarefas a cargo dun grupo numeroso de persoas voluntarias ou unha comunidade, a través dunha convocatoria aberta.

Na UCM, traballa no proxecto desde 2016 de maneira pioneira en Europa. Se participa no marco de proxectos de Innovación e mellora da Calidade Docente (INNOVA-Docencia UCM 2016/40 e 2017/265) como SWI@UCM e SWI@UCM2.0. En 2018 o proxecto recibiu unha subvención da FECyT. Nos cursos curso 2019-20 e 2020-21, MICROMUNDO@UCM realízouse como proxecto de ApS dentro da convocatoria da UCM e conta co apoio do Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos (PRAN) e o mecenado da compañía MSD.

A comunidade MICROMUNDO@UCM está constituída por estudantes de Centros de Ensino Secundario e Bacharelato da Comunidad de Madrid e outras, e na súa tutorización participan alumnos de Grao e Máster da UCM. A súa tarefa conxunta é descubrir, a partir de mostras locais de chan seleccionadas por eles mesmos, novos microorganismos, así como avaliar o seu potencial para a produción de novos antibióticos. No curso 2018-19, 26 centros educativos recibiron a visita de 184 estudantes UCM. En total, máis de 500 estudantes de ESO e Bacharelatos participan anualmente no proxecto na Comunidad de Madrid, procesando máis de 250 mostras de chan e illando decenas de microorganismos con bioactividad antibiótica. Durante os cursos 2019-20 e 2020-21, o escenario pandémico COVID-19 obrigou a trasladar moitas actividades MicroMundo á contorna virtual, desde onde enfocamos á divulgación da resistencia a antibióticos nun contexto de Saúde Global. Un total de 21 institutos e Colexios da Comunidad de Madrid traballan cos equipos MicroMundo na actualidade.

Desde a Sociedade Española de Microbiología (SEM), coordinamos a rede MicroMundo na que participan de maneira coordinada case trinta Universidades e Institutos de Investigación de toda a Península Ibérica, incluíndo as universidades de Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Autónoma de Barcelona, Miguel Hernández (Alacante), Navarra, Castela-A Mancha, Santander, Salamanca, Valencia, Zaragoza, CEU Cardeal Herrera, León, Illas Baleares, a Rioxa, Murcia, Sevilla. Granada, Xaén e O Porto, entre outras.

Son un total de tres os Institutos de Ensino Secundario que colaboran coa Universidade de Santiago de Compostela e, no noso caso serán os alumnos de Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias da Terra de 1º de Bacharelato os que van ter a ocasión de participar neste interesante proxecto.

Obradoiro Lixo Mariño en 4º da ESO

PEQUENOS XESTOS QUE IMPLICAN UNHA GRAN SOLUCIÓN. O LIXO MARIÑO (PROGRAMA PARA UNHA TRANSICIÓN ECOLÓXICA)

Vense de celebrar para os nosos alumnos de 4º de ESO ( Dpto Bioloxía e Xeoloxía) o obradoiro sobre LIXO MARIÑO, impartido polo CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia).

A actual sociedade de consumo na que estamos a vivir leva da man unha xeración de residuos en cantidades intolerables para o noso planeta, ameazando de xeito moi intenso os ecosistemas terrestres e mariños, por non falar da saúde humana. A meirande parte dese lixo acaba por chegar ós océanos, provocando problemáticas ambientais moi graves que aínda hoxe en día pasan desapercibidas para a maioría da poboación: a súa persistencia no medio, os danos físicos en animais e plantas, os microplásticos, etc., polo que resulta imprescindible mitigalo e revertelo.

Co programa “Para unha Transición Ecolóxica” desenvolvido co apoio da Deputación da Coruña se pretende que a comunidade escolar recoñeza estes problemas, recapacite e comprenda que con pequenos xestos no noso día a día podemos influír poderosamente na redución dos residuos que xeramos, de cara a ter un futuro sostible.

Os obxectivos específicos da nosa actividade foron

 • Identificar esta problemática e as súas causas, sendo capaz de entendela, e ollala de xeito crítico.
 • Coñecer os impactos negativos que xeran as nosas actividades cotiás na xeración de residuos.
 • Traballar e implicarse no desenvolvemento das posibles solucións que nos poden levar a unha mitigación e corrección deste grave problema ambiental.

Visita ao RIAIDT do alumnado de 2BACH de Bioloxía e Ciencias da Terra

VISITA Ó RIAIDT DOS ALUMNOS DE 2º BACHARELATO DE BIOLOXÍA E CIENCIAS DA TERRA

Os postos de traballo que han desempeñar os nosos alumnos aínda non están inventados, pero a visita a este tipo de centros pode servir para crear neles un sentimento de seguridade ante a versatilidade dos seus coñecementos actuais para poder acceder a multitude de empresas dun amplo espectro de campos de traballo.

O RIAIDT creouse como un centro onde se localizan infraestruturas de uso común cuxo servicio pode ser requirido por  algún departamento de investigación da USC  así como por outros organismos públicos e empresas privadas.


Unha das seccións que máis nos gustou foi a Área de Raios X polo modo en que nos foi presentada. Ofrece servicios de investigación en sistemas estruturados con periodicidades desde 0.5 a 1000
Å. De modo quepode servir para determinar a estrutura cristalina ou molecular dun composto ou estudios de dispersión e difracción de Raios X e reflectometría.

Nos servicios para a observación das mostras con microscopios electrónicos e confocais non so tivemos a oportunidade de comprobar como funcionan estes carísimos aparatos senón que se nos permitiu manipular, colocando as mostras, un antigo ME de  tipo analóxico.

Criterios de avaliación Bioloxía e Xeoloxía curso 22-23

Nos arquivos adxuntos pódese consultar os criterios de avaliación das distintas materias do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía para o curso 2022/23

Conferencia: "A ponte entre a U.S.C. e o Ensino Secundario"

O alumnado de 4º da ESO de Xeoloxía Ambiental e de 1º de Bacharelato de Bioloxía e Xeoloxía gozarán este xoves a partir das 10:35 da conferencia titulada: "A Ponte entre a USC e o o Ensino Secundario"

Outro capítulo nas movilizacións das VALEDORAS DO PLANETA do Lamas

O pasado venres 27 de setembro foi unha data histórica no Lamas. No marco das habituais actividades do movemento "Valedoras do Planeta" organizado pola materia de Climántica, alumnado e profesorado participou activamente na defensa do Planeta Terra uníndose coas demandas dos FRIDAYS FOR FUTURE da activista Greta Thunberg.

Compartimos fotos e álbum da actividade na que, por motivos evidentes, a cor predominante foi a verde 

Profesorado F4F

 

 

Entrega Premios do 1° CONCURSO DE CURTAS CLIMA: VALEDORAS DO PLANETA

O pasado 20 de xuño, para clausurar o curso, tivo lugar o pase das curtametraxes presentadas polo alumnado do IES Lamas de Abade ó 

1° CONCURSO DE CURTAS CLIMA: VALEDORAS DO PLANETA

O Certame resultou un éxito de público, de crítica e de calidade no parecer dos profesores organizadores, do Departamento de TIC, Brais Preto Fernández, e, do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, Cristina Gómez Rodríguez e Marina Raíces Madriñán.

Que podemos facer nós para reducir o Cambio Climático? Se "salieron del tiesto" todos. Houbo que outorgar uns galardóns, e como se de Premios Óscar se tratase, desfilaron pola alfombra vermella.

Valorouse o rigor científico, a creatividade, a capacidades de conectar co espectador e facer chegar a súa mensaxe, entre outras cousas.

Os premiados foron:

- En 4°de ESO, na materia de TIC:

 • 1° premio: Marcos Vaamonde
 • 2° premio: Xiana Figueras
 • 3° premio: Sergio Baluja 

- En 2° de ESO, na materia de Climántica

 • 1° premio: Roi Ruíz, Felix Solís e Dany Garcia Botama.
 • 2° premio: Yago Precedo, Sabela García e Ainhoa París.
 • 3° premio: Iria Fernández e Antía Tejo.

Parabéns para todos e todas as participantes.

O ano que vén esmerarémonos outra vez. FELICES VACACIÓNS ¡¡¡ 

Compartimos Link ao álbum coas fotografias da entrega de premios. Parabéns polo esforzo e calidade dos traballos!!!

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer