INFORMACIÓN ESO

       

 

INFORMACIÓN BACHARELATO

 

INFORMACIÓN FP

RESERVA E ADMISIÓN CURSO 2024-2025

 

Reserva e admisión

Información sobre o proceso de reserva e admisión

RESERVA E ADMISIÓN CURSO 2024-2025

Normativa reguladora do procedemento: 

 • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).
 • Orde do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa e derroga o artigo 44 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

 

Prazo de presentación das solicitudes de reserva (ED550A): 15 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2024.

Data de publicación da listaxe do alumnado con posto reservado: 22 de febreiro.

Postos escolares ofertados por nivel:

 • 1º ESO: 50

 • 2º ESO: 21
 • 3º ESO: 0
 • 4º ESO: 8
 • 1º BACHARELATO CIENCIAS E TECNOLOXÍA: 14
 • 1º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS: 8
 • 2º BACHARELATO: 0

Prazo de presentación das solicitudes de admisión ED550B): do 1 ao 20 de marzo de 2024.

Dado que as solicitudes de reserva de praza son superiores ás prazas ofertadas, faise necesario xestionar as solicitudes con fase de baremo segundo artigos 30 e 31 da “ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C)”. As persoas interesadas deberán presentar documentación xustificativa dos criterios de baremo alegados.

 

 

 

Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremo alegados:  do 21 de marzo ao 5 de abril (ambos incluídos).

Data de publicación da listaxe provisional do alumnado admitido: 25 de abril.

Prazo de reclamación da listaxe provisional ante o Consello escolar do IES Lamas de Abade: do 26 de abril ao 3 de maio (ambos incluídos).

Data de publicación da listaxe definitiva do alumnado admitido: 25 de maio. Dispoñible a través da aplicación informática e no taboleiro do IES Lamas de Abade..

Prazo de formalización de matrícula: do 23 de xuño ao 7 de xullo (ambos incluídos).

Centros adscritos: CEIP Lamas de Abade para ESO; CPI Plurililngüe Antonio Orza Couto, CPI Plurilingüe de Vedra para bacharelato

Área de influencia do centro. (prema no texto)

Servizos complementarios: transporte escolar.

A admisión e matriculación no IES Lamas de Abade implica respectar o proxecto educativo.

As familias e alumnado poderán consultar na aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 • Cronograma coas datas dos trámites principais do procedemento de reserva, admisión ordinaria e matrícula.
 • Previsión de postos escolares dispoñibles e modificacións.
 • Relación de alumnado de cada curso, co número da solicitude de admisión asignado pola aplicción admisionalumnado no momento da gravación.
 • Estado de tramitación da solicitude utilizando o número de soliciutde e o número de DNI da persoa solicitante.
 • Listaxe de  alumnado con posto reservado e listaxes provisional e definitiva do alumnado admitido coa puntuación total e do alumnado non admitido, utilizando calquera dos mecanismos de identificación admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o certificado dixital e Chave365.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

NOTA INFORMATIVA

ESTA INFORMACIÓN ESTÁ DISPOÑIBLE NO TABOLEIRO DO IES LAMAS DE ABADE

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer