Orientación FP

Novas para Formación Profesional do Departamento de Orientación

Instruccións sobre o Nerta

O nerta é a aplicación que xestiona o acceso ao sistema universitario de Galicia.

 Accédese á aplicación a través dun navegador web. Na barra de direccións, situada na parte superior da pantalla, introduce o enderezo http://www.edu.xunta.es/nerta/

No momento da matrícula no centro, xerarase unha solicitude de conta de usuario para poder acceder a nerta, automáticamente. Recibirás na túa conta de correo electrónico o código necesario para activar a conta de usuario e información cos pasos a seguir para completar a activación da conta de usuario solicitada.

No documento adxunto recóllense as instrucción sobre o seu funcionamento e utilidades en relación ás probas.

Instruccións para a realización do examen ABAU

Coa finalidade de evitar posibles incidencias nas probas de ABAU a CiUG fai públicas as seguintes instrucción a ter en conta sobre algún aspectos do desenvolvemento dos exames:

-Presentación do alumnado aos exames.

-Erros na matrícula das ABAU.

-Realización dos exames.

-Anonimato.

-Caderno de exames.

-Material específico permitido.

-Material non permitido.

-Copia e sancións.

Información ABAU. Convocatoria ordinaria.

DATAS ABAU: Convocatoria ordinaria: 12, 13 e 14 de Xuño de 2019

 O exame realizarase na Comisión Delegada Nº 5. Facultade de Ciencias Políticas e Sociais ( Santiago).

 

Nos documentos adxuntos podes atopar información sobre:

 -Horario das probas.

 -Calendario convocatoria ordinaria ABAU 2019. Instruccións para a proba.

 -Notas

-Revisión de cualificacións e prazos

 -Calendario de preinscripción en titulacións universitarias.

 -Procedemento de matrícula.

 -Formalización de matrícula.

-Calendario asignación de prazas e datas de matrícula.

 

Podes consultar a información completa na páxina da CiUG no seguinte enlace:

 ciug.gal/PDF/convocmatanticip2019.pdf

 

Probas de acceso ós ciclos formativos de grao medio. Instruccións

A continuación tedes o enlace para consultar as instruccións para a realización dos exames de acceso a ciclos medios. Nelas detállanse os seguintes aspectos relacionados coa presentación e desenvolvemento das probas:

Data de celebración.
Lugar de celebración.
Documentación que se precisa.
Horario das probas.
Advertencias.
Materiais que se poden empregar para a realización das probas.
Instrucións.
1.Exame e folla de respostas.
2.Cumprimento do campo do documento de identificación (DNI/NIE/Pasaporte).

Consulta toda a información no seguinte documento:

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8175

O alumnado que realizou a inscripción no IES Lamas de Abade realizará os exames no CIFP Compostela.

Consulta toda a información da convocatoria a continuación:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual

¿Qué quiero estudiar? Guía 2019.

Guía de estudos superiores de Galicia 2019-20 publicada por La Voz de Galicia con máis de cen páxinas nas que se analizan as titulacións oficiais superiores que se poden cursar en Galicia: graos universitarios, títulos de FP superior e ensinanzas de réxime especial ( artes plásticas, arte dramática, música, deporte, deseño...).

Podes consultar a guía no seguinte enlace:

https://estudiarengalicia.lavozdegalicia.es/

Proba de acceso e admisión e matrícula no SUG. Calendario da CiUG

No curso 2018/2019 realizaranse dúas convocatorias da proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) coa novidade de que a convocatoria extraordinaria que viña sendo en setembro celebrarase este ano por primeira vez no mes de xullo.

A continuación tedes o enlace para acceder ó calendario da CiUG coas datas de celebración da proba e de acceso e admisión á universidade.

http://ciug.gal/PDF/cartelcalen2019.pdf

 

 

CONVOCATORIAS E CALENDARIO DAS PROBAS ABAU

 No curso 2018/2019 realizaranse dúas convocatorias da proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU): 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

12-13-14 de xuño                  Realización da proba de ABAU

(poderase presentar o alumnado que remate 2º curso de bacharelato na convocatoria ordinaria de maio ou en anos anteriores ou alumnado co título de Técnico Superior) 

 

Para a matrícula na proba nesta convocatoria o prazo será:

8 – 31 de maio           Matrícula anticipada on line.

(matricularase o alumnado que teña superado o bacharelato en convocatorias anteriores pero non a ABAU ou que desexe subir a cualificación ou alumnado co Título de Técnico Superior de cursos anteriores ou alumnado de CS do ano en curso que estea en condicións de acadar o título na convocatoria de xuño de 2019.)

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

10-11-12  de xullo                  Realización da proba de ABAU

(matricularase o alumnado  que queira subir a nota de convocatorias anteriores)

 

Para a matrícula na proba nesta convocatoria o prazo será o seguinte:

26 – 27 xuño              Prematrícula na ABAU na convocatoria  extraordinaria.

 

A continuación atoparás calendarios co resumo das datas importantes de:

  • Proba ABAU (matrícula na proba, datas exames, cualificacións, solicitude de reclamación ás cualificacións…)
  • Trámites para o acceso á universidade (datas de solicitude de admisión, datas listas de admitidos e prazos de matrícula…)

 Datas a ter en conta para alumnado que remata ciclos superiores na convocatoria de xuño de 2019.

Datas de asignación de prazas e prazos de matrícula nas titulacións universitarias.

 

Toda a información relativa a ABAU e acceso á universidade podes atopala no seguinte enlace: http://ciug.gal/

Validacións ciclos superiores de FP e estudos universitarios

Ó remate dun ciclo formativo de grao superior poderás acceder a calquera ensinanza universitaria de grao, de modo directo, sen necesidade de proba. Se o título universitario tivese limitación de prazas o acceso farase tendo en conta a nota media do ciclo formativo.

Unha vez admitido e matriculado poderás solicitar o recoñecemento directo de créditos cursados nos estudos universitarios oficiais de grao que empezas. Para facer efectivo este recoñecemento deberás facer unha solicitude na facultade.

No seguinte enlace poderás consultar o Catálogo de validacións para técnicos superiores de Formación Profesional que accedan a estudos universitarios, onde se recollen as validacións recoñecidas en cada facultade para os Titulados dun ciclo superior de FP.

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7947

Acceso á Universidade co Título de Técnico Superior

Co título de técnico superior poderán acceder de modo directo, sen necesidade de proba.

Nota de admisión = NMC (nota media do ciclo formativo)

( Os módulos profesionais validados cualificaranse cun 5, a efectos da obtención da nota media.)

 

Se é necesario mellorar a nota de admisión o procedemento seá realizar os exercicios da fase voluntaria da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU). Neste caso a nota de admisión calcularase mediante a seguinte fórmula.

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2 

NMC: Nota media do ciclo formativo.

M1 e M2: as cualificacións dun máximo de dúas materias superadas da fase específica que proporcionen mellor nota de admisión. 

a e b: Parámetros de ponderación das materias dos exercicios superados.

A continuación atoparás información sobre:

·       -  Estructura e cualificacións da fase voluntaria.

·      - Parámetros de ponderación para o acceso ó curso 2019-20.

·      - Convocatorias e calendario das probas neste curso 2018-19 e

·       - Notas de corte e prazas ofertadas no curso 2018-19.

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG)

Órgano encargado de coordinar a realización das probas de acceso á universidade en Galicia.

Na súa páxina web atoparás información sobre a proba, sobre o acceso e admisón á univerisdade en Galicia, calendario de realización, exames de acceso de anos anteriores...Ademáis é o portal desde onde facer a presinscripción ( solicitude de praza ) á universidade en Galicia polo que é recomendable familiarizarse con ela.

Ó enlace á páxina é: 

http://ciug.gal/

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer