Orientación FP

Novas para Formación Profesional do Departamento de Orientación

Validacións ciclos superiores de FP e estudos universitarios

Ó remate dun ciclo formativo de grao superior poderás acceder a calquera ensinanza universitaria de grao, de modo directo, sen necesidade de proba. Se o título universitario tivese limitación de prazas o acceso farase tendo en conta a nota media do ciclo formativo.

Unha vez admitido e matriculado poderás solicitar o recoñecemento directo de créditos cursados nos estudos universitarios oficiais de grao que empezas. Para facer efectivo este recoñecemento deberás facer unha solicitude na facultade.

No seguinte enlace poderás consultar o Catálogo de validacións para técnicos superiores de Formación Profesional que accedan a estudos universitarios, onde se recollen as validacións recoñecidas en cada facultade para os Titulados dun ciclo superior de FP.

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7892

Acceso á Universidade co Título de Técnico Superior

Co título de técnico superior poderán acceder de modo directo, sen necesidade de proba.

Nota de admisión = NMC (nota media do ciclo formativo)

( Os módulos profesionais validados cualificaranse cun 5, a efectos da obtención da nota media.)

 

Se é necesario mellorar a nota de admisión o procedemento seá realizar os exercicios da fase voluntaria da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU). Neste caso a nota de admisión calcularase mediante a seguinte fórmula.

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2 

NMC: Nota media do ciclo formativo.

M1 e M2: as cualificacións dun máximo de dúas materias superadas da fase específica que proporcionen mellor nota de admisión. 

a e b: Parámetros de ponderación das materias dos exercicios superados.

A continuación atoparás información sobre:

·       -  Estructura e cualificacións da fase voluntaria.

·       -  Parámetros de ponderación para o acceso ó curso 2019-20.

·       - Convocatorias e calendario das probas neste curso 2018-19 e

·       -  Notas de corte e prazas ofertadas no curso 2018-19.

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG)

Órgano encargado de coordinar a realización das probas de acceso á universidade en Galicia.

Na súa páxina web atoparás información sobre a proba, sobre o acceso e admisón á univerisdade en Galicia, calendario de realización, exames de acceso de anos anteriores...Ademáis é o portal desde onde facer a presinscripción ( solicitude de praza ) á universidade en Galicia polo que é recomendable familiarizarse con ela.

Ó enlace á páxina é: 

http://ciug.gal/

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer