PROXECTOS EUROPEOS

CRITERIOS SELECCIÓN PARA REALIZACIÓN FCT CICLOS GRAO MEDIO NO MARCO PROXECTO ERASMUS +

Esta selección está condicionada á concesión do proxecto á Consellería de

Educación e OU na convocatoria 2018

ERASMUS + (LISTADO PROVISIONAL ALUMNADO SELECCIONADO)

Resultado de imagen de logo erasmus+                                                             

 

Programas ERASMUS+

 

“Imagen Personal y Sanidad en Europa”

Número de convenio: 2014-1-ES01-KA102-000854

“Salud Integral”

Número de convenio: 2015-1-ES01-KA102-013689

 

 

1. Listado provisional do alumnado que superou a proba de idioma:

 

Alberto Rozados Reboredo

Marta Cruz Carrillo

Romina Gianonni Villasenín

Sara Martínez Bravo

Sandra Mosquera Rial

Alba Furelos Tojo

Paula Castro Barcele

Tamara Pérez Méndez

Anabel Cerbán Tuñas

Noelia Campos Rodríguez

 

2. O alumnado que, sen presentarse á proba de idioma, pero que estea interesado en participar nos proxectos Erasmus+ desta convocatoria, deberá achegar o CV no idioma pertinente e acreditar un nivel medio do mesmo idioma para o país no que desexe realizar o proxecto. Esta documentación deberá ser entregada na secretaría do centro antes do dia 19 de Febreiro de 2016 á coordinadora do proxecto Chus García López.

 

3. A publicación definitiva dos participantes seleccionados será exposta o venres, 26 de febreiro de 2016 en función dos criterios de selección publicados o 2 de febreiro de 2016 neste mesmo taboleiro.

 

         En Santiago de Compostela, a 5 de febreiro de 2016

 

 

 

 Mª Dolores Picón García                                                              Mª Jesús García López

       A Directora                                                     A Coordinadora

PROXECTOS ERASMUS + (CRITERIOS SELECCIÓN PARA PARTICIPANTES)

En Santiago,  a 2 de febreiro de 2016

Criterios de selección para beneficiarios dos proxectos europeos no marco dos Programas ERASMUS+ :

Nº convenio 2014-1-ES01-KA102-000854

Nº convenio 2015-1-ES01-KA102-013689

 

Nunha primeira fase, o titor de cada alumno/a, con axuda do equipo educativo correspondente, realizará unha valoración de autonomía, sociabilidade, capacidade de adaptación, resolución de conflitos, aproveitamento das clases do ciclo, e previsión de aproveitamento da estanza.

O alumno debe aprobar esta valoración para participar no proxecto.
Os alumnos que superaron esta fase, pasarán á seguinte fase de selección.


Na segunda fase, valorarase os seguintes aspectos de cada alumno:

 O baremo é o seguinte:

Concepto

Ferramenta utilizada

Puntos

Grao de adaptación, colaboración, resolución de conflitos, autonomía, motivación, participación e interese nas actividades da aula.

Entrevistas persoais e

enquisa cos profesores e titores dos ciclos.

25

Asistencia e aproveitamento dos cursos de idiomas 2014/2015

Listado de faltas sen xustificar

as clases de idiomas e

valoración dos profesores dos cursos de idiomas

15

Asistencia ás clases do ciclo

 

Listado de faltas sen xustificar do

ciclo.

15

Motivación profesional.

Entrevista persoal.

15

Nivel de idiomas do país de acollida ou de traballo.

Probas de idiomas

15

Expediente académico

Certificado de notas.

10

CV Europass

 

5

                   

                      A directora                                                                    A coordinadora

 

 

 

Mª Dolores Picón García                                                          Mª Jesús García López

INICIO CLASES IDIOMAS ERASMUS+ 2015

      

 

PROYECTO Programa ERASMUS+:

Imagen Personal y Sanidad en Europa

2014-1-ES01-KA102-000854

 

Idiomas: Italiano e francés

 

PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA DOS PARTICIPANTES

 

 

INICIO CLASES DE ITALIANO: Luns 16 de novembro ás 14:15 h

 

INICIO CLASES DE FRANCÉS: Martes 17 de novembro ás 14:15 h

 

** Punto de encontro: hall do instituto

Criterios de selección para beneficiarios do proxecto europeo no marco do Programa ERASMUS+ con nº: 2014-1-ES01-KA102-000854

 

 

En Santiago, a 12 de xuño de 2015

Criterios de selección para beneficiarios do proxecto europeo no marco do Programa ERASMUS+ con nº: 2014-1-ES01-KA102-000854

Nunha primeira fase, o titor de cada alumno/a, con axuda do equipo educativo correspondente, realizará unha valoración de autonomía, sociabilidade, capacidade de adaptación, resolución de conflitos, aproveitamento das clases do ciclo, e previsión de aproveitamento da estanza.

O alumno debe aprobar esta valoración para participar no proxecto.
Os alumnos que superaron esta fase, pasarán á seguinte fase de selección.


Na segunda fase, valorarase os seguintes aspectos de cada alumno:

- O baremo é o seguinte:

Concepto

Ferramenta utilizada

Puntos

Grao de adaptación, colaboración, resolución de conflitos, autonomía, motivación, participación e interese nas actividades da aula.

Entrevistas persoais e

enquisa cos profesores e titores dos ciclos.

25

Asistencia e aproveitamento dos cursos de idiomas 2014/2015

Listado de faltas sen xustificar

as clases de idiomas e

valoración dos profesores dos cursos de idiomas

15

Asistencia ás clases do ciclo

 

Listado de faltas sen xustificar do

ciclo.

15

Motivación profesional.

Entrevista persoal.

15

Nivel de idiomas do país de acollida ou de traballo.

Probas de idiomas

15

Expediente académico

Certificado de notas.

10

CV Europass

 

5

 

A directora                                                                                                     A coordinadora


    Mª Dolores Picón García                                                                                       Mª Jesús García López

Libro de Proyectos Comenius

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer