PROXECTOS EUROPEOS

CRITERIOS SELECCIÓN PARA REALIZACIÓN FCT CICLOS GRAO MEDIO NO MARCO PROXECTO ERASMUS +

Esta selección está condicionada á concesión do proxecto á Consellería de

Educación e OU na convocatoria 2018

ERASMUS + (LISTADO PROVISIONAL ALUMNADO SELECCIONADO)

Resultado de imagen de logo erasmus+                                                             

 

Programas ERASMUS+

 

“Imagen Personal y Sanidad en Europa”

Número de convenio: 2014-1-ES01-KA102-000854

“Salud Integral”

Número de convenio: 2015-1-ES01-KA102-013689

 

 

1. Listado provisional do alumnado que superou a proba de idioma:

 

Alberto Rozados Reboredo

Marta Cruz Carrillo

Romina Gianonni Villasenín

Sara Martínez Bravo

Sandra Mosquera Rial

Alba Furelos Tojo

Paula Castro Barcele

Tamara Pérez Méndez

Anabel Cerbán Tuñas

Noelia Campos Rodríguez

 

2. O alumnado que, sen presentarse á proba de idioma, pero que estea interesado en participar nos proxectos Erasmus+ desta convocatoria, deberá achegar o CV no idioma pertinente e acreditar un nivel medio do mesmo idioma para o país no que desexe realizar o proxecto. Esta documentación deberá ser entregada na secretaría do centro antes do dia 19 de Febreiro de 2016 á coordinadora do proxecto Chus García López.

 

3. A publicación definitiva dos participantes seleccionados será exposta o venres, 26 de febreiro de 2016 en función dos criterios de selección publicados o 2 de febreiro de 2016 neste mesmo taboleiro.

 

         En Santiago de Compostela, a 5 de febreiro de 2016

 

 

 

 Mª Dolores Picón García                                                              Mª Jesús García López

       A Directora                                                     A Coordinadora

PROXECTOS ERASMUS + (CRITERIOS SELECCIÓN PARA PARTICIPANTES)

En Santiago,  a 2 de febreiro de 2016

Criterios de selección para beneficiarios dos proxectos europeos no marco dos Programas ERASMUS+ :

Nº convenio 2014-1-ES01-KA102-000854

Nº convenio 2015-1-ES01-KA102-013689

 

Nunha primeira fase, o titor de cada alumno/a, con axuda do equipo educativo correspondente, realizará unha valoración de autonomía, sociabilidade, capacidade de adaptación, resolución de conflitos, aproveitamento das clases do ciclo, e previsión de aproveitamento da estanza.

O alumno debe aprobar esta valoración para participar no proxecto.
Os alumnos que superaron esta fase, pasarán á seguinte fase de selección.


Na segunda fase, valorarase os seguintes aspectos de cada alumno:

 O baremo é o seguinte:

Concepto

Ferramenta utilizada

Puntos

Grao de adaptación, colaboración, resolución de conflitos, autonomía, motivación, participación e interese nas actividades da aula.

Entrevistas persoais e

enquisa cos profesores e titores dos ciclos.

25

Asistencia e aproveitamento dos cursos de idiomas 2014/2015

Listado de faltas sen xustificar

as clases de idiomas e

valoración dos profesores dos cursos de idiomas

15

Asistencia ás clases do ciclo

 

Listado de faltas sen xustificar do

ciclo.

15

Motivación profesional.

Entrevista persoal.

15

Nivel de idiomas do país de acollida ou de traballo.

Probas de idiomas

15

Expediente académico

Certificado de notas.

10

CV Europass

 

5

                   

                      A directora                                                                    A coordinadora

 

 

 

Mª Dolores Picón García                                                          Mª Jesús García López

INICIO CLASES IDIOMAS ERASMUS+ 2015

      

 

PROYECTO Programa ERASMUS+:

Imagen Personal y Sanidad en Europa

2014-1-ES01-KA102-000854

 

Idiomas: Italiano e francés

 

PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA DOS PARTICIPANTES

 

 

INICIO CLASES DE ITALIANO: Luns 16 de novembro ás 14:15 h

 

INICIO CLASES DE FRANCÉS: Martes 17 de novembro ás 14:15 h

 

** Punto de encontro: hall do instituto

Criterios de selección para beneficiarios do proxecto europeo no marco do Programa ERASMUS+ con nº: 2014-1-ES01-KA102-000854

 

 

En Santiago, a 12 de xuño de 2015

Criterios de selección para beneficiarios do proxecto europeo no marco do Programa ERASMUS+ con nº: 2014-1-ES01-KA102-000854

Nunha primeira fase, o titor de cada alumno/a, con axuda do equipo educativo correspondente, realizará unha valoración de autonomía, sociabilidade, capacidade de adaptación, resolución de conflitos, aproveitamento das clases do ciclo, e previsión de aproveitamento da estanza.

O alumno debe aprobar esta valoración para participar no proxecto.
Os alumnos que superaron esta fase, pasarán á seguinte fase de selección.


Na segunda fase, valorarase os seguintes aspectos de cada alumno:

- O baremo é o seguinte:

Concepto

Ferramenta utilizada

Puntos

Grao de adaptación, colaboración, resolución de conflitos, autonomía, motivación, participación e interese nas actividades da aula.

Entrevistas persoais e

enquisa cos profesores e titores dos ciclos.

25

Asistencia e aproveitamento dos cursos de idiomas 2014/2015

Listado de faltas sen xustificar

as clases de idiomas e

valoración dos profesores dos cursos de idiomas

15

Asistencia ás clases do ciclo

 

Listado de faltas sen xustificar do

ciclo.

15

Motivación profesional.

Entrevista persoal.

15

Nivel de idiomas do país de acollida ou de traballo.

Probas de idiomas

15

Expediente académico

Certificado de notas.

10

CV Europass

 

5

 

A directora                                                                                                     A coordinadora


    Mª Dolores Picón García                                                                                       Mª Jesús García López

Libro de Proyectos Comenius

VISIÓN GENERAL COMENIUS

2010-12

LIGHTNING ON THE HISTORY, Bilateral con

IECAVA SECONDARY SCHOOL                  Iecava, Letonia.

 

2011-13

ECO SCHOOL LINKS, Multilateral

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º1 DE                         Portalegre, PORTUGAL

III. OSNOVNA ŠOLA                                   Celje, SLOVENIA

YSGOL GLAN CONWY - GB-UNITED KINGDOM          Glan Conwy, UK

IES LAMAS DE ABADE                                                Santiago, SPAIN

ZESPOL SZKOL INTEGRACYJNYCH NR 1 INTEGRACYJNA SZKOLA PODSTAWOWA NR 67 IM. JANUSZA KORCZAKA                       Lodz, POLAND

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A SLAMĚNÍKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA RADSLAVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE                                                              Radslavice, CZECH REPUBLIC

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE ARRUDA –

EB 1 RAÚL LINO                                         Lisboa, PORTUGAL

CIRC. DID. DI                                                              Procida, ITALY

PRIMARY SCHOOL OF                                   Sises, GREECE

           

 

A ROOM IN THE HOUSE OF EUROPE, Multilateral

GSM GESAMTSCHULE MITTE,                  Bremen, GERMANY

MANKOLAN KOULU,                                           Palokka, FINLAND

IES LAMAS DE ABADE,                                                Santiago, SPAIN

IC  NINNI CASSARA                            Partinico, ITALY

 

2013-15

FOREVER EUROPE, Multilateral

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE                     Portalegre PORTUGAL

LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM,                            Lovisa, FINLAND

IES LAMAS DE ABADE,                                                         Santiago, SPAIN

ZESPOL SZKOL INTEGRACYJNYCH NR 1 PUBLICZNE GIMNAZJUM INTEGRACYJNE NR 47 IM. JANUSZA KORCZAKA,                      Lodz, POLAND

ST JOSEPH'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL        GATESHEAD, UNITED KINGDOM

ISTITUTO COMPRENSIVO FIGLINE VALDARNO        Figline Valdarno, ITALY

GÖKÇEBAĞ İLKOKULU                                  Siirt, TURKEY

 

 

2014-16

EUROCIUDADENSHIP 2014-16 

LIGHTNING ON THE HISTORY

Viaje a Riga

ERASMUS+ DINAMIZANDO GALICIA

Resultado de imagen de LOGO ERASMUS +Resultado de imagen de logo xunta de galicia

 

IES LAMAS DE ABADE, mércores 22 de abril de 2015

O centro IES LAMAS DE ABADE pon en marcha un proxecto de mobilidade Eramus +

denominado Dinamizando Galicia (DiGal)

O noso centro forma parte do Consorcio do proxecto que está coordinado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia.

O proxecto ten como destinatarios mozas e mozos de entre 18 e 30 anos que estean realizando os ciclos medios de:

 • Farmacia

 • Auxiliar de enfermaría

 • Perruquería/estética/imaxe persoal

 • Emerxencias sanitariase que rematen:

 • no ano 2015,

 • antes de xuño de 2016

 • ou que remataron en novembro ou decembro de 2014.

 

O obxectivo principal deste proxecto é facilitar a inserción laboral da mocidade proporcionando a posibilidade de:

 • coñecer o mercado de traballo,

 • adquirir experiencia laboral,

 • poder desenvolver capacidades de autonomía e independencia

 • e ao mesmo tempo poder mellorar as habilidades lingüísticas e comunicativas nun idioma distinto ao materno.

 

A actividade consiste en realizar prácticas laborais non remuneradas durante 60 días nunha empresa estranxeira axeitada ao perfil profesional da persoa participante .

Os países nos que se pode realizar a estancia (so poderá ir a un que elixe a persoa candidata):

 • Italia (Arezzo)

 • Portugal (Braga ou Viseu)

 • Irlanda (Cork)

 • República Checa (Praga)

 • Francia (Burdeos)

 

A persoa que resulte beneficiaria da mobilidade terá cubertos todos os gastos da estancia:

 • viaxes de ida e volta a custo real ata un máximo segundo o país elixido,

 • aloxamento e manutención

 • actividades de apoio lingüístico/cultural no país de destino durante 20 horas

 • e apoio permanente durante a estancia .Ao regreso recibirá acreditación da experiencia laboral do período que será válida en todo o territorio nacional e europeo:

 • Certificado de empresa

 • Certificado Europass

 • Certificación de habilidades lingüísticas

 • Certificación da DXXV

 

 

CLASES DE ITALIANO ERASMUS+

Resultado de imagen de LOGO ERASMUS +

 

 

 

 

IMPORTANTE CICLOS

 

MEDIOS

 

 

 

INTERESADOS EN REALIZAR PARTE

 

DA

 

 

FCT EN ITALIA

 

 

 

REUNIÓN PARA COMEZAR AS

 

CLASES

 

 

DE ITALIANO

 

 

MARTES 28 DE MAIO ÁS 15

 

HORAS

 

NA CAFETERÍA DO IES LAMAS

 

DE

 

ABADE

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer