Consellos de Seguridade

 • NOVA DE ACTUALIDADE 05/07/2021

  Concienciación en ciberseguridade sobre facturas fraudulentas

  Cada vez é máis frecuente o intento de ciberestafa mediante a remisión de facturas fraudulentas achegadas dende servizos corporativos como o correo electrónico. A continuación indícanse unha serie de consellos prácticos para evitar ser vítimas de ciberestafas deste tipo:

 • NOVA DE ACTUALIDADE 16/04/2020

  Recomendacións para o uso dos servizos dixitais educativos

  No contexto da crise do COVID-19 estase a facer un acceso masivo dos servizos dixitais educativos da Xunta de Galicia (https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dix

 • NOVA DE ACTUALIDADE 17/07/2018

  Protocolos na configuración do correo @edu.xunta.gal

  Por motivos de seguridade, o protocolo POP3 nos portos 110 e 995, e o protocolo IMAP no porto 143 van deixar de estar dispoñibles, polo que co fin de evitar erros no acceso ao correo, sería conveniente revisar configuración e asegurarse de ter configurado o acceso mediante IMAP-SSL (porto 993).

 • NOVA DE ACTUALIDADE 02/02/2018

  Que debo ter en conta á hora de empregar o correo corporativo @edu.xunta.gal

  A continuación recóllense algunhas recomendacións que se deben ter en conta á hora de empregar o servizo de correo electrónico corporativo @edu.xunta.es

 • NOVA DE ACTUALIDADE 31/01/2018

  Para que podo usar o correo electrónico @edu.xunta.gal

  O servizo de correo electrónico corporativo @edu.xunta.gal debe utilizarse con fins profesionais. Sen tratarse dunha lista exhaustiva dos usos indebidos, a continuación  se indican varios usos que para os que en ningún caso se poderá utilizar o servizo indicado:

 • NOVA DE ACTUALIDADE 18/01/2018

  Configuración do correo @edu.xunta.gal en clientes de correo e dispositivos móbiles

  O acceso ao servizo de correo @edu.xunta.gal dende dispositivos móbiles empregando canles de comunicación non seguras (WIFIs públicas, ...) constitúe un dos riscos de seguridade que poden comprometer as credenciais de acceso aos servizos educativos. Para reducir eses riscos, o acceso ao servizo de correo @edu.xunta.gal a través de clientes de correo ou dispositivos móbiles, está soamente accesible mediante protocolos e portos que transmitan as credenciais de correo de xeito cifrado e seguro (SSL, TLS).