INFORMACIÓN ESO

       

 

INFORMACIÓN FP

RESERVA E ADMISIÓN CURSO 2024-2025

Publicada a listaxe provisional de admisión

no taboleiro do IES Lamas de Abade

 

Orientación, Orientación FP, Orientación Bacharelato e Secundaria

NOVAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Dada a situación na que nos atopamos actualmente, as actividades relacionadas coa orientación do alumnado e as familias que se víñan realizando no centro non se poderán levar a cabo neste momento, por isto, e co obxecto de que o alumnado e as súas familias poidan recibir información actualizada, desde o departamento de orientación publícase estes días un blog como forma de poñer a vosa disposición dita información.

 

Que podo atopar neste blog?

  • Información académica e/ou profesional para os distintos niveis e etapas educativas do centro.
  • Recursos educativos para a autoorientación (cuestionarios de intereses, aptitudes.., videos para a orientación profesional...)
  • Noticias e recursos durante a cuarentena (noticias actualizadas sobre medidas que se vaian tomando no ámbito educativo,consellos e iniciativas de interés para afrontar a cuarentena…).

(Durante este tempo iremos completando e actualizando os contidos do mesmo.)

Podes acceder ao blog no seguinte enlace:

https://orientacionlamas.blogspot.com

 

Para solicitar información ou consultar calquera dúbida tamén podes poñerte en contacto coa orientadora do centro no seguinte correo:

laurabcardin@gmail.com

Esperando vervos pronto:

 

 

NOVAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Dada a situación na que nos atopamos actualmente, as actividades relacionadas coa orientación do alumnado e as familias que se víñan realizando no centro non se poderán levar a cabo neste momento, por isto, e co obxecto de que o alumnado e as súas familias poidan recibir información actualizada, desde o departamento de orientación publícase estes días un blog como forma de poñer a vosa disposición dita información.

 

Que podo atopar neste blog?

  • Información académica e/ou profesional para os distintos niveis e etapas educativas do centro.
  • Recursos educativos para a autoorientación (cuestionarios de intereses, aptitudes.., videos para a orientación profesional...)
  • Noticias e recursos durante a cuarentena (noticias actualizadas sobre medidas que se vaian tomando no ámbito educativo,consellos e iniciativas de interés para afrontar a cuarentena…).

(Durante este tempo iremos completando e actualizando os contidos do mesmo.)

Podes acceder ao blog no seguinte enlace:

https://orientacionlamas.blogspot.com

 

Para solicitar información ou consultar calquera dúbida tamén podes poñerte en contacto coa orientadora do centro no seguinte correo:

laurabcardin@gmail.com

Esperando vervos pronto:

 

Novas do Ministerio de Educación e Formación profesional

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional participou hoxe na Conferencia Sectorial de Educación, convocada para analizar o impacto e as medidas en relación coa interrupción da actividade lectiva presencial con motivo da declaración do Estado de Alarma por parte do Goberno Central.

No encontro houbo consenso xeneralizado nos seguintes puntos:

-Manter o calendario escolar, acordando entre outros puntos:

Aprazar as ABAU:

.As datas para a convocatoria ordinaria serán entre o 22 de xuño e o 10 de xullo, con marxe para publicar as cualificacións ata o 17 de xullo, e

.Convocatoria extraordinaria antes do 10 de setembro, coa publicación de resultados antes do 18 dese mesmo mes.

Acordase tamén manter un modelo similar ao actual, cos mesmos tempos de realización, e aumentar a opcionalidade. O obxectivo é garantir que o alumnado poida acadar a máxima puntuación sen que llo impida o feito de non ter recibido algún dos contidos previstos.

-Formación profesional:

A duración da Formación no Centro de Traballo (FCT) limítase de maneira excepcional ás horas mínimas recollidas na normativa, é dicir, 220 horas.

Podes consultar as noticias completas nos seguintes enlaces:

http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200325-sectorial.html

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30634

 

Aprendemos en casa

 


É unha iniciativa proposta polo Ministerio de Educación dirixida a estudantes entre 6 e 16 anos para facilitar a aprendizaxe durante o tempo que duren as medidas de illamento para conter o coronavirus. Cada día pola mañá de luns a venres emítense cinco horas de contidos educativos en aberto a través de Clan TV e A2 de TVE.

A iniciativa está dirixida a toda a poboación, tendo en conta especialmente ás familias que por motivo das condicións impostas polo illamento teñen problemas para as pautas de traballo que van marcando os centros.

Na 2 de TVE, os estudantes de 12 a 16 anos poderán seguir as clases das distintas materias adaptadas á súa idade e distribuídas por días da seguinte maneira:

 Podes consultar a noticia completa no seguinte enlace:

http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html

Novas do Ministerio de Educación e Formación profesional

A Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional participou hoxe na Conferencia Sectorial de Educación, convocada para analizar o impacto e as medidas en relación coa interrupción da actividade lectiva presencial con motivo da declaración do Estado de Alarma por parte do Goberno Central.

No encontro houbo consenso xeneralizado nos seguintes puntos:

-Manter o calendario escolar, acordando:

●Avaliar o segundo trimestre co traballo desenvolvido ata a interrupción das clases presenciais e modificar os contidos e competencias básicas previstas para o terceiro trimestre.

●Suspender este curso as probas de avaliación diagnóstica (3º,6º de primaria e 4º de ESO)

●Aprazar as ABAU:

.As datas para a convocatoria ordinaria serán entre o 22 de xuño e o 10 de xullo, con marxe para publicar as cualificacións ata o 17 de xullo, e

.Convocatoria extraordinaria antes do 10 de setembro, coa publicación de resultados antes do 18 dese mesmo mes.

Acordase tamén manter un modelo similar ao actual, cos mesmos tempos de realización, e aumentar a opcionalidade. O obxectivo é garantir que o alumnado poida acadar a máxima puntuación sen que llo impida o feito de non ter recibido algún dos contidos previstos.

 

Podes consultar a noticia completa no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30634

Información sobre o acceso á universidade

O venres 13 de marzo tiñamos convocada unha sesión informativa para o alumnado dos ciclos superiores que quere solicitar o acceso a estudos universitarios.

Cando nos reincorporemos ás aulas poremos novamente data para a reunión, pois case seguro que as datas que manexamos nestes momentos sufran modificacións, mentres tanto adxunto unha presentación con algúns aspectos a ter en conta no acceso.

 

 

 

Guías de Orientación

Desde o departamento de orientación poñemos a vosa disposición información para cada nivel educativo sobre a oferta formativa e/ou itinerarios educativos para o curso seguinte co fin de que o alumnado e familias poidan consultalos.

 

Poñemos tamén a disposición do alumnado unha recopilación de páxinas que contan con recursos de orientación vocacional (cuestionarios de intereses profesionais, aptitudes...) que poden axudar na súa elección e algúns enlaces a páxinas con videos explicativos sobre os disitntos ciclos formativos.

 

Cando nos reincorporemos ás aulas traballaremos sobre eles nos distintos niveis e actualizaremos a información pois neste momento estabamos a revisar a oferta formativa do centro ( fundamentalmente a oferta de materias específicas e/ou de libre configuración).

 

 

Publicación na páxina web do Ministerio de educación e formación profesional

"El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha adoptado diversas medidas para paliar los efectos de la suspensión de la actividad docente en centros educativos de toda España. “El objetivo es asegurar que alumnos y alumnas puedan acabar el curso sin verse perjudicados a causa de las medidas adoptadas para contener la expansión del coronavirus Covid-19.

 

El MEFP ha convocado el próximo martes 17 una reunión telemática de la Comisión General de la Conferencia de Educación -de la que forman parte todas las Comunidades Autónomas- conjuntamente con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores para estudiar la posibilidad de retrasar la prueba de acceso a la Universidad (EVAU) de forma que el calendario de matrícula universitaria se adapte a las circunstancias y ningún estudiante se vea perjudicado.

 

En cuanto a las prácticas en el centro de trabajo y la FP dual, el MEFP, de acuerdo con las CCAA, propondrá la flexibilización de las prácticas, bien posponiéndolas o bien concentrándolas. Si la situación se prolonga, se propondrán nuevos plazos y medidas de evaluación excepcional para que los estudiantes puedan obtener su titulación.

 

En relación a las pruebas de acceso a la Formación Profesional de grado medio o superior para quienes no cuenten con los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas, se adaptará el calendario de las pruebas y matrícula y se mantendrá una reserva de plazas para que ningún estudiante se quede sin posibilidades de acceso."

 

 

 

Cando se vaian tomando decisións a este respecto ampliaremos a información.