Orientación Bacharelato e Secundaria

Novas do Departamento de Orientación para Bacharelato e Educación Secundaria

Estudos Universitarios. Os estudos de Grao.

No Espazo Europeo de Educación Superior ( EEES) as ensinanzas universitarias oficiais están estruturadas en tres ciclos:

-Grao,

-Máster e

-Doutoramento.

Os estudos de Grao teñen como finalidade a obtención por parte do estudante dunha formación orientada á preparación para o exercicio profesional.

En xeral, teñen unha duración de 4 anos ou 240 créditos ECTS. Excepcionalmente, algúns Graos teñen unha duración superior, como Veterinaria, Odontoloxía e Farmacia (300 créditos ECTS) ou de Medicina (360 créditos ECTS).

O ECTS ou crédito europeo é a unidade de medida dos estudos. Equivale a 25/30 horas de traballo dedicadas a conseguir os obxectivos previstos no programa da titulación. Están recollidas neste cómputo as horas de clase, as de estudo, seminarios, preparación de avaliacións etc...

Os graos compóñense de materias: de formación básica, obrigatorias, optativas; así como prácticas externas e un traballo fin de grao.

O título oficial que se obtén ao superar estes estudos é o de Graduado/A.

Todos os graos adscríbense a algunha das ramas de coñecemento:

-Artes e Humanidades,

-Ciencias,

-Ciencias da Saúde,

-Ciencias Sociais e Xurídicas,

-Enxeñería e Arquitectura.

Proba de avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade

Condicións xerais da proba:

Versará sobre as materias xerais troncais da modalidade elixida e sobre a materia de Lingua Galega e Literatura II, todas elas correspondentes ao segundo curso de bacharelato e, no seu caso, sobre as materias de opción do bloque das materias troncais de segundo curso.

Estrutura da proba:
A proba estrutúrase en dúas partes denominadas respectivamente Parte Obrigatoria e Parte Voluntaria.

A continuación atoparás información sobre:

  • Estrutura e cualificación das dúas partes da proba,
  • Nota de admisión para o acceso á universidade para estudantes de bacharelato e ciclos formativos de grao superior,
  • Convocatorias e calendario das probas neste curso 2018-19,
  • Taboa de ponderacións (pendente de aprobación) para o acceso ó curso 2019-20,
  •  Notas de corte e oferta de prazas neste curso 2018-19

 

Comisión interuniversitaria de Galicia (CiUG)

Órgano encargado de coordinar a realización das probas de acceso á universidade en Galicia.

Na súa páxina web atoparás información sobre a proba, sobre o acceso e admisón á univerisdade en Galicia, calendario de realización, exames de acceso de anos anteriores...Ademáis é o portal desde onde facer a presinscripción ( solicitude de praza ) á universidade en Galicia polo que é recomendable familiarizarse con ela.

Ó enlace á páxina é: 

http://ciug.gal/

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer