Orientación Bacharelato e Secundaria

Novas do Departamento de Orientación para Bacharelato e Educación Secundaria

ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS. CURSO 2019/2020

Xa saíu o calendario de admisión aos ciclos formativos de grao medio e superior para o vindeiro curso. Podes consultar os prazos no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8204

-A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos.

-Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante.

-O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar.

-Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional.

-Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante.

-Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.

-No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.

Toda a información e instrucións sobre o proceso de solicitude e admisión pode consultarse no seguinte enlace ( neste momento aínda está pendente de publicación):

Admisión en ciclos formativos de grao medio:

http://www.edu.xunta.es/fp/admision-curso-2019-2020

Admisición en ciclos formativos de grao superior:

http://www.edu.xunta.es/fp/node/13647

Tamén está pendente de publicación a oferta formativa para o curso 2019/2020 que poderás consultar seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp

Convocatoria premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico curso 2018/19.

Esta convocatoria está dirixida o alumnado que teña destacado polo seu rendemento académico na etapa de educación secundaria obrigatoria.

A finalidade destes premios é dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa educativa,

Requisitos de participación

1. Ter cursado durante o ano académico 2018/19 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.

3. Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.

Forma e prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 6 de xuño de 2019 e rematará o día 5 de xullo de 2019.

As solicitudes (anexo I) presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, (https://sede.xunta.gal). Será imprescindible cubrir previamente os datos na aplicación que se atopa no enderezo https://www.edu.xunta.es/premiosedu desde onde deberá xerarse o formulario normalizado cuberto cos datos correspondentes.

 No seguinte enderezo https://www.edu.xunta.es/premiosedu tedes  información sobre:

-Normativa que regula a proba.

-Instrucións para a realización.

-Probas de cursos anteriores.

-Instrucións para facer a inscrición.

Convocatoria premios extraordinarios de bacharelato curso 2018/19.

Esta convocatoria ten como obxecto o recoñecemento do especial aproveitamento do alumnado que cursou na Comunidade Autónoma de Galicia calquera das modalidades de bacharelato.

Requisitos das persoas solicitantes:

Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2018/19 nun centro docente da  Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.

2. Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

Prazo e forma de presentación de solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 29 de abril de 2019 e rematará o día 28 de maio de 2019

As solicitudes (anexo I) presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Será imprescindible cubrir previamente os datos na aplicación que se atopa no enderezo https://www.edu.xunta.es/premiosedu , desde onde deberá xerarse o formulario normalizado cuberto cos datos correspondentes.

 No seguinte enderezo https://www.edu.xunta.es/premiosedu tedes  información sobre:

-Normativa que regula a proba.

-Instrucións para a realización.

-Probas de cursos anteriores.

-Instrucións para facer a inscrición.

 

Instruccións sobre o Nerta

O nerta é a aplicación que xestiona o acceso ao sistema universitario de Galicia.

 Accédese á aplicación a través dun navegador web. Na barra de direccións, situada na parte superior da pantalla, introduce o enderezo http://www.edu.xunta.es/nerta/

No momento da matrícula no centro, xerarase unha solicitude de conta de usuario para poder acceder a nerta, automáticamente. Recibirás na túa conta de correo electrónico o código necesario para activar a conta de usuario e información cos pasos a seguir para completar a activación da conta de usuario solicitada.

No documento adxunto recóllense as instrucción sobre o seu funcionamento e utilidades en relación ás probas.

Instruccións para a realización do examen ABAU

Coa finalidade de evitar posibles incidencias nas probas de ABAU a CiUG fai públicas as seguintes instrucción a ter en conta sobre algún aspectos do desenvolvemento dos exames:

-Presentación do alumnado aos exames.

-Erros na matrícula das ABAU.

-Realización dos exames.

-Anonimato.

-Caderno de exames.

-Material específico permitido.

-Material non permitido.

-Copia e sancións.

Información ABAU. Convocatoria ordinaria.

DATAS ABAU: Convocatoria ordinaria: 12, 13 e 14 de Xuño de 2019

 O exame realizarase na Comisión Delegada Nº 5. Facultade de Ciencias Políticas e Sociais ( Santiago).

Nos documentos adxuntos podes atopar información sobre:

-Horario das probas.

-Prematrícula nos Centros: Documentación. Listado de matriculados.

-Calendario convocatoria ordinaria ABAU 2019. Instruccións para a proba.

-Notas

-Revisión de cualificacións e prazos

-Calendario de preinscripción en titulacións universitarias.

-Procedemento de matrícula.

-Formalización de matrícula.

-Calendario coas datas importantes da convocatoria ordinaria.

Podes consultar a información completa na páxina da CiUG no seguinte enlace:

ciug.gal/PDF/convocmatanticip2019.pdf

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO CURSO 2019

A continuación tedes o enlace para consultar as instruccións para a realización dos exames de acceso a ciclos medios. Nelas detállanse os seguintes aspectos relacionados coa presentación e desenvolvemento das probas:

Data de celebración.
Lugar de celebración.
Documentación que se precisa.
Horario das probas.
Advertencias.
Materiais que se poden empregar para a realización das probas.
Instrucións.
1.Exame e folla de respostas.
2.Cumprimento do campo do documento de identificación (DNI/NIE/Pasaporte).

Consulta toda a información no seguinte documento:

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8175

O alumnado que realizou a inscripción no IES Lamas de Abade realizará os exames no CIFP Compostela.

Consulta toda a información da convocatoria a continuación:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual

 

Reclamación das cualificacións de 2º de Bacharelato

Procedemento que compre seguir na reclamación das cualificacións do 2º curso de bacharelato.

Os prazos de reclamación serán os seguintes:

Reclamacións no centro. Prazos

  • Convocatoria ordinaria: 22 e 23 de maio de 2019 (ata as 14.00 horas).
  • Convocatoria extraordinaria: 25 e 26 de xuño de 2019 (ata as 14.00 horas).

No prazo de 24 horas desde a notificación da resolución do departamento o/a alumno/a poderá solicitar por escrito no centro que a dirección remita o expediente de reclamación ao/á presidente/a da comisión de supervisión.

A continuación tedes o enlace á Circular que desenvolve o precedemento a seguir na reclamación:

 
 
 

Proba de acceso e admisión e matrícula no SUG. Calendario da CiUG

No curso 2018/2019 realizaranse dúas convocatorias da proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) coa novidade de que a convocatoria extraordinaria que viña sendo en setembro celebrarase este ano por primeira vez no mes de xullo.

A continuación tedes o enlace para acceder ó calendario da CiUG coas datas de celebración da proba e de acceso e admisión á universidade.

http://ciug.gal/PDF/cartelcalen2019.pdf

 

¿Qué quiero estudiar? Guía 2019.

Guía de estudos superiores de Galicia 2019-20 publicada por La Voz de Galicia con máis de cen páxinas nas que se analizan as titulacións oficiais superiores que se poden cursar en Galicia: graos universitarios, títulos de FP superior e ensinanzas de réxime especial ( artes plásticas, arte dramática, música, deporte, deseño...).

Podes consultar a guía no seguinte enlace:

https://estudiarengalicia.lavozdegalicia.es/

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer