INFORMACIÓN ESO

       

 

INFORMACIÓN BACHARELATO

 

INFORMACIÓN FP

       

 PROBAS ACCESO CICLOS FORMATIVOS

 

                 

 

RESERVA E ADMISIÓN CURSO 2024-2025

 

Orientación Bacharelato e Secundaria

Novas do Departamento de Orientación para Bacharelato e Educación Secundaria

NOVAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Dada a situación na que nos atopamos actualmente, as actividades relacionadas coa orientación do alumnado e as familias que se víñan realizando no centro non se poderán levar a cabo neste momento, por isto, e co obxecto de que o alumnado e as súas familias poidan recibir información actualizada, desde o departamento de orientación publícase estes días un blog como forma de poñer a vosa disposición dita información.

 

Que podo atopar neste blog?

  • Información académica e/ou profesional para os distintos niveis e etapas educativas do centro.
  • Recursos educativos para a autoorientación (cuestionarios de intereses, aptitudes.., videos para a orientación profesional...)
  • Noticias e recursos durante a cuarentena (noticias actualizadas sobre medidas que se vaian tomando no ámbito educativo,consellos e iniciativas de interés para afrontar a cuarentena…).

(Durante este tempo iremos completando e actualizando os contidos do mesmo.)

Podes acceder ao blog no seguinte enlace:

https://orientacionlamas.blogspot.com

 

Para solicitar información ou consultar calquera dúbida tamén podes poñerte en contacto coa orientadora do centro no seguinte correo:

laurabcardin@gmail.com

Esperando vervos pronto:

 

Aprendemos en casa

 


É unha iniciativa proposta polo Ministerio de Educación dirixida a estudantes entre 6 e 16 anos para facilitar a aprendizaxe durante o tempo que duren as medidas de illamento para conter o coronavirus. Cada día pola mañá de luns a venres emítense cinco horas de contidos educativos en aberto a través de Clan TV e A2 de TVE.

A iniciativa está dirixida a toda a poboación, tendo en conta especialmente ás familias que por motivo das condicións impostas polo illamento teñen problemas para as pautas de traballo que van marcando os centros.

Na 2 de TVE, os estudantes de 12 a 16 anos poderán seguir as clases das distintas materias adaptadas á súa idade e distribuídas por días da seguinte maneira:

 Podes consultar a noticia completa no seguinte enlace:

http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html

Novas do Ministerio de Educación e Formación profesional

A Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional participou hoxe na Conferencia Sectorial de Educación, convocada para analizar o impacto e as medidas en relación coa interrupción da actividade lectiva presencial con motivo da declaración do Estado de Alarma por parte do Goberno Central.

No encontro houbo consenso xeneralizado nos seguintes puntos:

-Manter o calendario escolar, acordando:

●Avaliar o segundo trimestre co traballo desenvolvido ata a interrupción das clases presenciais e modificar os contidos e competencias básicas previstas para o terceiro trimestre.

●Suspender este curso as probas de avaliación diagnóstica (3º,6º de primaria e 4º de ESO)

●Aprazar as ABAU:

.As datas para a convocatoria ordinaria serán entre o 22 de xuño e o 10 de xullo, con marxe para publicar as cualificacións ata o 17 de xullo, e

.Convocatoria extraordinaria antes do 10 de setembro, coa publicación de resultados antes do 18 dese mesmo mes.

Acordase tamén manter un modelo similar ao actual, cos mesmos tempos de realización, e aumentar a opcionalidade. O obxectivo é garantir que o alumnado poida acadar a máxima puntuación sen que llo impida o feito de non ter recibido algún dos contidos previstos.

 

Podes consultar a noticia completa no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30634

Guías de Orientación

Desde o departamento de orientación poñemos a vosa disposición información para cada nivel educativo sobre a oferta formativa e/ou itinerarios educativos para o curso seguinte co fin de que o alumnado e familias poidan consultalos.

 

Poñemos tamén a disposición do alumnado unha recopilación de páxinas que contan con recursos de orientación vocacional (cuestionarios de intereses profesionais, aptitudes...) que poden axudar na súa elección e algúns enlaces a páxinas con videos explicativos sobre os disitntos ciclos formativos.

 

Cando nos reincorporemos ás aulas traballaremos sobre eles nos distintos niveis e actualizaremos a información pois neste momento estabamos a revisar a oferta formativa do centro ( fundamentalmente a oferta de materias específicas e/ou de libre configuración).

 

 

Publicación na páxina web do Ministerio de educación e formación profesional

"El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha adoptado diversas medidas para paliar los efectos de la suspensión de la actividad docente en centros educativos de toda España. “El objetivo es asegurar que alumnos y alumnas puedan acabar el curso sin verse perjudicados a causa de las medidas adoptadas para contener la expansión del coronavirus Covid-19.

Entre esas iniciativas destaca el RDL aprobado en Consejo de Ministros para adaptar el límite mínimo de 175 días lectivos anuales en enseñanza obligatoria en el curso 2019-2020 a las necesidades derivadas de las medidas de contención sanitaria que se adopten.

El MEFP ha convocado el próximo martes 17 una reunión telemática de la Comisión General de la Conferencia de Educación -de la que forman parte todas las Comunidades Autónomas- conjuntamente con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores para estudiar la posibilidad de retrasar la prueba de acceso a la Universidad (EVAU) de forma que el calendario de matrícula universitaria se adapte a las circunstancias y ningún estudiante se vea perjudicado.

En cuanto a las prácticas en el centro de trabajo y la FP dual, el MEFP, de acuerdo con las CCAA, propondrá la flexibilización de las prácticas, bien posponiéndolas o bien concentrándolas. Si la situación se prolonga, se propondrán nuevos plazos y medidas de evaluación excepcional para que los estudiantes puedan obtener su titulación.

En relación a las pruebas de acceso a la Formación Profesional de grado medio o superior para quienes no cuenten con los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas, se adaptará el calendario de las pruebas y matrícula y se mantendrá una reserva de plazas para que ningún estudiante se quede sin posibilidades de acceso."

 

Cando se vaian tomando decisións a este respecto ampliaremos a información.

Video con instrucións sobre as ABAU

No seguinte enlace podedes atopar un video da CiUG con instrucións sobre a ABAU, presentación ós exames, inicio das probas, material que se pode utilizar....

https://www.youtube.com/watch?v=Cze9Wb7yPl0&feature=youtu.be

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade

A continuación atoparás documentos relativos á:

-Estutura e cualificación da proba,

-Nota de admisión para o acceso á universidade para estudantes de bacharelato e ciclos formativos de grao superior,

Notas de corte e prazas ofertadas no curso 2019-20.

Nos seguintes enlaces podes informarte sobre:

-Convocatorias e calendario das probas:

https://ciug.gal/PDF/datasabau.pdf

-Horario provisional:

https://ciug.gal/PDF/horarioabau.pdf

-Instruccións para o desdenvolvemento da proba:

https://ciug.gal/PDF/instrucionsabau.pdf

-Taboa de ponderacións:

https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf

 

ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA

Que é a FP?

A formación profesional é un conxunto de accións formativas que capacitan para o exercicio dunha profesión e preparan para o acceso ao emprego.

A formación profesional oferta máis de 150 títulos que se ordenan en familias profesionais - grupos de ocupacións – que configuran un sector económico e concorren nunha mesma actividade produtiva (comunicación, imaxe e son; electricidade e electrónica; actividades marítimo-pesqueiras, sanidade, etc.)..

Pola súa vez, as familias profesionais están constituídas por ciclos formativos.

Os ciclos formativos poden ser:

·         Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen ó Título de profesional básico correspondente e son ensinanzas de oferta obrigatoria e gratuita.

·         Ciclos Formativos de Grao Medio, que conducen ó título de Técnico e que forman parte da educación secundaria post-obrigatoria.

·         Ciclos Formativos de Grao Superior, que conducen ó título de Técnico Superior que forma parte da educación superior.

Como podo acceder?

Podes acceder ben directamente ou ben mediante unha proba, se non reúnes os requisitos do acceso directo. Ambos accesos son incompatibles.

Requisitos de acceso aos ciclos formativos de grao medio en réxime ordinario (entre outros):

Título de Graduado en ESO.

 Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).

 Título de Técnico ou de Técnico Auxiliar.

Haber superado a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio(para presentarse requerirase ter, a lo menos, dazasete anos cumpridos no ano de realización da proba).

Requisitos de acceso aos ciclos formativos de grao superior en réxime ordinario (entre outros):

Título de Bacharelato.

 Título de Técnico (Formación Profesional de Grao Medio)

Título de Técnico Superior, Técnico Especialista.

Titulación Universitaria.

Haber superado a proba de acceso a ciclos formativos de grao superior (para presentarse requerirase ter 19 anos no ano que se realiza a proba).