Skip to Content

Modelo de solicitude de copia de exames e probas

No arquivo que se xunta teñen o modelo para a solicitude de copia de exames e probas. Este modelo debe ser asinado por un adulto (pai/nai/titor legal) e presentado na oficina do centro.

Información importante respecto a esta solicitude:
    • Recomendamos pedir unha titoría co/a profesor/a ou co/a titor/a do/a alumno/a antes da solicitude para aclarar criterios de corrección, erros cometidos, etc.
    • Non se facilitarán orixinais dos exames, só copia dos mesmos.
    • A competencia de avaliar e cualificar é da persoa docente, á que administrativamente se lle recoñece presunción de obxectividade e certeza, baixo o principio de discrecionalidad técnica.
    • Esta solicitude de copia non inicia de ningún modo un proceso de reclamación dos citados exames.  A revisión dunha cualificación corresponde á Administración, nun proceso de reclamación, na avaliación final ordinaria ou extraordinaria.
    • Só a persoa solicitante ou persoa en quen delegue (con autorización por escrito e copia dos DNI da persoa solicitante e da autorizada) poderá recoller as copias dos exames. A recollida será presencial e non se admitirá ningún outro medio.
    • Cando as copias estean dispoñibles a persoa solicitante será informada para que pase á súa recollida.
    • A persoa solicitante deberá proceder ao pago das tasas correspondentes por copia de documentos (0,10 €/copia).

 

AdxuntoTamaño
Modelo-solicitude-copia-probas.pdf225.97 KB


page | by Dr. Radut