Saltar navegación.
Inicio
50 anos de ensino público: 1972-2022

Organización, Órganos, Documentos, Horarios

Horario xeral do centro

Infantil e Primaria

 • Todo o alumnado: de 09:00 a 14:00

Secundaria

 • Todo o alumnado: de 08:55 a 14:00, e os luns tamén de 16:30 a 18:10

Secretaría (atención ao público)

 • Mañás: de 10:00 a 13:00
 • Tardes dos luns: de 16:45 a 17:45

PEC e programacións da ESO

13/05/2022

En cumprimento de:

 • RD 984/2021, de 16 de novembro polo que se regulan a avaliación e promoción en E. Primaria, asi como a avaliación, a promoción e a titulación na ESO, Bacherelato e FP.
 • ORDE, do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de E. Primaria, ESO e Bacherelato no sistema educativo de Galicia.

Foi modificado o apartado 10, referente a concreción curricular, do PEC.

Igualmente a parte correspondente a avaliación foi modificado nas programacións de ESO.

Consello Escolar 2021-22

ConselloConsello Escolar constituído o 25 de novembro de 2021:

Alumnado

 • Isabela Peña Álvarez
 • Maite Sánchez Primoy
 • Alba Souto Durán

Concello

 • Laura Pena Fernández

Nais e Pais

 • Paula María Filgueira Vila
 • Antonio Montenegro Rey
 • Mª Elena Silvar Carneiro

Persoal non docente

 • Andrea Mauriz Caínzos

Profesorado

 • Alfonso José Dopico Caneiro
 • Mar González Veiga
 • Montse Lorenzo Romeu
 • Cristina Meitín Santamaría
 • Concepción Parada González
 • Mercedes Ruiz Lamas

Equipo directivo

 • Director: Juan Carlos Bedia Vidal
 • Xefa de estudos de Infantil e Primaria: Paula Neira Somoza
 • Xefa de estudos de Secundaria: Ana Nieves Cortizas Díaz
 • Secretaria: Montse Fernández Carballeira

Enderezos electrónicos

 • Equipo directivo: cpi.feal@edu.xunta.gal
 • ANPA: o.buxato.anpa.o.feal@gmail.com
 • Coordinación da web: web.feal@gmail.com
Distribuir contido