Inicio

Currículos e normativa:

 

Documentos de axuda:

 

Configuración Xade:

 

Última actualización:

 • Versión  2.1.0 (abril 2024)
  • Acceso público ás programacións pechadas e á concreción curricular do centro
  • Informe de actividades complementarias do centro en formato folla de datos
  • Elaboración da memoria final de departamento/ciclo
  • Elaboración da programación de aula a partir de programación pechada
 • Versión 1.9.4 (setembro 2023)
  • Nova funcionalidade de elaboración de adaptacións curriculares
  • Elaboración das programacións de bacharelato no réxime de adultos
  • Elaboración de programacións de ámbitos na ESO de forma independente á programación das materias.
  • Melloras dalgúns apartados (incorporación de texto libre na no apartado 2, vinculación de actividades complementarias cos trimestres no apartado 7...)
  • Ampliación do apartado 10, apartado consulta, incorporando información do currículo (introdución, obxectivos e a súa descrición, liñas de actuación).
 • Versión 1.8.0 (xuño 2023)
  • Nova funcionalidade de Avaliación de competencias.
  • Posiblidade de elaborar borrador recuperable o curso seguinte.
  • Melloras na funcionalidade de Seguimento da programación didáctica