Saltar navegación.
Inicio
Narón (A Coruña)

Posto Educativo no Fogar / Programa Educa en Dixital Galicia (Cesión de equipos informáticos con conectividade a internet)

07/10/2021

O programa consiste na cesión (nos centros educativos) dun kit composto por un ordenador portátil con conectividade á rede para o alumnado en risco de fenda social tecnolóxica. O noso centro dispón de 26 kits.

Aquelas familias sen conexión a internet interesadas, poderán presentar a súa solicitude na secretaría do centro, dende o venres 8 de outubro ata o venres 22 do mesmo mes.

Os criterios a seguir para a cesión serán:

  1. Ser perceptor do cheque de material.
  2. Darase prioridade ao alumnado dos cursos máis altos.
  3. Nº de irmáns no centro.
  4. Nº de equipos dispoñibles na unidade familiar.

As familias receptoras dos equipamentos deberán:

  1. Asinar unha declaración xurada de non dispoñer conectividade por falta de medios.
  2. Devolver o kit ao centro, cando lle sexa requerido, por non facer un uso axeitado para o proceso educativo.
  3. Asinar un acordo de cesión no modelo oficial do programa.

Descargar

Información para as familias sobre EDIXGAL

06/10/2021

No seguinte enlace, tedes toda a información sobre EDIXGAL: equipos, contidos a traballar, posibilidade de asegurar o equipo, etc.

Folleto Edixgal

Medidas COVID 2021-2022

08/09/2021

Como ben sabedes, este curso que iniciamos teremos que  seguir con medidas de adaptación á situación COVID. Dende o centro pedimos que a vosa colabaración sexa igual que o curso pasado, no que dentro das lóxicas dificultades propias da situación que estamos a vivir, conseguimos ter un curso dende o noso punto de vista, moi positivo. Se toda a comunidade educativa seguimos colaborando, volveremos seguro, a ter un bo curso.

Deixamos para que teñades máis información, unha breve guía resumo, así como os borradores do Plan de Adaptación e Plan de Continxencia. Estes documentos serán actualizados nos vindeiros días, unha vez rematada a matrícula en ESO.

Enderezos electrónicos

  • Equipo directivo: cpi.feal@edu.xunta.gal
  • ANPA: o.buxato.anpa.o.feal@gmail.com
  • Coordinación da web: web.feal@gmail.com
Distribuir contido