Saltar navegación.
Inicio
Narón (A Coruña)

Secretaría

Fondo solidario de libros de texto, e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

21/05/2019

 • Aberto o prazo para participar no Fondo solidario de libros de texto, e para solicitar axudas para adquirir libros de texto e material escolar, de cara ao próximo curso 2019/20.
 • O prazo de presentación de solicitudes remata o 21 de xuño ás 13:30.
 • Os impresos poden atoparse en Secretaría ou Conserxería, e tamén na web da Xunta de Galicia, onde está toda a información: www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

Listas de admisión de alumnado definitivas para o curso 2019/20 (e vacantes resultantes)

15/05/2019

Achegamos as listas definitivas de admisión de alumnado no noso centro para o curso 2019/20, en todos os niveis educativos. No caso de Infantil 3 anos, tamén é posible consultar se foi asignado o edificio principal ou a escola de Freixeiro. Ademais, publicamos o número de vacantes resultantes en cada caso.

Vacantes para o curso 2019-20

06/03/2019

Achegamos un documento co número de vacantes do CPI do Feal en cada nivel educativo, para o vindeiro curso 2019-20.

Alumnado de 4° de ESO admitido no IES As Telleiras

26/02/2019

Todo o noso alumnado que solicitou praza no IES As Telleiras, para facer 1° de Bacharelato no próximo curso, foi admitido. Achegamos o documento enviado por este instituto.

Erro no calendario escolar do Feal


Fai clic para ampliar o calendario

12/02/2019

Pedimos desculpas por non caer na conta ata agora de que o 19 de marzo é festivo autonómico en 2019, pero aínda non era oficial a comezos de curso. Xa corriximos o erro na web, e en breve teremos que corrixir todos os calendarios pinchados nos taboleiros do centro, que son bastantes.

Proceso de admisión de alumnado para o vindeiro curso 2019/20

Zona de  influencia urbana do CPI do Feal

Resumimos a aplicación para o presente curso da Orde do 12 de marzo de 2013 (modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017), pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria e educación secundaria en centros docentes sostidos con fondos públicos (pódese consultar toda a información no portal educativo da Xunta):

1. Reserva de praza dos centros adscritos

O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, debeu presentar no centro de orixe o modelo normalizado que se publica como anexo I entre os días 1 e 15 de febreiro. O centros adscritos ao noso son: CRA de Narón para 1º e 5º de Primaria, e CEIP de Piñeiros para 1º de ESO. O noso centro está adscrito ao IES As Telleiras para 1º de Bacharelato.

2. O alumnado do centro ten garantida a súa permanencia no mesmo ata a finalización das etapas educativas impartidas no centro; polo que o alumnado matriculado actualmente no CPI do Feal non terá que facer ningún trámite, salvo no caso de 4º de ESO.

3. Solicitude de admisión

 • As solicitudes axustaranse ao modelo oficial que se publica como anexo II da orde do 25 de xaneiro de 2017.
 • Os solicitantes presentarán unha única solicitude no centro que se solicita en primeiro lugar.

Xunto coa solicitude presentarán a seguinte documentación:

 • Fotocopia do DNI da alumna/o ou do libro de familia
 • Certificación de matrícula do centro de orixe
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso

Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ao 20 de marzo (o centro estará pechado os días 4, 5, 6 e 19 de marzo)

Día non lectivo do curso 2018-19 escollido polo Claustro

11/09/2018

Na reunión do Claustro celebrada o 11/09/2018, acordouse escoller como día non lectivo adicional para o curso 2018-19 a seguinte data:

 • Luns 20 de maio de 2019

Enderezos electrónicos

 • Equipo directivo: cpi.feal@edu.xunta.es
 • ANPA: o.buxato.anpa.o.feal@gmail.com
 • Coordinación da web: web.feal@gmail.com
Distribuir contido