O machismo asasinou a Laura.

O machismo asasinou a Laura.