Convocadas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio

Prazo de presentación de solicitudes: do día 26 de febreiro ao 6 de marzo de 2024, ambos incluídos.

Requisitos: ter 17 anos ou cumprilos no 2024 e non estar en posesión do título de Graduado en ESO.

Máis información: https://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual