PMAR

Os Programas de Mellora da Aprendizaxe e Rendemento (PMAR) que se imparten no centro están cofinanciados polo Fondo Social Europeo da Unión Europea.