Skip to Content

Visita da xuíza Ana López Suevos

Hoxe tivemos o luxo de trer como convidada a xuíza Ana López Suevos (creadora entre outras cousas do protocolo galego para a atención xudicial de delitos sexuais).Os alumnos de 4ºda ESO atendederon as explicacións detalladas das tipoloxías, detención e prevención de diferentes tipos de delitos sexuais.

Acto seguido a xuiza explicounos ao profesorado os pasos a seguir paar a prevenciíon e tratamento destes casos no entorno educativo.