Skip to Content

BIXE

Compoñentes do Departamento (curso 23/24)

Durante o curso 2023-2024 o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía estará composto polas seguintes profesoras:

  • Natalia Vidal Pego 
  • Gloria Santos Molinos (Xefa do departamento)

Criterios de Calificación 23/24

 

 

4eso

 

NOTA: Podes descargar as programacións de aula das diferentes materias nos documentos adxuntos desta publicación.

INFORMACIÓN RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES (CURSO 2023-2024)

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía informa ás/aos nais/pais/titores do alumnado con materias pendentes do curso anterior, do sistema de recuperación que se vai seguir no presente curso.

• A materia vaise dividir en dúas partes.

• A primeira proba escrita será en xaneiro e a segunda proba escrita será en abril (datas

a determinar polo centro).

• O alumnado que aprobe as dúas probas escritas aprobará a materia e non terá que

facer máis probas.

• O alumando que suspenda terá a posibilidade de facer unha proba escrita de toda a

materia en maio e, se a suspende, poderá facer outra proba escrita ordinaria en xuño.

As profesoras do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, estarán dispoñibles, durante os recreos para á atención do alumnado, para resolver dúbidas e así como para poder orientar ao alumnado cara a preparación das probas escritas. O alumnado conta con boletíns de exercicios para preparar a materia pendente, que poden chegar a contar ata o 20% da cualificación da materia pendente.

Distribuir contido


by Dr. Radut