Skip to Content

Podes atoparnos en...

             

BIXE

ADENDA Á PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-2022

INFORMACIÓN RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES (CURSO 2021-2022)

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN (CURSO 2021-2022)

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (CURSO 2021-2022)

COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO (CURSO 2021-2022)

Durante o curso 2021-2022 o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía estará composto polas/os seguintes profesoras/es:

Agustín Agra Barreiro

Gloria Santos Molinos

Mª Isabel Pelayo Barbarán (xefa do departamento)

INFORMACIÓN SETEMBRO. CURSO 20/21

Proba extraordinaria de setembro. Curso 2020-2021. 

O alumnado que non superou a materia na convocatoria ordinaria, realizarán unha proba extraordinaria en setembro presencial de toda a materia.

O alumnado será informado das datas nas que se celebrarán as probas escritas que organizará a Dirección, na páxina web do instituto.

Coa finalidade de orientar ao alumnado na preparación dos contidos que se lles van a esixir en dita proba, achéganse boletíns de exercicios* que, asemade, estarán a disposición do alumnado na conserxería do centro.

Distribuir contido


by Dr. Radut