Skip to Content

INFORMACIÓN RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES (CURSO 2023-2024)

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía informa ás/aos nais/pais/titores do alumnado con materias pendentes do curso anterior, do sistema de recuperación que se vai seguir no presente curso.

• A materia vaise dividir en dúas partes.

• A primeira proba escrita será en xaneiro e a segunda proba escrita será en abril (datas

a determinar polo centro).

• O alumnado que aprobe as dúas probas escritas aprobará a materia e non terá que

facer máis probas.

• O alumando que suspenda terá a posibilidade de facer unha proba escrita de toda a

materia en maio e, se a suspende, poderá facer outra proba escrita ordinaria en xuño.

As profesoras do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, estarán dispoñibles, durante os recreos para á atención do alumnado, para resolver dúbidas e así como para poder orientar ao alumnado cara a preparación das probas escritas. O alumnado conta con boletíns de exercicios para preparar a materia pendente, que poden chegar a contar ata o 20% da cualificación da materia pendente.

AdxuntoTamaño
Boletín BiXe 1º. Proba 1ª.pdf3.57 MB
Boletín BiXe 1º. Proba 2ª.pdf307.04 KB
Boletín BiXe 3ª. Proba 1ª.pdf3.44 MB
Boletín BiXe 3º. Proba 2ª.pdf348.34 KB


story | by Dr. Radut