Skip to Content

Admisión e matrícula

Admisión alumnado curso 2024-2025

ADMISIÓN ALUMNADO

CURSO 2024-2025

Prazo: do 1 ao 20 de marzo de 2024.

Forma de presentación: o Presencial. Presentando o modelo de solicitude ED550B na secretaría do centro. o Electrónica. Accedendo á aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado).

Criterios de Admisión: Os criterios de admisión e a forma de acreditalos, son os recollidos na ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

PRAZOS DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO

*** O alumnado de 6º de primaria, que xa fixese a reserva de praza (centros adscritos), NON DEBE facer a solicitude de admisión.

-------------------------------------------

Para solicitar praza no IESP A Cachada, o ALUMNADO NOVO deberá entregar a súa solicitude entre o 11 e o 18 de maio.

 

Existen DOUS SISTEMAS para facelo:

 

a) VÍA TELEMÁTICA. A través da sede electrónica. A aplicación permanecerá aberta do 11 ao 18 de maio.

PRAZAS VACANTES CURSO 2020-2021

Segundo o disposto no artigo 3, parágrafo 4, da orde de 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado, os centros docentes publicarán a relación de postos escolares vacantes antes do 1 de marzo de cada ano. As prazas vacantes para o próximo curso no IES Plurilingüe A Cachada son:

Curso Prazas vacantes
1º ESO 20
2º ESO 56
3º ESO 20
4º ESO 13

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020-2021

ABERTO O PRAZO DE RESERVA DE PRAZA PARA CENTROS ADSCRITOS DO 1 AO 17 DE FEBREIRO DO 2020
 
Consulte a circular adxunta para máis información sobre prazos e procedemento.
 
Descargue o formulario ED550A-G para formalizar a solicitude.

Alumnado admitido curso 2019-2020

Listados co alumnado admitido no centro para o curso 2019-2020.

O alumnado admitido deberá formalizar a matrícula no centro no prazo establecido na normativa.

Prazas vacantes curso 2019-2020

Vacantes dispoñibles no centro para o curso 2019-2020

Distribuir contido


by Dr. Radut