Convocatorias

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

A Consellería de Educación convoca axudas (50 euros) para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria. A finalidade das axudas é adquirir material escolar.  O requisitos son ser pai, nai, titor ou titora do alumnado matriculado en educación primaria, non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007 e ter  unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.  A renda familiar obterase por agregación das rendas de cada un dos membros computables que obteñan ingresos de calquera natureza. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda de 2013, para os efectos do cálculo da renda familiar sumarán os recadros 366 e 374 da declaración.
Poderán recoller as solicitudes no centro ou descargalas da páxina da Consellería de Educación. Presentarase unha solicitude por cada alumno matriculado, rematando o prazo o día 1 de outubro. Recollerán o vale a partir do día 15 de outubro e poderán usar o vale ata o 31 de outubro de 2015.

Máis información pinchando aquí.

 

AXUDAS LIBROS ALUMNADO 3º E 4º

No DOG do 31 de agosto convócanse axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares ...que cambien de idioma. No noso centro afecta ao alumnado de 3º e 4º de primaria que deberán mercar o libro de matemáticas en castelán.

ENLACE AO DOG PÁXINA 15.278

Distribuir contido