PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DE FONDO LIBROS E VALES

De acordo ao calendario establecido para a convocatoria do FONDO SOLIDARIO de libros de textos e axudas para libros de texto e material escolar públicase a listaxe DEFINITIVA de admitidos e excluídos. Pola protección de datos non podemos publicar dita listaxe neste medio, polo que deberedes consultala na secretaría do centro

Disporán DENDE O 5 AO 9 DE XULLO, ámbolos dous incluídos, para recollida de vales (de Adquisición de material e/ou, de selo caso, merca de libros) en horario de 10:30 A 13:30.

Todos aqueles vales non recollidos en xullo poderán recollerse a partires do 1 de setembro.

Un saúdo 

A dirección

LISTAXE DE LIBROS PARA O VINDEIRO CURSO 2021-2022

Achegamos no documento que se adxunta a listaxe de libros de texto para o vindeiro curso

A dirección

PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE FONDO LIBROS E VALES

De acordo ao calendario establecido para a convocatoria do FONDO SOLIDARIO de libros de textos e axudas para libros de texto e material escolar públicase a listaxe provisional de admitidos e excluídos. Pola protección de datos non podemos publicar dita listaxe neste medio, polo que deberedes consultala na secretaría do centro

Dispoñen de 2 días (ata o 30 de xuño) para presentar reclamacións (por escrito) ou solicitude de enmendas (por sede electrónica).

O 2 de xullo procederase á publicación das listaxes definitivas.

Disporán DENDE O 5 AO 9 DE XULLO, ámbolos dous incluídos, para recollida de vales (de Adquisición de material e/ou, de selo caso, merca de libros).

Todos aqueles vales non recollidos en xullo poderán recollerse a partires do 1 de setembro.

Un saúdo 

A dirección

MODIFICACIÓN DO CALENDARIO DE FONDO LIBROS

Por un erro na anterior comunicación, no calendario do fondo libros, concrétanse as datas de recollida de vales:  

1.  O prazo de presentación de solicitudes remata o 22 de xuño.

2.  Gravación de solicitudes - ata o 25 de xuño.

3.  Publicación da Listaxe provisional - 28 de xuño

4.  Dispoñen de 2 días (ata o 30 de xuño) para presentar reclamacións (por escrito) ou solicitude de enmendas (por sede electrónica).

5.  O 2 de xullo procederase á publicación das listaxes definitivas.

6.  Disporán DENDE O 5 AO 9 DE XULLO, ámbolos dous incluídos, para recollida de vales (de Adquisición de material e/ou, de selo caso, merca de libros).

7.  Todos aqueles vales non recollidos en xullo poderán recollerse a partires do 1 de setembro.

Proceso de admisión: FORMALIZACIÓN DA MATRICULA

Recordamos que do 20 ao 30 de xuño realizarase formalización da matrícula do alumnado para o curso que ven.

Os diferentes formularios e documentos a presentar poderanse recoller na conserxería ou descargar da páxina web do centro.

Os documentos que se entregarán cando se formalice a matrícula serán:

-  Formalizar a matrícula no impreso correspondente (anexo III).

-  Fotocopia do D.N.I. do/a alumno/a ( se o tivese) e fotocopia do libro de familia.

-  Fotocopia libro de vacinas

-  4 fotografías tamaño carné (só para infantil de tres anos)

-  1 fotografía nos demais cursos

-  Certificado de empadroamento 

-  Fotocopia cartilla da seguridade social

- Cubrir os seguintes anexos: 

 • I: Autorización do uso da imaxe.
 • II: Relixión
 • III: Saídas pola contorna.
 • IV: teléfonos de contacto
 • V: autorizacións de recollida do alumnado
 • VI: Cuestionario lingua materna do alumno/a (só para infantil).

 

RECEPCIÓN ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO DE 6º NO IES A CACHADA

Dende o Ies  A cachada trasladan a seguinte información para recibir ás familias do alumnado que o vindeiro curso está en 1º da ESO nese centro: 

 1- Datas de recepción das familias do alumnado dos centros adscritos de primaria:

 • Luns, 14 de xuño, ás 20:00 horas.
 • Martes, 15 de xuño, ás 12:35 horas.
 • Mércores, 16 de xuño, ás 16:30 horas.

 2- Indicacións:

 • As familias con alumnado en calquera dos centros adscritos poderán chamar ao IESP A Cachada (881866717) e solicitar un dos tres días de visita.
 • Á visita soamente poderá acudir un membro por familia.
 • Para poder acceder ao centro, deberá levar en todo momento mascarillas e hixienizar as mans á entrada do centro.

 3- Organización das visitas:

 • Benvida e presentación do Equipo Directivo e do Departamento de Orientación.
 • Visita guiada ás instalacións do centro seguindo as mesmas indicacións que o alumnado e profesorado actual (sobre todo, no referido á normativa covid)
 • Presentación coa información máis destacada do centro.

Convocatoria do FONDO SOLIDARIO de libros de texto e AXUDAS para libros de texto e material escolar

Publicada a ORDE do 6 e maio pola que se regura o Fondo de Libros e as Axudas para Adquisición de Material, ábrese o prazo para a presentación de solicitudes ata o 22 de xuño de 2021. Achegamos resumo de dita Orde nos documentos adxuntos. Estas solicitudes serán:

 Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria, cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2020/2021.

 • Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial (en diante, EE), así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído nas disposicións adicionais primeira e segunda desta orde.

Á convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2021/22 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde.

Ao igual que en anos anteriores, a adxudicación vai en función da Renda Per Cápita da Unidade Familiar, aínda que este ano amplíanse os teito lixeriamente a 6000€ e 10000€ en cada un dos grupos.

Existen dous xeitos de presentala:

 • Sede Electrónica. Deberán acceder ao procedemento ED330B da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, cubrir a solicitude e enviala.
 • Presencial. Deberán imprimir a solicitude axunta a este post (ANEXO I e ANEXO II asinados), cubrila e asinala correctamente e presentar esta solicitude e, de ser o caso, a documentación que necesite axuntar neste centro educativo.*O alumnado que cursa 6º este ano e promocione á ESO, entregará a solicitude no IES para o que vaia.

O calendario do fondo libros será o seguinte: 

1.  O prazo de presentación de solicitudes remata o 22 de xuño.
2.  Gravación de solicitudes - ata o 25 de xuño.
3.  Publicación da Listaxe provisional - 28 de xuño
4.  Dispoñen de 2 días (ata o 30 de xuño) para presentar reclamacións (por escrito) ou solicitude de enmendas (por sede electrónica).
5.  O 2 de xullo procederase á publicación das listaxes definitivas.
6.  Disporán ata o 9 de xullo para recollida de vales (de Adquisición de material e/ou, de selo caso, merca de libros)
7.  Todos aqueles vales non recollidos en xullo poderán recollerse a partires do 1 de setembro.

 

PROCESO DE ADMISIÓN: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA O VINDEIRO CURSO

Estimadas familias: pola presente informamos que está publicada no taboleiro de anuncios do interior do centro a relación definitiva de admitidos para o vindeiro curso. 

O prazo de formalización da matrícula será entre o 20 e 30 de xuño.

Achegamos relación de documentación necesaria para a formalización da matrícula, así coma anexos que, se consideran, poden traer xa cubertos; se non teñen posibilidade de imprimilos xa llos facilitamos na secretaría do centro, así coma o resto de anexos indicados.

A dirección

PROCESO DE ADMISIÓN: listaxes provisionais de admitidos para o vindeiro curso

Estimadas familias: pola presente informamos que están expostas no taboleiro de anuncios do centro as diferentes listaxes provisionais de admitidos para o vindeiro curso.

Antes do 15 de maio publicaranse as listaxes definitivas e a formalización da matrícula farase entre o 20 e o 30 de xuño.

A dirección

Distribuir contido