ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS E TITORES/AS LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR: CONVOCATORIA

De acordo coa RESOLUCIÓNdo25desetembrode2018,conxuntada Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da DirecciónXeraldeEducación,FormaciónProfesionale InnovaciónEducativa,polaqueseestableceocalenda- rio para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos, aXUNTA ELECTORAL deste Centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar, SECTOR DE PAIS E NAIS DO ALUMNADO, segundo as seguintes normas:

1.  Toca renovar dous membros, do sector de nais/pais.

2.- Son electores todos os pais e nais ou, se é o caso, os titores legais do alumnado matriculado no Centro e incluídos no Censo correspondente que a partir do día 30 do corrente, estará exposto no taboleiro de anuncios do centro. As reclamacións ao referido Censo realizaranse mediante escrito razoado dirixido á Xunta Electoral, ata as 14'00 horas do día 6 de novembro.

3.- Son elixibles os pais e nais ou, se é o caso, os titores legais, que formulen a súa candidatura oficial segundo o modelo que se facilitará na Secretaría do Colexio ou que se pode descargar no ficheiro que se achega. As candidaturas poderán ser presentadas dende o día 31 de outubro ata as 14'00 horas do día 9 de novembro.

4.- O sorteo dos membros da mesa electoral realizarase en acto público, entre os pais que non se presenten como candidatos, o día 13 de novembro, ás 13'00 horas. Dita mesa electoral estará composta polo Director do Centro, que actuará como Presidente, e catro pais/nais ou titores legais, actuando de secretario o/a de menor idade.

5.- A campaña electoral comprenderá dende o 14 ao 25 de novembro, ambos días inclusive. As dependencias e servizos do Centro estarán a disposición d@s candidat@s, previa petición ao presidente da Xunta Electoral, sempre que o seu uso non altere o normal funcionamento educativo do Colexio. O día 26 de novembro, véspera das votacións, non se poderá facer campaña electoral.

6.- Poderán actuar como supervisores da votación @s nais/pais ou titores legais d@s alumn@s matriculados no Centro que sexan propostos pola ANPA ou, no seu defecto, que estean avalados cando menos pola firma de 10 electores.

7.- As votacións realizaranse neste centro o día 27 de novembro, de 10'00 a 13'30 horas e de 17:30 a 19:00 h. . A mesa electoral será constituída o mesmo día, en acto público, ás 9´50 horas.

8.- Na papeleta de votación cada elector fará constar un máximo de un nome d@s candidat@s presentad@s, debendo acreditar a súa personalidade a hora de votar, mediante exhibición do D.N.I. ou documento similar. O voto será directo, secreto e non delegable e non se admitirá o voto por correo.

9.- Teñen dereito ao voto o pai e a nai ou, se é o caso, o/a titor/a legal d@s alumn@s.

10.- Finalizada a votación procederase ao escrutinio dos votos, que será público, e unha vez realizado, levantarase acta para ao seu envío a Xunta Electoral do Centro.

11.- A Xunta Electoral do Centro resolverá as dúbidas e reclamacións que se poidan formular.

 

Cespón, 30 de novembro de 2018

O PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL,

                                                                                  

                                                                                    José Pablo Lloves Requejo.

ANDAINA SOLIDARIA DO 26 DE OUTUBRO

Estimadas familias: 

Dende o Claustro e o Consello Escolar do Ceip Cespón queremos felicitar e dar as grazas á comunidade educativa pola boa acollida e alta participación na andaina solidaria que fixemos o pasado venres contra a leucemia infantil.

Así mesmo informamos que, cos vosos donativos, recollemos 419,30 Euros, que se farán chegar á ONG "unoentrecienmil.org" a través do Ceip Santa María do Castro.

Deixámosvos algunhas fotos da actividade.

 

Unha vez máis, grazas infinitas pola vosa colaboración.

A dirección

FAMILIAS DO ALUMNADO QUE NON RECOLLERON OS CHEQUES DE MATERIAL OU LIBROS DE TEXTO

 

Estimadas familias: 

Os que non recollestes os cheques de material e/ou libros de texto poderédelos coller a partir do 3 de setembro na secretaría do centro.

Un saúdo

A dirección

LISTA DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Achégase a lista DEFINITIVA de adxudicación ca cantidade de libros que lle pertencen a cada alumna ou alumno.

A lista de cheques de material ou de cheques para os libros de texto para 1º e 2º non poden ser publicadas en base a lei de protección de datos, polo cal deberá ser consultada na secretaría.

A dirección

LISTA PROVISIONAL DE ADXUDICACIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Achégase a lista provisional de adxudicación ca cantidade de libros que lle pertencen a cada alumna ou alumno.

Esta lista poderá ser reclamada nos dous días posteriores á súa publicación.

A lista de cheques de material ou de libros de texto para 1º e 2º non poden ser publicadas en base a lei de protección de datos, polo cal deberá ser consultada na secretaría.

A dirección

LISTA DE LIBROS DE TEXTO 2018/2019

Achégase a listaxe de libros de texto para o vindeiro curso.

 Tal e como se indica no documento, o alumnado que curse 3º e 5º para o vindeiro curso non mercará ningún libro, agás o caderniño de Inglés.

 

 

DATAS DE SECRETARIA EN XULLO E ENTREGA DE CHEQUES

No mes de xullo o horario de atención ás familias na secretaría será de 10:30 a 13:30 (ata o 20 de xullo): 

  • O 11 de xullo publicaremos as listaxes provisionais, as cales poderán ser reclamadas nos dous días posteriores a esta publicación.
  • O 17 de xullo publicarmos a listaxe definitiva.
  • Entregaremos os cheques e os vales para material o 19 de xullo en horario de 10:00 a 13:00 e de 16:30 a 18:00, e o 20 de xullo de 10:00 a 14:00.
  • Os lotes de libros entregaranse en setembro, ao inicio do curso, polo que recomendamos que non adquirades ningún libro ata novo aviso. 
  • O historial académico do alumnado que este curso rematou 6º entregarase o 19 e o 20 de xullo no horario especificado anteriormente.
  • *Todas as listaxes e avisos publicaranse na web do centro http://www.edu.xunta.es/centros/cepcespon/ e no taboleiro de anuncios.

A dirección

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

 

A formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

Os documentos que se entregarán cando se formalice a matrícula serán:

 

-  Formalizar a matrícula no impreso correspondente (recoller en conserxería)

-  Fotocopia do D.N.I. do/a alumno/a ( se o tivese) e fotocopia do libro de familia.

-  Fotocopia libro de vacinas

-  4 fotografías tamaño carné (só para infantil de tres anos)

-  1 fotografía nos demais cursos

-  Certificado de empadroamento

-  Fotocopia cartilla da seguridade social

- Cubrir o anexo: cuestionario lingua materna do seu fillo/a (recoller en conserxería: só para infantil de 3 anos).

PAKOLAS NA BIBLIOTECA

Paco Cerdeira, ou Pakolas, nome co que se presenta ante o público infantil, é músico e compositor, e defínese como rockeiro e guitarreiro, creando música para todos os públicos, desde os máis pequenos ata familias ao completo; “música para todos e todas e letras adaptadas aos máis pequenos”.

Que sorte que estivese na nosa biblio,  xa que pasámolo moi ben cos seus ritmos. Dar as grazas a ANPA pola axuda proporcionada para levar a cabo  esta actividade musical.

DÍA DO LIBRO: libros con formas de animais

Tendo en conta que cada titoría xa levaba realizado moitas procuras de información sobre os animais,  que xa as presentara na biblioteca ás compañeiras e compañeiros dos demais cursos, pensamos que era moi boa idea que toda esa información tamén quedase plasmada por escrito. Así as diferentes aulas elaboraron libros coa forma dos animais traballados, deixando dentro nas súas páxinas información , xogos,...

Distribuir contido