Xuño 2020

Orlas do curso 2019/2020

Orlas do alumnado que rematou etapa educativa no curso 2019/2020:

Alumnado de 6º de Ed. Infantil

Alumnado de 6º de Ed. Primaria

Exposicións temáticas 2019/2020

Realizamos diversas exosicion temáticas dentro da biblioteca e nos corredores do cole, nas diferentes celebacións que realizamos ao longo do curso.

Producións materiais desde a biblioteca no curso 2019/2020

Todo o traballo realizado ao longo do curso está reflectido na nosa aula virtual nun curso que creamos para o Seminario.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual/course/view.php?id=52

Ligazóns a traballos elaborados na rede:

Drupal.

Moodle.

Cursos creados:

Outros cursos actualizados en moodle neste Seminario:

Blogs do cole

Google drive/docs.

Google presentacións: realizamos varias presentacións para traballar co alumnado na aula.

Presentacións en Genially

Google maps:

Exelearning:

Vídeo

Actualizamos os repositorios de recursos educativos:

Lecturas recomendadas para o verán

Aquí vos deixamos as recomendacións lectoras que Leo vos fai para este verán. Podédelas conseguir, sen problema, en calquera das librarías do noso entorno.

Ánimo e que teñades un bo verán lector.

STACKS OF JOY AT MANUEL SUEIRO

Como indicamos na programación do PDI, o título é un xogo de palabras no que partindo do título dunha das series da artista, “Stack”, compoñemos o nome do proxecto no que o nome do centro, o traballo da artista e o aspecto lúdico quedan de manifesto.

Resúltame ben complicado facer unha evaluación global do proxecto. A sensación persoal é agridoce porque aínda que o traballo que se poido facer foi bo e os nenos/as participantes no proxecto puxeron todas as súas enerxías e ilusións, a situación sanitaria non permitiu rematarlo e parece que todo o proxecto quedou no aire.

Aínda así, a parte correspondente ao 1º trimestre quedou completa e o traballo foi excelente.

Mantivemos comunicación coa asistente persoal de Annie Morris, Miss Julie durante o 1º trimestre e a artista tivo cumprida información do noso traballo, mostrando a súa conformidade e sorpresa agradable polo traballo desenvolvido polos nenos/as.

Este traballo tamén foi o núcleo do PFPP: “Dinamizamos o centro a través da arte”, desenvolvido por cinco mestres do centro que promovía unha metodoloxía de OBSERVACIÓN directa entre alumnos/as e mestres.

Así mesmo, fomos seleccionados no proxecto de innovación educativa “Club de Letras” con este proxecto e como contrapunto ao desenvolvido o curso pasado “CEIP Manuel Sueiro, the land of the rising polkadots”.

Nos enlaces pódese seguir a evolución do noso PDI.

 

 

Golden Rules

Desde a área de inglés, contribuímos ao PDI de centro cun proxecto desenvolvido ao longo do curso escolar e en todos os niveis, titulado:

“GOLDEN RULES ARE THE WAY”

A elección do tema e do lema reúne dúas características: Por unha banda afonda nesas palabras e xestos cotiás que inciden na convivencia  diaria, nas formas de dirixirnos aos demais que reflicten un fondo máis profundo, no respecto polo modo en que cada cultura se relaciona entre si e coas outras, intentando que ese coñecemento sexa fructífero no seu crecemento persoal individual e colectivo.

Por outra banda coñecemos esas formas de cortesía tan arraigadas na cultura anglosaxona e que reflicten o seu carácter. Deste xeito mantivemos a unidade co PDI de área adicado á artista británica Annie Morris.

Foi un proxecto práctico: Decidimos as fórmulas básicas sociais de cortesía, plasmabámolas en iconas que ían dando forma ao noso mural.

Puideron comprobar que nas escolas británicas existen esas GOLDEN RULES. Tiveron o  exemplo da escola New Marston de Oxford.

Quedaron por completar as Golden Rules referidas ao 3º trimestre. Aínda así, algúns nenos/as continuaron desde as súas casas e prepararon a GOLDEN RULE máis importante no tempo de pandemia: STAY AT HOME!

Os recursos empregados foron os propostos na programación de inicio de curso.

Igualdad, integración... valores son.

De acuerdo con el P.D.I de este curso 2019/20 que se centra en los valores de igualdad e integración, el área de religión trabajo específicamente las parábolas del Buen Samaritano y la del Hijo Pródigo de Jesús, que están estrechamente relacionadas con los valores humanos.

En cuanto al desarrollo de esta actividad primeramente se contó con los conocimientos previos que tenían los alumnos sobre los conceptos Parábola, pródigo y prójimo.

Posteriormente se realizó la lectura de las parábolas directamente de la Biblia, para luego reflexionar sobre lo leído y extrapolar el relato bíblico a sus propias vidas, para que el alumnado entienda que lo que está aprendiendo en dicha narración bíblica es importante y útil para la vida cotidiana de toda persona.

No solo se trabajó la parte verbal, sino que también con experiencias sensoriales a través de materiales visuales y auditivos para ayudar la comprensión del mensaje que transmiten las parábolas.

Para finalizar, se hizo una exposición de los conocimientos aprendidos, de forma oral y a través de fichas que tuvieron que realizar todos los niños.

Durante el desarrollo de esta unidad se observó que tanto la lectura Bíblica como las tareas a realizar, fueron una buena fuente de motivación, que los llevo a realizar las actividades con mucho interés, dialogando y reflexionando sobre las mismas. Desarrollándose todo ello en un ambiente de armonía y gratificación.