Probas para INEF (Educación Fisica)

00/00/
Array

 

Para a xente que se queira formar a nivel universitario,

A Facultade de Ciencias do Deporte da Coruña (hai outra en Pontevedra)

convoca as probas de Avaliación previas (só hai que conseguir o APTO)

 -18 de abril (se estás xa preparada/o)

-25-26 de xuño (se non tés presa)

-22 de setembro (se ainda vas a quitar o curso a setembro)

 

Últimamente non soe haber problema de prazas.