Skip to Content

MATRÍCULA PARA O CURSO 2019/2020


MATRÍCULA

PRAZOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN

   RESERVA DE PRAZA para centros adscritos de primaria

   SOLICITUDE DE PRAZA desde outros centros (primaria/secundaria)
            listaxes provisionais de admitidos e excluidos
            listaxes definitivas de admitidos e excluídos

   MATRÍCULA ORDINARIA de xuño

   MATRÍCULA EXTRAORDINARIA de setembro
            impresos de matrícula

   LEXISLACIÓN aplicable

 

PRAZOS DE
PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

     A partir do 1 de febreiro comezan os prazos para solicitar matrícula en centros de ensino públicos. Os prazos para a formalización da preinscrición e matrícula, marcados por lei na Orde do 12 de marzo de 2013, son os seguintes:


PRAZO 1. ALUMNADO DE CENTROS ADSCRITOS

Do 1 ao 15 de febreiro:

Lugar: centros onde se atopa matriculado neste curso ou na Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.
Antes do 1 de marzo: asignación de prazas e publicación de prazas vacantes nos centros de secundaria.

Listaxe do alumnado admitido procedente de centros adscritos

Voltar á cabeceira

adorno


PRAZO 2. PRAZO ORDINARIO. ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS E ADSCRITOS SEN PRAZA

Do 1 ao 20 de marzo: solicitude de praza en centros non adscritos mediante modelo ED550B (castelán)/ ED550B (galego) (alumnado que quedou sen praza na preinscrición, alumnado que busca praza nun centro distinto ao de adscrición). Información na páxina da Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.

Lugar
:
centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo ou na sede electrónica da Xunta de Galicia vía on line.

Antes do 25 de abril: listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.


Listaxes provisionais de admitidos no prazo ordinario

     Listaxe provisional de admitidos en 1º ESO
     Listaxe provisional de admitidos en 2º ESO
     Listaxe provisional de admitidos en 3º ESO
     Listaxe provisional de admitidos en 4º ESO
     Listaxe provisional de admitidos en 1º Bacharelato
     Listaxe provisional de admitidos en 2º Bacharelato

Listaxe provisional de non admitidos no prazo ordinario
     Non hai alumnado non admitido

Antes do 15 de maio: listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.


Listaxe definitiva de admitidos no prazo ordinario

     Listaxe definitiva de admitidos en 1º ESO
     Listaxe definitiva de admitidos en 2º ESO
     Listaxe definitiva de admitidos en 3º ESO
     Listaxe definitiva de admitidos en 4º ESO
     Listaxe definitiva de admitidos en 1º Bacharelato
     Listaxe definitiva de admitidos en 2º Bacharelato

Listaxe definitiva de non admitidos no prazo ordinario
     Non hai alumnado non admitido

Voltar á cabeceira

adorno


PRAZO 3. MATRÍCULA OFICIAL DE XUÑO

Do 25 de xuño ao 10 de xullo: matrícula en ESO e Bacharalato.

Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Voltar á cabeceira

adorno


PRAZO 4. MATRÍCULA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Do 1 ao 10 de setembro: prazo extraordinario de matrícula en ESO e Bacharelato.


Impresos de matrícula (curso 2019-20)

a. Folla de instrucións
b. Folla de datos
c. Folla de autorizacións
d. Folla de matrícula:
          - 1º ESO
          - 2º ESO
          - 3º ESO
          - 4º ESO (opción académicas)
          - 4º ESO (opción aplicadas)
          - 1º BACH (opción ciencias)
          - 1º BACH (opción CCSS-Hum)
          - 2º BACH (opción ciencias)
          - 2º BACH (opción CCSS-Hum) 

En caso de solicitude: Folla de transporte escolar

LIBROS DE TEXTO PARA OS DIFERENTES CURSOS

 

Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Voltar á cabeceira

*      *      *


LEXISLACIÓN E PROCEDEMENTO

    O procedemento de matriculación e os seus prazos está marcado polas seguintes directrices lexislativas:

a. Decreto 254/2012, de 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 26 de decembro de 2012]
b. Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 15 de marzo de 2013]
c. Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 1 de febreiro de 2017]
d. Instrucións sobre o proceso de admisión da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
e. Procedemento de admisión: instrucións da Xefatura Territorial da Coruña para os centros de ensino

Voltar á cabeceirapage | by Dr. Radut