Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior

 

Prazos de inscrición:

  • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: O prazo de inscrición estará abranguido entre os días 12 e 23 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos. Toda a información está no enlace:

 

  • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: O prazo de inscrición estará abranguido entre os días 8 e 23 de febreiro de 2018, ambos os dous incluídos

Máis información:

Admisión alumnado ESO-Bacharelato para o curso 2018-19

ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2018/19

PRAZO: do 1 ao 20 de marzo, ambos os dous días incluídos.

A presentación da solicitude de admisión pódese facer polas seguintes vías:

DOCUMENTACIÓN:

 

As persoas proxenitoras ou representantes do alumnado deberán achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

 

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

 

b) Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a (fotocopia do DNI).

 

c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II (certificación académica expedida polo centro onde está a cursar estudos).

 

d) Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso. 

 

É imprescindible que o Anexo II veña asinado polos dous proxenitores se non hai unha circunstancia que o impida.

 

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude de admisión. Na solicitude poderá indicar até seis centros na orde prioridade que desexe. A infracción desta norma (é dicir, a presentación de solicitudes en máis dun centro) determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que xa está cursando estudos no IES Plurilingüe San Rosendo ten garantía de permanencia no centro.

NORMATIVA PROCESO DE ADMISIÓN

Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013)
Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro de 2017), a cal introduciu modificacións á Orde do 12 de marzo de 2013.

 

Xestión telemática da solicitude : https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

III Chocolatada solidaria de comercio xusto

O venres día 23 celebraremos no centro a III Chocolatada solidaria de comercio xusto.

 

 

http://comerciojusto.org/publicacion/caderno-comercio-xusto-un-movemento-en-auxe/

 

Programa Galimiens: Inmersión lingüística en francés

 

Resolución do 20 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa dirixida a centros públicos de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se regula a convocatoria pública para participar no programa GALIMIENS de intercambio de alumnado con centros educativos da Académie d’Amiens (Francia) durante o ano 2018.

 O prazo de presentación de solicitudes será de quince días naturais, contado desde o día seguinte ao da publicación no Portal Educativo. 

Visita cultural e obra de teatro en francés

 

 

O  mércores 21 de febreiro os alumnos que cursan a materia de francés en 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharelato asistiron, no auditorio municipal de Lugo, á representación en francés da obra de Victor Hugo "Notre Dame de París" por parte da compañía bricAbrac Teatro. Posteriormente acudiron a visitar o Museo Provincial de Lugo e achegáronse a coñecer o Castelo de Pambre e Santa Eulalia de Bóveda.

 

 

     

 

san rosendo nuevo

Distribuir contido