Inicio das probas para acreditación en lingua inglesa

O mércores inícianse as probas para acreditación en lingua inglesa según convocatoria da Xunta que financia a certificación en lingua estranxeira de alumnado de 4º ESO e Bacharelato. O noso centro foi beneficiario destas axudas nos niveis de 4º ESO, PluriBach e 2º BAC.

As probas dos niveis B1, B2 e C1 nos que participa o noso alumnado terán dúas partes: o mércores o alumnado examinarase de Reading e Writing e os días 8 e 9 de febreiro terán lugar as probas de Speaking e Listening. 

O alumnado que as supere obterá un certificado oficial do correspondente nivel polo Trinity College de Londres. Estes certificados teñen recoñecemento internacional e non caducan.

 

INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS PÚBLICOS PARA O CURSO 2023/2024

 

Xa está aberto o prazo para solicitar a reserva de praza no centro adscrito para o alumnado que cambia de etapa educativa.

  • O prazo de solicitude para a reserva de praza abrangue do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro, ambos incluídos.
  • A publicación da listaxe do alumnado con posto reservado será o 22 de febreiro.
  • A solicitude deberá realizarse no centro no que está matriculado o alumnado no presente curso, ou ben a través da aplicación admisiónalumnado. A publicación dos postos vacantes será antes do 1 de marzo.
  • O prazo de presentación de solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo.

 De conformidade co artigo 5.2. f) 2º, indícase que:


“O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro adscrito, isto é, no que está matriculado nese momento, e identificará o centro de adscrición que solicita.En todo caso, a solicitude de reserva será única para cada alumno/a e terá carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela.”
 
O procedemento de admisión do alumnado nos centros públicos regúlase tanto polo Decreto 13/2022, como pola Orde do 21 de outubro de 2022 que o desenvolve. Pódense consultar nas seguintes ligazóns:

Para a realización da solicitude de xeito electrónico existe unha guía dirixida á correcta elaboración da solicitude, que pode descargarse no anexo a esta entrada.

Excursión a Andorra - Xaneiro 2023

   

Non ben acabadas as vacacións de Nadal, un grupo de alumnado de 1º BAC desprazouse a Andorra cos profesores Diego González e Iván González, onde puido gozar non só das pistas de esquí de Ordino, senón tamén das visitas a outras instalacións.

Agardamos, sobre todo que aprendérades moito desta experiencia e gardedes un bo recordo desta viaxe. A pesar do susto do traspés de Héctor, que agardamos se recupere o máis axiña posible.

Participación na Spring Week

25 alumnos de 3º ESO van participar no programa de inmersión lingüística activa en lingua inglesa. O obxectivo deste programa é a estimulación da práctica oral inglesa e a súa utilización en contextos comunicativos máis amplos. O programa inclúe actividades académicas, de tempo libre e obradoiros e a metodoloxía será activa, lúdica e cooperativa, promovendo aprendizaxes significativas e incidindo en aspectos relacionados coa sostibilidade e o coñecemento da contorna. 

Ao alumnado e as familias iráselles proporcionando máis información en canto o noso centro dispoña desta.

Acreditación de competencia en lingua estranxeira do alumnado

Como xa se ven facendo dende hai varios cursos, este ano tamén resultamos centro beneficiario das axudas para a acreditación da competencia en lingua estranxeira do alumnado.

46 alumnos de 4º ESO, 1º Pluribach, 2º Pluribach e 2º BAC acreditaranse nos niveis B1, B2 e C1. As probas terán lugar no centro no mes de febreiro. 

Moito ánimo a todo o alumnado! Esperamos que os resultados sexan tan bos como en cursos pasados.

Eleccións ao Consello Escolar - proclamación provisional de candidaturas

Infórmase para xeral coñecemento que as listaxes provisionais de candidaturas ao Consello Escolar foron publicadas no taboleiro de anuncios do centro. Os días 15 e 16 poderán facerse as reclamacións contra as mesmas.

Eleccións ao Consello Escolar

 

Animamos a toda a comunidade educativa a presentar candidatura a representantes no Consello Escolar para poder lograr a maior representatividade posible de cada sector, sendo unha forma máis de participación na organización do centro.

O prazo remata o venres 11 e para presentar candidatura só hai que asinar o documento ao respecto na Secretaría do centro.

Aviso

Aquelas persoas que recibiron o vale de 50 euros para material por parte da Consellería de Educación, teñen dispoñible unha ampliación deste vale de material* por 25 euros máis. Esta ampliación estará dispoñible en Conserxería.

 

*Este vale deberá empregarse na libraría/establecemento preferentemente antes do 1 de decembro de 2022.

Distribuir contido