Distribución de máscaras gratuitamente entre o alumnado da ESO

Segundo a Orde do 6 de novembro de 2020 (DOG Nº230), dende o día 16 ata o 27 de novembro poden presentar solicitude (de forma presencial no Centro) para o subministro de máscaras (Anexos I e II), os representantes legais do alumnado que non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

IMPORTANTE: O alumnado que obtivo axuda para adquirir material escolar 20/21, non ten que presentar a solicitude

Mais información en arquivo adxunto.

Solicitude

AVISO. Normas COVID 19 para a recollida do alumnado

1.- Non se permitirá a entrada a persoas alleas ao centro durante o período de lecer nin nos cambios de clase. Deberán manter as distancias, levar mascarilla e desinfectarse con xel hidroalcohólico.


2.- Os proxenitores ou persoas autorizadas poderán recoller ao alumnado asinando no libro-rexistro, pero non durante o recreo nin nos cambios de clase, nin coincidindo coa saída a última hora.


3.- Os proxenitores que desexen recoller aos seus fillos/as á saída do centro, e non facer uso do transporte nin do comedor, deberán traer autorización asinada o día anterior. De non ser así, o alumno/a fará uso do trasporte como lle corresponde.


4.- De ser necesario vir recoller ao alumnado para citas médicas, etc.. e volver traelo, dita recollida e entrega farase de xeito que non coincida cos cambios de clase nin co recreo. De coincidir, deberán esperar fora do recinto.

Documentos COVID - IES San Rosendo 2020-21

Dacordo aos Protocolos e Instrucións conxuntas da Consellería de Sanidade e da Consellería de Educación e Formación Profesional, debido á situación actual de pandemia provocada pola COVID 19, presentamos os seguintes documentos desde o noso centro:

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (COMPROMISO COVID 19 POR  PARTE DAS FAMILIAS)

That's English! PRORROGADO PRAZO DE INSCRICIÓN ATA O 13 DE NOVEMBRO

Calendario escolar 2020/21

Distribuir contido