Proxecto Educativo

Proxecto educativo do I.E.S. San Rosendo

 

O Proxecto educativo do I.E.S. San Rosendo de Mondoñedo debe servir para reflectir a autonomía do centro e establecer un marco de actuación para os membros da comunidade educativa, e o seu desenvolvemento e cumprimento dependerá da responsabilidade de todos/as.
Está formado polo documento propiamente dito, e por uns anexos que o complementan.
 

Proxecto educativo de centro (Xuño 2009). 

 
ANEXOS
ANEXO I: Plan de Convivencia (Xuño 2009).
ANEXO II-B: Plan de acción titorial (Xuño 2009).
ANEXO III: Plan de atención á diversidade (Xuño 2009).
ANEXO IV: Proxecto lector de centro (Xuño 2009).
 
ANEXO VII: Proxecto lingüístico de centro (Xuño 2009).
ANEXO VIII-A: Plan de acollida a pais (Xuño 2009).
ANEXO VIII-B: Plan de acollida ó alumnado (Xuño 2009).
ANEXO VIII-D: Plan de acollida para alumnos inmigrantes (Xuño 2009).
Distribuir contido