Instrucións polas que se regulan as condicións para a obtención do título de graduado en ESO e o modelo de consello orientador da ESO

Instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención do título de Graduado en ESO e modelo de Consello Orientador da ESO: