Organigrama, Consello escolar, Equipo directivo, Persoal non docente, Claustro

Xubilación de Modesto Díaz García

Equipo directivo

 

Directora: Dª María José Cuesta Fernández

Vicedirector:  Dª José Ramón Pavón López

Xefa de estudos: Dª Lucía Villamil Ramil

Secretario: D. Gerardo Novo Rodríguez

Consello escolar

Presidenta:

 

Dna. MARÍA JOSÉ CUESTA FERNÁNDEZ

 

Xefa de Estudos:

 

Dna. LUCÍA VILLAMIL RAMIL

 

Repres. do Excmo. Concello:

 

D. MANUEL ÁNGEL OTERO LEGIDE

 

Repres. do Profesorado:

 

Dna. MARÍA CRISTINA ARANGO PRIETO

 

Dna. MARÍA JOSEFA FERNÁNDEZ NIETO

 

D. JOSÉ CARLOS GARCÍA BARRO

 

D. PEDRO LUIS GASALLA REGUEIRO

 

Dna. SOLEDAD GONZÁLEZ TORTEROLO

 

Dna. ANA BELÉN LÓPEZ PÉREZ

 

Dna. ÁUREA RAMIL DÍAZ

 

Repres. das persoas proxenitoras/titoras legais:

 

D. JOSÉ ANTONIO MUIÑA LUNA

 

Repres. ANPA:

 

Dna. MARÍA CELIA FRANGANILLO ALONSO

 

Repres. do Persoal de Admón. e Servizos:

 

---------------------------------------------

 

Repres. do alumnado:

 

Dna. NOELIA RODRÍGUEZ BARRO

 

Secretario:

 

D. GERARDO NOVO RODRÍGUEZ

 

Titores/as 2019 - 20

 

PROFESORADO TITOR

 

CURSO 2019/2020

 

1º ESO A MARÍA PÉREZ CASTIÑEIRA

 

1º ESO B MARÍA CARMEN DOURAL REGA

 

2º ESO A JOSÉ CARLOS GARCÍA BARRO

 

2º PMAR MARÍA PENALTA RODRÍGUEZ

 

2º ESO B CARMEN SÁNCHEZ BERES

 

3º ESO A LUCÍA VILLAMIL RAMIL

 

3º PMAR MAR CORBELLE VALIÑO

 

3º ESO B CARMEN SOUTO CABANA

 

4º ESO A CARMEN SILVA FERNÁNDEZ

 

4º ESO B LUZ GALOCHA SEIVANE

 

1º BACH A PAZ FERNÁNDEZ VIDAL

 

1º BACH B ANA RODRÍGUEZ RAMOS

 

2º BACH PEDRO LUIS GASALLA REGUEIRO

 

1º FPB PILAR GARCÍA PÉREZ

 

2º FPB YOLANDA LÓPEZ LÓPEZ

 

2º CM XARDINARÍA FERNANDO IGLESIAS REY

 

1º CS FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ NÉCEGA

 

2º CS MIGUEL FREIRE SITJAS

 

1º CM DUAL MILAGROS LÓPEZ VILLARREAL

 

2º CM DUAL FERNANDO ROCA RODRÍGUEZ

Claustro de profesores

 CLAUSTRO DE PROFESORES 

CURSO 2019 / 2020


ABUÍN ROUCO, MARÍA CARMEN

ALVITE ALVITE, PAULA

ARANGO PRIETO, CRISTINA

BURGO VARELA, FRANCISCO JAVIER

CENDÁN GONZÁLEZ, MARÍA

CHAO PENABAD, ÓSCAR

CORBELLE VALIÑO, MARÍA DEL MAR

COUSO RODRÍGUEZ, MARÍA

CUBA SÁNCHEZ, OLGA

CUESTA FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ

DÍAZ FERNÁNDEZ, FRANCISCA

ESCALERA DE LA IGLESIA, SARA

FERNANDEZ NIETO, MARÍA JOSEFA

FERNÁNDEZ VIDAL, MARÍA PAZ

FREIRE SITJAS, MIGUEL ÁNGEL

GALOCHA SEIVANE, LUZ

GARCÍA BARRO, JOSÉ CARLOS

GARCÍA PÉREZ, PILAR

GASALLA REGUEIRO, PEDRO LUIS

GAVÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL

GONZÁLEZ NÉCEGA, FRANCISCO JAVIER

GONZÁLEZ TORTEROLO, SOLEDAD

IGLESIAS RAMOS, CARLOS

IGLESIAS REY, FERNANDO

LÓPEZ LÓPEZ, EMILIA

LÓPEZ LÓPEZ, YOLANDA

LÓPEZ PÉREZ, ANA BELÉN

LÓPEZ SÁNCHEZ, MARÍA ELISA

LÓPEZ VILLARREAL, MILAGROS DE JESÚS

MATO FERNÁNDEZ, ANTONIO JOSÉ

MASEDA FERNÁNDEZ, MARCOS

MUÑOZ AYALA SÁNCHEZ, ALEJANDRO

NAVARRO MARTÍNEZ, EMILIO

NOVO RODRÍGUEZ, GERARDO

PAVÓN LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN

PENALTA RODRÍGUEZ, MARÍA

PÉREZ CASTIÑEIRA, MARÍA

RAMIL DÍAZ, ÁUREA

RAMUDO COUTO, CRISTINA

ROCA RODRÍGUEZ, ÁLVARO FERNANDO

RODRÍGUEZ CHAO, JOSEFA

RODRÍGUEZ RAMOS, ANA MARÍA

SÁNCHEZ BERES, MARÍA CARMEN

SEIJO LÓPEZ, MARÍA DOLORES

SILVA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN

SOUTO CABANA, MARÍA DEL CARMEN

VILLAMIL RAMIL, LUCÍA

 

 

 

 

Distribuir contido