Organigrama, Consello escolar, Equipo directivo, Persoal non docente, Claustro

Xubilación de Modesto Díaz García

Equipo directivo

 

Directora: Dª María José Cuesta Fernández

Vicedirectora:  Dª Sara Buide Pollán

Xefa de estudos: Dª Lucía Villamil Ramil

Secretario: D. Gerardo Novo Rodríguez

Consello escolar

Presidente

Dª. María José Cuesta Fernandez

Xefa de estudos

Dª. Lucía Villamil Ramil

Representantes dos profesores

Dª. Cristina Arango Prieto

Dª Sara Mª Buide Pollán

Dª María Josefa Fernández Nieto

D. Pedro Luis Gasalla Regueiro

Dª Soledad González Torterolo

Dª. Ana Belén López Pérez

Representantes dos pais/nais/titores legais

D. Jose Antonio Muiña Luna

Dª  Ana Clara Novo Prieto

Representante da ANPA

Dª María Celia Franganillo Alonso

Representantes dos alumnos

D. Enrique Montero Costeira

D. José Miguel Seijo Vijande

Representante do persoal de administración e servizos

D.  Modesto Díaz García

Representante do concello de Mondoñedo

 D. Miguel Ángel Otero Legide

Secretario

D. Gerardo Novo Rodríguez

 

Titores/as 2017 - 18

  TITORES 2017/2018

 

1º ESO A                                         Dª. MARÍA PAZ FERNÁNDEZ VIDAL

1º ESO B                                         Dª. MARÍA PILAR GRAÑA SEOANE

2º ESO A                                         D. EMILIO NAVARRO MARTÍNEZ

2º ESO B                                         Dª. MARÍA ELIA GALLEGO SEOANE

2º PMAR                                         Dª. MAR CORBELLE VALIÑO

3º ESO A                                         Dª. ELISA LÓPEZ SÁNCHEZ

3º ESO B                                         D. DIEGO ÁLVAREZ CARBALLEIRA

3º PMAR                                         Dª MARÍA CARMEN SILVA FERNÁNDEZ

4º ESO A                                         Dª. ÁUREA RAMIL DÍAZ    

1º BAC                                            D. JOSÉ RAMÓN PAVÓN LÓPEZ

2º BAC-A                                        D. PEDRO LUIS GASALLA REGUEIRO

1º FP BÁSICA                                D. FERNANDO GARCÍA BLANCO

2º FP BÁSICA                                Dª. YOLANDA LÓPEZ LÓPEZ

CICLO MEDIO XARDINARÍA    D. MIGUEL ÁNGEL FREIRE SITJAS

1º CICLO SUPERIOR                   Dª OLGA CUBA SÁNCHEZ

2º CICLO SUPERIOR                   Dª VELIA GONZÁLEZ SALGADO

FP DUAL                                       D. LUIS MANUEL GALEGO GARCÍA

Claustro de profesores

 CLAUSTRO DE PROFESORES 

CURSO 2017 / 2018

 

 

ÁLVAREZ CARBALLEIRA, DIEGO

ALVITE ALVITE, PAULA

ARANGO PRIETO, CRISTINA

BUIDE POLLÁN, SARA MARÍA

BURGO VARELA, JAVIER

CORBELLE VALIÑO, MARÍA DEL MAR

CHAO PENABAD, ÓSCAR

CUBA SÁNCHEZ, OLGA

CUESTA FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ

DOURAL REGA, MARÍA CARMEN

FERNANDEZ NIETO, MARÍA JOSEFA

FERNÁNDEZ VIDAL, MARÍA PAZ

FREIRE SITJAS, MIGUEL ÁNGEL

GALEGO GARCÍA, LUIS MANUEL

GALLEGO SEOANE, MARÍA ELIA

GALOCHA SEIVANE, LUZ

GARCÍA BARRO, JOSÉ CARLOS

GARCÍA BLANCO, FERNANDO

GARCÍA PÉREZ, PILAR

GASALLA REGUEIRO, PEDRO LUIS

GAVÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL

GONZÁLEZ SALGADO, VELIA
GONZÁLEZ TORTEROLO, SOLEDAD

GRAÑA SEOANE, MARÍA DEL PILAR

LÓPEZ LÓPEZ, EMILIA

LÓPEZ LÓPEZ, YOLANDA

LÓPEZ PÉREZ, ANA BELÉN

LÓPEZ SÁNCHEZ, ELISA MARÍA

MARADONA RODRÍGUEZ, SUSANA

MATO FERNÁNDEZ, ANTONIO JOSÉ

MIRA REYMÚNDEZ, SILVIA

NAVARRO MARTÍNEZ, EMILIO

NOVO RODRÍGUEZ, GERARDO

PAVÓN LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN

PENALTA RODRÍGUEZ, MARÍA

PÉREZ CASTIÑEIRA, MARÍA

RAMIL DÍAZ, ÁUREA

RAMUDO COUTO, CRISTINA

RODRÍGUEZ RAMOS, ANA MARÍA

SÁNCHEZ BERES, CARMEN

SEIJO LÓPEZ, MARÍA DOLORES

SILVA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN

SOUTO CABANA, MARÍA DEL CARMEN

VILLAMIL RAMIL, LUCÍA

Distribuir contido