Taboleiro

Información sobre a organización do final de curso

Estimadas persoas proxenitoras/persoas titoras legais:

Atendendo ás medidas de prevención e hixiene determinadas na Resolución do 22 de maio de 2020 pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para a reapertura parcial dos centros educativos non universitarios como consecuencia da situación de emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, é preciso establecer un protocolo de actuación co fin de asegurar a realización dos procedementos que a continuación se relacionan, en condicións de seguridade evitando a presenza de agrupacións de persoas.

A continuación detállanse o protocolo a seguir para o que resulta imprescindible a súa colaboración:

  1. ENTREGA DE NOTAS: 25 de xuño ás 10:30 na aula de referencia.

    1. PUBLICACIÓN EN ABALAR: 25 de XUÑO.

    2. RECLAMACIÓNS: 28 e 29 de XUÑO.

     
  2. MATRÍCULA e/ou DEVOLUCIÓN LIBROS DE TEXTO e/ou PORTÁTILES ABALAR + KIT DE CONEXIÓN, DEVOLUCIÓN LIBROS DA BIBLIOTECA:

Distribuir contido