Admisión de alumnos

FP Convocatoria de admisión

 

 

 


 

CICLO MEDIO

 

XARDINARÍA

E

FLORARÍA

FP DUAL

CICLO MEDIO

 

APROVEITAMENTO

 E CONSERVACIÓN

 DO

 MEDIO NATURAL

CICLO

SUPERIOR

 

XESTIÓN

 FORESTAL

  E DO MEDIO

 NATURAL

 

 

 

 

Información admisión a ciclos de grao medio e superior

 

 

FP dual. Convocatoria xuño 2019  

 

Probas libres para a obtención de títulos de FP. Curso 2018/19

Admisión nos Ciclos Formativos

 

- PREINSCRICIÓN SETEMBRO NOS CICLOS FORMATIVOS: DO 3 AO 11

Probas libres para a obtención de títulos de FP (LOE). curso 2017/2018

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Información: http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual

  • Impreso de solicitude para as probas libres a ciclos formativos de formación profesional (anexo I).

Admisión de alumnado para o curso 2017-18

 

Distribuir contido