FP dual. Convocatoria xuño 2023

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

Deberase cubrir unha solicitude para un único proxecto de FP dual, utilizando o asistente informático www.edu.xunta.es/ciclosadmision. A aplicación avisará no caso de que sexa necesario achegar documentación, que poderá engadirse en soporte electrónico. Non será necesario presentar o resgardo da solicitude nin a documentación nun centro, agás que a aplicación indique que para ser unha solicitude válida terá que ser entregada, xunto coa documentación necesaria, nun centro educativo con oferta de FP dual sostida con fondos públicos, para ser selada, datada e validada.

Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude ou solicita máis dun proxecto, non se terá en conta nigunha das súas peticións. Lémbrase que non é de aplicación o límite superior de idade que figura no anexo.

As persoas que participen no proceso de admisión para os proxectos de formación profesional dual tamén poderán, se así o desexan, realizar a solicitude de admisión a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior no réxime ordinario ou para persoas adultas, na modalidade presencial ou a distancia.

As persoas admitidas nun proxecto de FP dual quedarán excluídas, e non serán adxudicadas, no proceso de admisión a ciclos formativos no réxime ordinario, nos cursos de especialización ou no réxime para as persoas adultas. No caso de non seren admitidas en ningún proxecto de FP dual poderán continuar no proceso de admisión a ciclos formativos

Listaxes do procedemento de admisión

Oferta clasificada por concello

OBSERVACIÓN: Pode seleccionar o concello no menú da esquerda

15027721 - IES Plurilingüe de Ames

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Sistemas microinformáticos e redes
CONCELLO DE AMES
INFORMÁTICA Y NETWORKING COMPOSTELA S.L.U.
OSVENTOS INNOVACION EN SERVIZOS, S.L.

15027733 - IES de Arzúa

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Paisaxismo e medio rural (Oferta parcial)
A Raxería do Outeiro SL
ARBORE JARDÍN S.L.
ENRIQUE MANUEL CASTRO IGLESIAS
HÉCTOR FERNÁNDEZ GARCÍA
SACRAXARDIN SL
Sven Dieter Adler (Landelar)
VERDECHAN S.L.
XARDÍN SENRA S.L.
Xardinería Poio 2023 SL

Prazas dispoñibles
Produción agroecolóxica
CASA DO QUEIXO DE GRIXALBA S.L.
EMPRESA CON PROPÓSITO MONTEFARO PEDRACHA SL
EVA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
FOGAR DO SANTISO SL
GANADOS A CERNADA, S.C
GANDEIRÍA PEAR S.C.
GRANXA ECOLÓXICA FIGUEROA, S.CP SCPP
LABRECOS S COOP GALEGA
MEL FINCA ORGÁNICA, S. COOP
XOSÉ LUIS CARRERA VALÍN
XOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ SEGADE

Prazas dispoñibles
Xestión administrativa
ANA GARCÍA PARDO
BOTICA DO CAMPO S.L.
DELTACARGO S.L
E.S.J.R.VALIÑO SLU
Granja Campomayor SL
GRUPO INVERSOR ULLAVAL SL
MANUEL CASTRO GÓMEZ
PÉREZ RUMBAO S.A.
SIMER GRUMEROSA S.L.
TOLDOS GÓMEZ SL
TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS DEL NOROESTE S.L.

Prazas dispoñibles
Xestión forestal e do medio natural
CERNA INGENIERÍA E ASESORÍA MEDIOAMBIENTAL S.L.
EMPRESA CON PROPÓSITO MONTEFARO PEDRACHA SL
KG RECURSOS NATURALES SL
XESFOREST INGENIERÍA S.L.P.

15001033 - CFEA de Guísamo

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Xardinaría e floraría
ALEJANDRO ANTONIO BUONO
ALMA JARDINERIA Y PAISAJISMO SL
COREGAL PARQUES E XARDÍNS S.L.
EMPREGO SOCIAL SLU
JARDINCELAS S.L.
JARDINERÍA ARCE S.L.
JOSÉ LUIS AZURMENDI VILLAR
TRÉBORE JARDINERÍA S.L.

15001148 - IES As Mariñas

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Instalacións eléctricas e automáticas
APPLUS NORCONTROL SA
GENESAL ENERGY IB SA
Ineltron Solutions SLU
LOSITRON SISTEMAS S.L.L.
RUSSULA SAU

15013254 - CFEA de Sergude

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Gandaría e asistencia en sanidade animal
CHAÍN GANADERÍA S.L.
COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL DE A CORUÑA S.C.G.
COOPERATIVAS OURENSANAS S.C.GALEGA
FINCA LA ASUNCIÓN S.C.
GANADERÍA DEGO S.C.
GANDERÍA OS LOUREIROS SL
NUTRIMENTOS DEZA S.A.
REIGADA SL
S.A.T. Os Agros
SCG
XALLAS SANTA COMBA
XERLEA SL

15026376 - IES Punta Candieira

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Actividades comerciais
Alicia Veiga Garrote
ANA VANESA PÉREZ CASTRO
FERRETERÍA LUCIANO S.L.
JOSÉ LUIS PÉREZ CRIBEIRO
María Mercedes Gómez Fraga
MERCARTABRIA S.L.U
MUEBLES Y CARPINTERÍA GARCÍA SL
Patricia Colombo Capa
Vanesa Salgueiro Veiga
VEGO SUPERMERCADOS SAU

15003224 - IES Fernando Blanco

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Automatización e robótica industrial
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.
CARBÓNICAS LANDEIRA SA
GLAUCOR INGENIERÍA SA
XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES S.A.U.

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Audioloxía protésica
AMPLIFÓN IBÉRICA SAU
AMPLIFÓN IBÉRICA SAU

Prazas dispoñibles
Coidados auxiliares de enfermaría
GERIATROS SAU
Sar Residencial y Asistencial, S.A.U

15027800 - CIFP Imaxe e Son

Ciclo formativo Entidade colaboradora
Iluminación, captación e tratamento de imaxe IGMAR SERVICIOS ACÚSTICOS SL

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Ciclo formativo Entidade colaboradora
Confección e moda INDITEX SA

Prazas dispoñibles
Dirección de cociña
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
HOTEL MATOGRANDE S.L.
Paradores de Turismo de España S.A.

Prazas dispoñibles
Dirección de servizos de restauración

Prazas dispoñibles
Elaboración de produtos alimentarios
DISTRIBUCIONES FROIZ S.A.U.
GADISA-GALLEGA DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACIÓN S.A.

Prazas dispoñibles
Panadaría, repostaría e confeitaría PANIFICADORA SANTA CRUZ S.L.
Patronaxe e moda e oferta parcial de Vestiario á medida e de espectáculos INDITEX SA

15024513 - CIFP Someso

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Automoción
HISPANO JAPONESA DE MAQUINARIA SL
Louzao Vehículos Industriales Coruña SL
MABESOA S.L.
PÉREZ RUMBAO S.A.
SCANIA HISPANIA SA
TALLERES MECÁNICOS MARINEDA S.C.G.
TALLERES Y SERVICIOS J Y P SL
TAVEINCO S.L.

Prazas dispoñibles
Carpintaría e moble
CARPINTERÍA CERQUEIRO S.L.
Caxer madeira carpintería SL
Comercial Malasa, SLU
Deinter SL
Félix Martín Pérez
METALES Y MUEBLES ESPECIALES, S.L.
MOBILIARIO COMERCIAL SMOBEL, SL

Prazas dispoñibles
Deseño en fabricación mecánica
FRESNO METAL SL
METALES Y MUEBLES ESPECIALES, S.L.

Prazas dispoñibles
Electromecánica de vehículos automóbiles
AUTOMÓVILES LOUZAO, SLU
AUTOS CARBALLO SLU
Breogán Motor SL
Feu Vert Ibérica, S.L
M. CAEIRO SA
PÉREZ RUMBAO S.A.
Plataforma Comercia de Retail, SAU

Prazas dispoñibles
Estética integral e benestar Eurostars Hotel Company, S.L.U.

Prazas dispoñibles
Programación da produción en fabricación mecánica
ALEACIONES LIGERAS Y PLASTICOS SL
BLANCO MAYER S.L.
FRESNO METAL SL
Mantiñán Lestayo SLU
Proxectos de edificación

15027770 - IES A Sardiñeira

Ciclo formativo Entidade colaboradora
Química industrial
REPSOL PETRÓLEO SA
HIJOS DE RIVERA S.A.U.

15005397 - IES Fernando Wirtz Suárez

Ciclo formativo Entidade colaboradora
Desenvolvemento de aplicacións web ALTIA CONSULTORES SA
Intelixencia artificial e big data (Curso de especialización) NTT DATA SPAIN SLU

15005257 - IES Ramón Menéndez Pidal

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Comercialización de produtos alimentarios
Centros Comerciales Carrefour, S.A
Coren Grill SA
DISTRIBUCIONES FROIZ S.A.U.
El Corte Ingles, S.A
MERCARTABRIA S.L.U
SUPERCOR SA

Prazas dispoñibles
Transporte e loxística
BREOGÁN TRANSPORTE S.A.U.
Channel Veneers S.L.
HIJOS DE RIVERA S.A.U.
INTERNACO S.A.
PÉREZ RUMBAO S.A.
SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA

Prazas dispoñibles
Xestión de vendas e espazos comerciais
Feu Vert Ibérica, S.L
FIXAGAL S.L.
INTERNACO S.A.
JD Spain Sports Fashion2010, S.L
Leroy Merlin España, S.L
PÉREZ RUMBAO S.A.
Sprinter Megacentros del Deporte, S.L

15005269 - IES Urbano Lugrís

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Mantemento electromecánico
ARGAMATIC INSTALACIONES S.L.
ASCENSORES ENINTER S.L.U
BETANZOS HB S.L.
CALVO CONSERVAS S.A.U
Makitrucks, S.L.
PESCANOVA ESPAÑA, SLU
TEXAS CONTROLS SL

15005749 - CIFP Universidade Laboral

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Instalacións eléctricas e automáticas OSMOS SISTEMAS ELÉCTRICOS S.L.

Prazas dispoñibles
Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICACIONES S.L.
Mecatrónica industrial HIJOS DE RIVERA S.A.U.

15022620 - IES de Curtis

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Automoción
AGRÍCOLA CURTIS SL
BIOETANOL GALICIA S.A.
GRUPO LUAL AUTOMOCIÓN, S.L
Integral Motion, S.L
Maquinaria Agrícola Romay, S.L
PÉREZ RUMBAO S.A.
PLATAFORMAS ELEVADORAS GRÚAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE NORTE S.L.
TALLERES PEREIRA CARBALLEIRA S.L.
TEIXEIRO AUTOMOCIÓN

15032081 - IES de Fene

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Mecatrónica industrial
AUTOMOCIÓN VILAR DO COLO S.L.
GLOBAL TÉCNICOS Y SERVICIOS MADRID S.L.
LECHE CELTA S.L.U
Nervión Naval Offshore S.L.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Ciclo formativo Entidade colaboradora
Deseño e amoblamento Carpintería Seijas S.L.

Prazas dispoñibles
Deseño en fabricación mecánica
GABADI SL
GHENOVA INGENIERÍA S.L.
Nervión Naval Offshore S.L.
QUEST GLOBAL ENGINEERING ESPAÑA S.L.U.

Prazas dispoñibles
Instalacións de produción de calor
FONCAFER
GASTROLAV HOSTELERÍA SL
NARONTEC GESTIÓN S.L.
NURICLIMA GALICIA S.L.
PANSOGAL SL
PROMOLAR XESTIÓN SL
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DO ATLÁNTICO S.A.
TEUVENTO INGENIERÍA MINIEÓLICA S.L.

Prazas dispoñibles
Mantemento electrónico
ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES NOROESTE S.L.
SEPTENTRIO TECNOLOGIES S.L.

Prazas dispoñibles
Mecatrónica industrial
Navantia S.A. SME
Nervión Naval Offshore S.L.
DEMAQ GALICIA SLU
GADISA RETAIL SLU
Gam España Servicios de Maquinaria S.L.U.
INDUSTRIAS DEL TABLERO S.A.
MECANIZADOS ACEBRON S.L.
REGASIFICADORA DEL NOROESTE S.A.
REPSOL SA
TALLERES MECÁNICOS GALICIA S.L.

Prazas dispoñibles
Programación da produción en fabricación mecánica
DEMAQ GALICIA SLU
LMB TWICE S.L.
MECANIZADOS ACEBRON S.L.
SOLUCIONES METALÚRGICAS INTEGRALES 1980 S.L.
TALLERES MECÁNICOS GALICIA S.L.
TUMBADOIRO SL

Prazas dispoñibles
Sistemas electrotécnicos e automatizados e oferta parcial de Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ELECTRO-RAYMA S.L.
Navantia S.A. SME
NORINVER MONTAJES E INGENIERÍA S.L.
PINE INSTALACIONES Y MONTAJES SA
Soldadura e caldeiraría
Nervión Naval Offshore S.L.
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS IMAFER S.L.
Navantia S.A. SME
GABADI SL

15021469 - CIFP Leixa

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Coidados auxiliares de enfermaría GERIATROS SAU

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Administración e finanzas
Amil Lago Servicios Generales SL
ECOSAT 2012 SL
INDUSTRIAS DEL TABLERO S.A.
Navantia S.A. SME
Nervión Naval Offshore S.L.
Paradores de Turismo de España S.A.
PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A.
RILO GESTIÓN S.L.
SERVICIOS EMPRESARIALES ARTABRIA S.L.
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DO ATLÁNTICO S.A.
Talleres y Suministros Servicios del Norte S. L.

Prazas dispoñibles
Comercialización de produtos alimentarios
CASA AMADOR SL
Centros Comerciales Carrefour, S.A
DISTRIBUCIONES FROIZ S.A.U.
MERCARTABRIA S.L.U
SUPERCOR SA

Prazas dispoñibles
Transporte e loxística
Amil Lago Servicios Generales SL
ANTÓN MARTÍN SHIPPING S.L.
BULK CARGO ESTIBADORES SL
Euro Depot España, S.A
GREEN PROCESOIL S.L.U.
LIDL SUPERMERCADOS SAU
Nervión Naval Offshore S.L.
PÉREZ TORRES MARÍTIMA SL
RECICLAJE DE INERTES DEL NORTE S.L.
TOJEIRO TRANSPORTES S.A.

Prazas dispoñibles
Xestión de vendas e espazos comerciais
BIOREONA S.L.
CASA AMADOR SL
Euro Depot España, S.A
Feu Vert Ibérica, S.L
JD Spain Sports Fashion2010, S.L
Leroy Merlin España, S.L
LIDL SUPERMERCADOS SAU
MEDIA MARKT FERROL S.A.
NARÓN VISIÓN S.L.
Noroto, SA
OPTICAS CHAO SL
PÉREZ RUMBAO S.A.
Sprinter Megacentros del Deporte, S.L

15008817 - IES de Melide

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Gandaría e asistencia en sanidade animal Cooperativas Lácteas Unidas CLUN Soc. Coop. Galega.

15025657 - IES de Mugardos

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Xardinaría e floraría
ERBEDO SL
EULEN S.A.
JARDINERÍA ARCE S.L.
Jose Carlos Sedes García
Marcos Darriba López.
Santiago Rey Mosquera
VIVEIROS MOREIRA S.L.

15027927 - IES Ramón Caamaño

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Cociña e restauración
A LONXA D ALVARO SL
AFURNA SERVICIOS HOTELEROS SL
ANTONIO JOSÉ PAZ PARDIÑAS
AS BALEAS CONCEPTOS HOSTELEROS SL
INSUA HOSTELERÍA S.L.
MARÍA BELÉN LEMA MARCOTE
MARÍA DOLORES VIGO REGO
NCC GALICIA S.L.
Paradores de Turismo de España S.A.

15027782 - IES Ordes

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Automoción
AUTOMÓVILES CAÑÁS S.L.
AUTOTALLER ROEL SL
EPIFANIO CAMPO S.L.
Gamesa Energy Transmission, S.A.U.
Manuel Vázquez Casas
NS MOTOR ORDES S.L.
PÉREZ RUMBAO S.A.
Plataforma Comercia de Retail, SAU
RAMÓN ROBERTO REY COUCEIRO
TALLERES JJ OROSO, S.L.

15020544 - IES de Ortigueira

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Atención a persoas en situación de dependencia
ASOCIACIÓN POR MINUSVÁLIDOS APADER
ASPROMOR
CONCELLO DE ORTIGUEIRA

15023090 - IES Macías o Namorado

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Instalacións eléctricas e automáticas
Bartón Maquinaria SL
ELECTRICIDAD DEVESA S.L.
ELITE PADRÓN S.L.
IMSA SABORIDO SLU
INSAFER INSTALACIONS ELECTRICAS S.C.
MONTAJES ELÉCTRICOS VICTOR CASTIÑEIRAS SL
ROO MONTAJES ELÉCTRICOS S.L.
SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES SL
STM Alta Tensión SA

15026406 - IES Eduardo Pondal

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Automoción
Alberto Varela Añón
ALEXANDRO RAMA POMBO
Alquileres Reneymar, S.L.
AUTO REPARACIÓN VIDAL S.L.
Botas Bikes SL
CALVIÑO SPORT S.L.
CASTROMOVIL SL
EPIFANIO CAMPO S.L.
Irmás Bermúdez S.L.
JAVIER VIEITES SAR
JEPOMAR SL
MANUEL ESPASANDÍN NEGREIRA
TALLERES AGRÍCOLAS MATA SL
TALLERES GÁNDARA MAQUINARIA AGRÍCOLA S.L.
Talleres os Muiños SL
Tmauto Motor 2023 S.L
TMC CANCELA MULCHING SOLUTIONS S.L.
Transportes Mariño e Hijos S.L.
VAYRE INTEGRAL SERVICES SL
VCAR VELO Y CASTRO S.L.

15025682 - CIFP Fraga do Eume

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Xestión de aloxamentos turísticos
Albergue de Muxía S.L.
ATMOS FERA 360 SL
BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO S.L.
Bela Fisterra S.L
BLANCOHOSTEL,S.L.
C.B. EXPLOTACIÓN EDIFICIO EUROTEL LA CORUÑA
DELPHOS HOTELS S.L.
GALENA HOTEL S.L.
Kimpe Hotels, S.L.U.
LORYGAR SL
NH HOTELES ESPAÑA SA
NOA Y GALICIA SL
O CASTRO DE TORRENTE DE ATRAS SL
Paradores de Turismo de España S.A.
PEPE VIEIRA S.L.
SILGAR HOTELES Y VIAJES SLU
VARELA E HIJOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA SL

15021767 - IES Plurilingüe Castro da Uz

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Mecatrónica industrial INVENERGY SERVICES HUSO S.L.U.

Prazas dispoñibles
Soldadura e caldeiraría Nervión Naval Offshore S.L.

15014556 - CIFP Coroso

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Cociña e restauración
ANTONIO ALJÁN DURÁN
Carmen Acevedo Seráns
CATALINA GALLARDO MACÍAS
Grupo Baiuca 1998 Sl
HOTELES RIO AZOR SL
MARIA JOSÉ BOUZAS CARBALLA
NOVA NAUTIC BOAT & YACHT RIBEIRA SL
RESTAURANTE CHICOLINO_JOSE FAJARDO S.L.
SERVICIOS HOSTELERÍA MILLADOIRO S.L.

Prazas dispoñibles
Construción
AYASO SOBRIDO, S.L.
CIVIS GLOBAL S.L.U.
CONSTRUCCIONES AGUIÑO, S.L.
CONSTRUCCIONES POSE, SL
CONSTRUCCIÓNS CONSTRÍOS SL
ESCALENO ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP
EXCAVACIONES NIMA S.L.
HABITAT SORIELO, SL
JOSÉ CHOUZA Y SEGUNDO GÓMEZ, SL
MADASA ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, SL

Prazas dispoñibles
Elaboración de produtos alimentarios
Ángel López Soto SL
IGNACIO GONZÁLEZ MONTES, SA
PETSELECT, S.A.
Profand Vilagarcia S.L.U
SALICA ALIMENTOS CONGELADOS SA

Prazas dispoñibles
Instalacións de produción de calor (Oferta parcial)
BASAN BOIRO S.L.
COMERCIAL RUBÉN SL
DIEGO OZORES GONZÁLEZ
EDUARDO MUÑIZ S.L.
EDUARDO VARELA E HIJOS SL
ELECTRO COMERCIAL RODRIGO SA
ELECTRO VIDAL SL
ELEKTROBATALLA SL
INSTALACIONES E REFORMAS VILA S.L.
INSTALACIONES HERFER S.L.
INSTALACIÓNS TARAGOÑA S.C.
SVI40 CONTRATAS SERVICIOS E INGENIERÍA S.L
VICTOR M. NOAL GARCÍA

Prazas dispoñibles
Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.
Ángel López Soto SL
CLIMAFRÍO NAVAL S.L.
CONGALSA S.L.
FOELCA ENERGÍAS S.L.U.
FRIBOIRO S.L.
IGNACIO GONZÁLEZ MONTES, SA
LUIS ESCURÍS BATALLA SL
MEJUTO INDUSTRIA DE REFRIGERACIÓN SLU
ROIG PROFESIONAL SL
SATAS BARBANZA S.L.
TECFRISA INSTALACIONES E INGENIERÍA S.L.

15016000 - CIFP Compostela

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Dirección de servizos de restauración Eurostars Hotel Company, S.L.U.

Prazas dispoñibles
Servizos en restauración Fundación Mahou San Miguel

Prazas dispoñibles
Xestión de aloxamentos turísticos
ATMOS FERA 360 SL
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
LORYGAR SL
SOCIEDAD CAMINO SANTO, S.L.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Automoción
AMIOCAR S.A.
GONZACAR SL
M. CAEIRO SA
MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL NOROESTE S.L.
PÉREZ RUMBAO S.A.
TALLERES CECA STAR S.L.
TALLERES CHOLO SL
TALLERES DAVID
TALLERES GLOBAL CAR PADRÓN SL
TAMAGA TRUCKS S.L.

Prazas dispoñibles
Carpintaría e moble SANTOS COCINA Y BAÑO S.L.

Prazas dispoñibles
Construcións metálicas
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.
ALUMINIOS CABEAL SL
CARPINTERÍA METÁLICA GALANAS SL
SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES SL

Prazas dispoñibles
Deseño e amoblamento
CARPINTERIA RAMÓN GARCÍA SA
Carpintería Márquez y Vilela S.L.
FOCUS INTERIOR SPACES SOCIEDAD LIMITADA unipersonal
JELDI-DEZA SL
SANTOS COCINA Y BAÑO S.L.
SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES SLU

Prazas dispoñibles
Instalacións eléctricas e automáticas Eurostars Hotel Company, S.L.U.
Laboratorio de análise e de control de calidade
ABCR LABORATORIOS SL
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS
FORESA INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL NOROESTE SA
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN MULTISECTORIAL
GALCHIMIA S.A.
LONZA BIOLOGICS PORRIÑO S.L.
SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES SL

Prazas dispoñibles
Mantemento electrónico Televés SA

Prazas dispoñibles
Mecatrónica industrial e oferta parcial de Automatización e robótica industrial
FINANCIERA MADERERA S.A.
FORESA INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL NOROESTE SA

Prazas dispoñibles
Procesamento e transformación da madeira e oferta parcial de Operacións de laboratorio FINANCIERA MADERERA S.A.

Prazas dispoñibles
Redes e estacións de tratamento de augas Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U

Prazas dispoñibles
Soldadura e caldeiraría
CARPINTERÍA METÁLICA GALANAS SL
Errecé - Aplicaciones Industriales del Láser SL
FRESNO METAL SL
GAMA E HIJOS SL
MONTAJES MECÁNICOS DE GALICIA S.L.
MONTAJES METÁLICOS PAN AÑON S.L.
TMC CANCELA MULCHING SOLUTIONS S.L.

15026753 - IES A Pontepedriña

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Comercialización de produtos alimentarios
Centros Comerciales Carrefour, S.A
Coren Grill SA
DISTRIBUCIONES FROIZ S.A.U.
El Corte Ingles, S.A
IGNACIO DE LAS CUEVAS S.A.
MERCARTABRIA S.L.U

Prazas dispoñibles
Transporte e loxística
Bricolaje Bricoman S.L.U
DELTACARGO S.L
Leroy Merlin España, S.L
PÉREZ RUMBAO S.A.
TRANSPORTES GENEBRANDO CASTRO SL

Prazas dispoñibles
Xestión de vendas e espazos comerciais
Bricolaje Bricoman S.L.U
DISTEGA O GROVE C.B
JD Spain Sports Fashion2010, S.L
Leroy Merlin España, S.L
LIDL SUPERMERCADOS SAU
M. CAEIRO SA
PÉREZ RUMBAO S.A.
Sprinter Megacentros del Deporte, S.L
TALLERES CHOLO SL

15027058 - IES As Fontiñas

Ciclo formativo Entidade colaboradora
Construción

Prazas dispoñibles
Escavacións e sondaxes
Canteras el Pozo SL
Cobre San Rafael S.L.
CyE CONTROL Y ESTUDIOS S.L.
Explotación de canteras del Noroeste S.A.
FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA S.L.
GALAICONTROL SL
General de hormigones S.A.
Prebetong Áridos S.L.
Sondeos del Norte S.A.
Voladuras Carmona S.A.
Voladuras Míguez S.L.
Xérmolo S.A.

15023466 - IES Lamas de Abade

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Coidados auxiliares de enfermaría
FUNDACIÓN SAN ROSENDO
GERIATROS SAU
Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U

15021482 - IES San Clemente

Ciclo formativo Entidade colaboradora
Desenvolvemento de aplicacións web
ALTIA CONSULTORES SA
BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING S.L.
CODEBIT SYSTEMS SL
INFORHOUSE SL
NÁTICA SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L.
Ozona Tecnologías de la Información, S.L

27013934 - IES Perdouro

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Mecatrónica industrial
AGRO FORESTAL ROUCO SL.U.
ALUMINA ESPAÑOLA S.A.
Aluminio Español SL
ASTILLEROS ARMÓN BURELA S.L.
CARROCERIAS HERMANOS REGA SL
HIJOS DE RAMÓN RUBAL S.L.
INDUSTRIAL RECENSE S.L.
PUERTO DE CELEIRO SA

27003175 - IES Val do Asma

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Desenvolvemento de aplicacións web
IGM Web, S.L.
Roomleader, S.A

27006528 - CIFP As Mercedes

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Automoción
AUTO REPARACIÓN VIDAL S.L.
CALVIÑO SPORT S.L.
Javier Ramos Grille
LA BASE MOTOR CLUB
Marcos Molinos Rodríguez
Racing Wolf Sport SL
SANTIAGO HERBÓN SÁNCHEZ
SENRA SPORT S.L.
TRS SPEED DEPARTAMENTE S.L.U.

Prazas dispoñibles
Carrozaría
AUTO CENTER TALLER MULTIMARCA S.L.
AUTOS IGLESIAS SL
BECERREÁ AUTOMOCIÓN S.L.U.
Breogán Motor SL
CAETANO FÓRMULA GALICIA S.L.U.
CARPENTUM SL
DITRAM AUTOMOCIÓN S.L.U.
LUGO MOTOR S.L.U.
MANUEL CANDAL ARANGO
NOAUTO MÓVIL SARRIA SL
Óscar López López
PARDO AUTOMOCIÓN S.L.
TALLERES LA CAMPIÑA SL
TALLERES LUSITANO LUGO S.L.
TALLERES ODILO Y DELFÍN SL
TALLERES RIVAS ANSEDE S.L.
TRASER, SA

Prazas dispoñibles
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
COFRICO SL
FRISAQUES S.L.U.
INSTALADORES DEDICADOS AL FRIO, S.L.
LUCLIMAR S.L.

Prazas dispoñibles
Enerxías renovables
Norvento SLU.
VESTAS EOLICA S.A.U

Prazas dispoñibles
Mecatrónica industrial
ASCENSORES ENINTER S.L.U
CECOAGRO CENTRAL DE COMPRAS S.L.
EUROPASTRY, SA
FAIN ASCENSORES S.A.
FINANCIERA MADERERA S.A.
FRIGORÍFICOS DEL LEA S.L.
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA S.A.
GRUPO LECHE RIO, S.A.
GRUPO SADA P.A. S.A.
INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARIAS S.L.
Leche de Galicia SL
Leche de Galicia SL
TABLEROS HISPANOS, SLU
TORNEIRO SAU

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Carpintaría e moble
ESCALERAS JEVAMO S.L.
Goyanes Sarria SL
INWOOD PELE SL
JULIO MUÍÑA CARPINTERÍA SL
MADERAS BESTEIRO S.L.
MICTRES EQUIPAMENTO INTEGRAL S.L.
TABELA PROYECTOS S.L.

Prazas dispoñibles
Coidados auxiliares de enfermaría
ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.
Geriátricos del Principado, S.A
Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U

Prazas dispoñibles
Construción
ARMANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ
As Fontiñas Rehabilitaciones S.L.
Garvi Lugo Construcciones Proyectos y Reformas, S.L
JOSÉ MOURELLE DIAZ
Manuel Santos Gómez
OBRAS Y REFORMAS CONSTRUMEN S.L.
OBRAS Y REFORMAS LUGO S.L.
ORIBIO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
PELE DESIGN AND RETAIL S.L.
Rubén López Barreiro

Prazas dispoñibles
Elaboración de produtos alimentarios

Prazas dispoñibles
Proxectos de edificación
ACASTI REFORMAS S.L.
INDUCON TECO SLU
INGENIERÍA INSITU S.L.
INGENIERÍA Y DESARROLLOS DEL NORTE S.L.U.
Laura Prieto Varela
Mónica Folgueira Cobas
OBRAS Y REFORMAS CONSTRUMEN S.L.
PELE DESIGN AND RETAIL S.L.
R.D.LUGO SL
SILVOSA PÉREZ ARTURO
SARRIGLASS SL

Prazas dispoñibles
Soldadura e caldeiraría
CIDEGA-INOX SL
DEMAQ GALICIA SLU
LMB TWICE S.L.
SISTEMAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE BEGONTE S.L.

27015773 - IES Muralla Romana

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Administración e finanzas
ÁLVAREZ REAL S.L.
APAGAL S.L.
BREOGÁN ASESORES S.L.
CECOAGRO CENTRAL DE COMPRAS S.L.
CITADEL, SL
CONELEC SA
GRUPO LECHE RIO, S.A.
LUALCO S.L.
María Salomé Tomé Vázquez
MONFOBUS SL
RECAMBIOS FRAIN SL

Prazas dispoñibles
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES IBERIA SL
CLOUD FACTORY S.L.
COMUNITEA SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.L.
DATA MONITORING S.L.
INTUITIVE INVEST S.L.
LEGALMIT SL

27016455 - IES Sanxillao

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Dirección de cociña Eurostars Hotel Company, S.L.U.

Prazas dispoñibles
Servizos en restauración
ARROZ Y COCINA DE AUTOR SL
BULLÓ XANTAR SL
CAFETERÍA HOSPITAL DE LUGO SL
CARBALLEIRA DE HOSTALARÍA SL
CONTRAFUERTE S.L.
ERIL HOTELS S.L.
FRANCISCO LÓPEZ RESTAURANTE ESPAÑA SL
Hotel Torre de Núñez SL
LA BARRA DE LUGO, CB
MANUEL EXPÓSITO PARDO
Manuel Vázquez Yáñez
MESÓN DO CANEDO SL
PASCUAIS EVENTOS S.L.
Ponte Ribeira SL
RESTAURACIÓN RUOSMAR 2013 SL

Prazas dispoñibles
Son para audiovisuais e espectáculos
ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SLU
BabaluStudios S.L.
CEGA-AUDIOVISUALES S.L.
CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA S.A.
INTER-ANIMA EVENTS S.L.
ISGAL DE EVENTOS S.L.
JAHEL PIÑEIRO ARIAS
PRODIODO SLU
TESEC AV & EVENTS SL

27006966 - IES Plurilingüe San Rosendo

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Aproveitamento e conservación do medio natural
Antonio Alvariño, SL
CARRONZA S.L.
Centro de Jardinería Gavín, S.B.
EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS S.A.
EXPLOTACIÓNS FORESTAIS SOUTO CARRILLO SL
Fomento Vegetal, S.L.
FORESTAL DIAZ CASARIEGO SL
NOROESTE AGROPECUARIO SL
SINERGIAS SOSTENIBLES RESIFOREST, SL
Sven Dieter Adler (Landelar)
TENZAS ENXEÑERÍA E ASESORAMENTO LEGAL S.L.
VIVEIRO COSTA DE LÓNGARAS S.L.U.
VIVEROS Y SERVICIOS FORESTALES CASELAS S.L.
Xacermo Agro, S.L.

27015311 - IES A Pinguela

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Administración e finanzas CITADEL, SL

Prazas dispoñibles
Dobre titulación en Confección e moda e Calzado e complementos de moda SOCIEDAD TEXTIL LONIA SA

Prazas dispoñibles
Estilismo e dirección de peiteado
Artelis, C.B
BEAUTY FACTORY OESPJ
Camilo Sotelo Barroso
DOLCHE PELUQUEROS CB
D-TRES PELUQUERÍA S.C.
DULCE NOMBRE DE JESÚS PÉREZ RAMOS
Ernesto Taboada Senaz
Eva Pérez Belón
HERMANOS CAMPELIÑOS S.L.
José Manuel Díaz Fernández
JOSÉ RICARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
Mª ANGELES YÁÑEZ FERNÁNDEZ
Manuel Rodríguez López
MANUELA SACIDO REGO
MARGARITA RÍO BARREIRO Y ERMITAS MONTOIRO MUNÍN S.C
María Azucena Moure Chaos
MARÍA CARMEN HERBÓN PENABAD
MARÍA PILAR FERREIRO PALACIO
MARTA MOURE VÁZQUEZ
MONTSERRAT APARICIO CASTRO
NOVO LOOK CB
NURIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Remedios Fernández Moure
Sonia Rodríguez Rodríguez
TAMARA VÁZQUEZ TAJES
TANIA PÉREZ CONILLERA
VERÓNICA FERNÁNDEZ LÓPEZ
Virginia González Martínez
XELA GARCÍA NOGUEIRA
ZOTE PELUQUEROS S.L.

27007247 - IES Francisco Daviña Rey

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Coidados auxiliares de enfermaría
FUNDACIÓN SAN ROSENDO
GERIATROS SAU
Hermanitas de los Ancianos Desamparados
Sar Residencial y Asistencial, S.A.U

27016297 - IES Enrique Muruais

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Soldadura e caldeiraría e oferta parcial de Mecanizado
ASTILLEROS GONDÁN SA
BUXO TRUCKS S.L.
Carpinteria metalica Gómez A Pontenova, S.L.
CARROCERIAS HERMANOS REGA SL
Construcciones Metálicas Cotarelo.S.L.
FALCÓN VEIGA S.L.
INDUSTRIAL RECENSE S.L.
José Luis López Castiñeira
MECANIZADOS TORRE
TALLERES CASABELLA SL
TALLERES FELIPE RODRÍGUEZ S.L.

27010921 - CFEA Pedro Murias

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Aproveitamento e conservación do medio natural
Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. - TRAGSA
EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS S.A.
Fomento Vegetal, S.L.
Gestion Forestal Navia S.L.
Maderas Maradona, S.L.
MADERAS VILLAPOL S.A.

Prazas dispoñibles
Produción agroecolóxica
ANDRÉS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
AS FADEGAS C.B.
BERNARDINO GONZÁLEZ PENA
BIEITEIRAS
CASA GRANDE DE XANCEDA SL
Darío de las Heras Guerrero
EXPLOTACIÓN GANADERA CABINSUA S.C.
GANADERÍA BARGUEIRAS S.C.
GANADERÍA CASA ÁNXEL S.C.
GANADERÍA PIQUÍN S.C.
GANADERÍA RÍO DE PIL S.C.
GANADOS BALBOA
JOAQUÍN DÍAZ GÓMEZ
JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ PAZ
JUAN ELÍAS SECO NOVO
MARÍA FERNÁNDEZ SEIVANE
MARIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
NAZARET CHAIN ÁLVAREZ
VICENTE PRIETO LEDO
Virginia Ruiz Rodríguez
XOSÉ MARÍA ARIAS FERNÁNDEZ

27020793 - CIFP Porta da Auga

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Instalacións eléctricas e automáticas
ANTONIO FERNÁNDEZ TABORCIAS
ELECTRICIDAD BENIGNO FERNÁNDEZ S.L.
GUZMAN FERNANDEZ LOPEZ
Jorge Juan Martínez Cotarelo
José Luis López Fernández
NICOLÁS LÓPEZ LÓPEZ
OTELEC COSTA NORTE S.L.
RODRIGO RODRIGUEZ RAMOS
SCG
SONOVA

27013326 - IES Lois Peña Novo

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Mecatrónica industrial
DEMAQ GALICIA SLU
FINANCIERA MADERERA S.A.
GRUPO SADA P.A. S.A.
INNOLACT S.L.
Leche de Galicia SL
PROLACTEA S.A.U
PROYECTOS SOLUCIONES E INSTALACIONES GALICIA S.L.L.
Queseria Entrepinares, S.A.U.
WIND1000 SERVICES S.L.

27013636 - IES María Sarmiento

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Navegación e pesca de litoral
Mariscador, S.L
Pesquera Guadalquivir
PESQUERA LUCENSE S.L.
Pesquera Rodríguez y Rouco S.L.
PESQUERÍA NOVO S.L.
REGAL PESCA LITORAL S.L.

32001725 - IES Lauro Olmo

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Vitivinicultura
ADEGA A COROA S.A.T.
ALAN SAT
Bodedas Godeval S.L.
BODEGA COOPERATIVA JESÚS NAZARENO
BODEGA ROANDI S.L.
COMPAÑÍA DE VINOS TELMO RODRÍGUEZ S.L.
COOPERATIVA VITIVINICOLA DEL RIBEIRO-VIÑA COSTEIRA
FRUCTUOSO- HOBBS S.L.
JOAQUÍN REBOLLEDO S.A.
QUINTA DA PEZA S.L.
TERRIÑA S.L.
Virgen del Galir

32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Automatización e robótica industrial
AMMI TEGNOLOGIES SL
ANIBAL METALMECÁNICA GALLEGA SL
C.I.E. GALFOR, SA
COOPERATIVAS OURENSANAS S.C.GALEGA
FINANCIERA MADERERA S.A.
GALICIA AUTO ESTAMPACIÓN S.A.
GRI TOWERS GALICIA S.L.
PLASTYCASSET S.A.
Robotización Industrial de Galicia SL
TECGLASS S.L.

Prazas dispoñibles
Electromecánica de maquinaria (Oferta parcial)
AIRA SOC. COOP. GALEGA
GRANIOREGA S.L.
HERMANOS TOIMIL GARCÍA S.L.
HITRAF SA
INDUSTRIAS GUERRA SA
MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL NOROESTE S.L.
MAQUINARIA PARA EXCAVACIONES DE GALICIA SL
MAXIDEZA SL
TECNOR LALÍN MAQUINARIA S.L.

Prazas dispoñibles
Robótica colaborativa (Curso de especialización)
AMMI TEGNOLOGIES SL
ANIBAL METALMECÁNICA GALLEGA SL
GALICIA AUTO ESTAMPACIÓN S.A.
HICOM & TECHNOLOGY BUSINESS S.L.
PLASTYCASSET S.A.
ROBIMAT SISTEMAS S.L.
Robotización Industrial de Galicia SL
ROBOTPLUS SL

Prazas dispoñibles
Soldadura e caldeiraría
ENGINEERING RINOSTEEL, SL
GRI TOWERS GALICIA S.L.
MEGODEZA SL
TALLERES DIZMAR SL

32016625 - IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Xestión administrativa
ALFESAN SL
AURIA PERITACIONES S.L.
C.I.E. GALFOR, SA
Carpintería Zarrisco SL
CELANOVA XESTIÓN S.L.
GESTICEL ASESORES SL
LIMIA XESTIÓN SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA
MARAN CELANOVA S.L.
MARÍA DEL CARMEN SEBE GARCÍA
Niotek Soluciones Informáticas SL
TALLERES PEAGUDA S.L.
Xiama Xinzo SL
XURISGAL SL

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Coidados auxiliares de enfermaría
FUNDACIÓN SAN ROSENDO
GERIATROS SAU
GERO VITALIA OURENSE S.L.
GEROVITALIA S.L
Residencia de la Tercera Edad Las Salinas, S.L.
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING S.L.
C.I.E. GALFOR SA
FINANCIERA MADERERA S.A.
IGNACIO DE LAS CUEVAS S.A.
ORIGAMI SOLUCIONES S.L

Prazas dispoñibles
Intelixencia artificial e big data (Curso de especialización)
CINFO CONTENIDOS INFORMATIVOS PERSONALIZADOS S. L.
DLTCODE S.L.
EDNON S.L.
Soluciones Digitales Oasis SL
SREC SOLUTIONS SL

32015050 - CIFP A Farixa

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Dobre titulación en Axencias de viaxes e xestión de eventos e Guía, información e asistencia turísticas e oferta parcial de Xestión de aloxamentos turísticos H24 RESERVATION SERVICES S.L.

Prazas dispoñibles
Enerxías renovables
ECOGAL ENERGÍAS RENOVABLES, AUTOCONSUMO Y EFICIENCIA ENERGETICA, S.L.
EFICIENCIA ECOLÓGICA, S.L.
EFIGALIA ENERGY, SL
Leroy Merlin España, S.L
Sertogal SL
SICYME 2012 S.L.
SOLARZ AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO S.L.

Prazas dispoñibles
Dobre titulación en Ensinanza e animación sociodeportiva e Acondicionamento físico
CALDARIA TERMAL SLU
SAUDETER SL
SERVIOCIO CULTURA DEPORTE Y RECREACION SL
GIMNASIO MARBEL

Prazas dispoñibles
Proxectos de edificación
BASALO ARQUITECTOS S.L.
Construccciones Exprococ S.L.
CONSTRUCCIONES ALEA S.L.
CONSTRUCCIONES OREGA SL
EXTRACO S.A.
INASUS SL
Sertogal SL
TALLERES DIZMAR SL

Prazas dispoñibles
Termalismo e benestar
Alcarria Termal S.A
Balneario de Solares SL
BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO S.L.
CALDARIA TERMAL SLU
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
GRUPO OLMEDO HOTELES SL
HOTEL AGUA DE VALBUENA SL
HOTEL BURGO DE OSMA SA
LBK Hoteles S.L
LORYGAR SL

32016765 - CIFP Portovello

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Comercialización de produtos alimentarios
ATLÁNTICA SAGA OURENSE S.L.U.
CARNICERÍAS M. BOO SL
Centros Comerciales Carrefour, S.A
Coren Grill SA
DISTRIBUCIONES FROIZ S.A.U.
IGNACIO DE LAS CUEVAS S.A.

Prazas dispoñibles
Formación para a mobilidade segura e sustentable
ADECO SL
Auto Escuela Rubián SL
AUTOESCOLA CARBALLIÑO SA
AUTOESCUELA LALÍN SL
AUTOESCUELA MONTECARLO EL BARCO SL
AUTOESCUELA PUENTE LINARES SL
AUTOESCUELA SAETA SL
AUTOESCUELAS ALONSO NOVOA SL
AUTOESCUELAS ASOCIADAS OURENSANAS SL
BERANSIA SL
ESPERANZA PÉREZ ALONSO
GOLOVI
José Luis Barrio Rúa
MANUEL MARTÍNEZ DORADO
RAPADO OGANDO SL
ROBERTO FERNÁNDEZ PALERO
SACORPAVI SL

Prazas dispoñibles
Xestión de vendas e espazos comerciais
AD GRUPO REGUEIRA SAU
Feu Vert Ibérica, S.L
Leroy Merlin España, S.L
LIDL SUPERMERCADOS SAU
PÉREZ RUMBAO S.A.
Plataforma Comercia de Retail, SAU

32009116 - IES 12 de Outubro

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Mantemento electromecánico e oferta parcial de Mecanizado
ANIBAL METALMECÁNICA GALLEGA SL
COOPERATIVAS OURENSANAS S.C.GALEGA
SCHINDLER S.A.
TECGLASS S.L.

32009131 - IES Universidade Laboral

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Automoción
PÉREZ RUMBAO S.A.
UNIDAD DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES SA

Prazas dispoñibles
Carrozaría
PÉREZ RUMBAO S.A.
UNIDAD DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES SA

Prazas dispoñibles
Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos (Curso de especialización)
PÉREZ RUMBAO S.A.
UNIDAD DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES SA

Prazas dispoñibles
Mecatrónica industrial
C.I.E. GALFOR, SA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS REVI S.A.
COOPERATIVAS OURENSANAS S.C.GALEGA
FINANCIERA MADERERA S.A.
GALICIA AUTO ESTAMPACIÓN S.A.
MANUFACTURAS IBÉRICAS S.A.
PLÁSTICOS REVI TUBOS S.A.
SCHINDLER S.A.

32015475 - IES O Ribeiro

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Automoción
AUTOMOVILES VALDEPEREIRA S.L.
PÉREZ RUMBAO S.A.

32013582 - IES García-Barbón

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Aceites de oliva e viños
ADEGAS O CABILDO S.L.
BODEGA ABELEDOS SL
BODEGA LADAIRO SL
BODEGA PAZO DE VALDECONDE S.L.
BODEGA TABÚ S.L.
CREGO E MONAGUILLO S.L.
Franciso Pérez Diéguez
GARGALO S.L.
JOSÉ LUIS MATEO GARCÍA
PAZO BLANCO NUÑEZ S.L.
QUINTA DO BUBLE SL
TERRAS DO CIGARRÓN S.L.

Prazas dispoñibles
Automoción
AFIAUTO S.L.
JOSÉ MENO VÁZQUEZ
JUAN JOSÉ DÍAZ RIVERO
MARTINEZ MULTIMARCA S.L.
PÉREZ RUMBAO S.A.
TALLERES AGRIPINO S.L.
Talleres Cendón Otero SL
TALLERES PIORASA S.L.

Prazas dispoñibles
Hixiene bucodental
ANÍBAL PAGLIAI Y ROSA CHAAR SCP
Clinica Dental Periourense S.L.P.
GARCÍA MOURIÑO C.B.
JORGE MATO DENTAL S.L.P.
MANUEL LEÓN LEÓN
POLICLÍNICA DENTAL VAL DE MONTERREY SL
RAMOSDACAL S.L.
SALGADO Y DELGADO S.L.
SEÑORA DA SAÚDE CLÍNICA MÉDICA SL

32016285 - CIFP de Vilamarín

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Dirección de cociña e oferta parcial de Produción agroecolóxica
Alberto Fernández González
CASAL DE ARMAN S.L.
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
FARAGULLA EMPRESARIAL SL
Grelo Negro SL
Grupo Grou S.L.
Hostal La Viuda SL
HOTEL BALNEARIO AUGAS SANTAS S.L.
MADRID AIRPORT HOTELS SL
MKcampanario
Natur Hotel Spa de Allariz, SA
Orensana de vinos S.A.U
SCP
SOCIEDAD CAMINO SANTO, S.L.

Prazas dispoñibles
Dirección de servizos de restauración e oferta parcial de Xestión de aloxamentos turísticos
Alberto Fernández González
CASAL DE ARMAN S.L.
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
FARAGULLA EMPRESARIAL SL
Grelo Negro SL
Grupo Grou S.L.
HOTEL BALNEARIO AUGAS SANTAS S.L.
MADRID AIRPORT HOTELS SL
Natur Hotel Spa de Allariz, SA
Orensana de vinos S.A.U

Prazas dispoñibles
Xestión de aloxamentos turísticos
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
HOTEL BALNEARIO AUGAS SANTAS S.L.
MADRID AIRPORT HOTELS SL
Natur Hotel Spa de Allariz, SA

32014801 - IES Cidade de Antioquía

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Gandaría e asistencia en sanidade animal COOPERATIVAS OURENSANAS S.C.GALEGA

Prazas dispoñibles
Produción agropecuaria
AGRO XINZO SLU
Amador Díaz Penín
ANTELAGRO S.L.
Ganaderos Larouco S.C.
GRANXA EDUCATIVA AGROGANDEIRA S.L.
Irmans Mosquera S.Coop.
JESÚS PRIETO DOMÍNGUEZ
MIGUEL GÓMEZ GARCÍA
Torneiros Sat n 595 XUGA

36002359 - IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Administración de sistemas informáticos en rede Ozona Tecnologías de la Información, S.L

36019244 - IES A Sangriña

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Carrozaría
Codelauto SA
COVIGAL SL
DIONISIO MORGADAS PAMPILLÓN
MOTOR FLORES SL
RODOVIGO SL
Talleres Castiñeira SL
TALLERES CUNCHADA S.L.
TALLERES EMILIO-91, S.L.
TALLERES FARIÑAS
TALLERES FONTAN SLU
TALLERES GUMERJO S.L.
TALLERES MV ROSAL S.L.
TALLERES VAQUERO S.L.

36013758 - IES Laxeiro

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Automoción
AUTOCARES MEIJIDE S.L.
AUTOS SILLEDA SL
Carrocerías Silleda S.L.
Celtamotor, S.L
DURO E HIJOS S.L.
HIDRAMAQ DEZA S.L.
HITRAF SA
MULTIMARCA MANUEL RECIMIL S.L.
MULTIMARCA O CASTRO S.L.
TALLERES RECIMIL S.L.
VARELA MOTOR SL
VEALSI DEZA S.L.

Prazas dispoñibles
Construcións metálicas e oferta parcial de Proxectos de obra civil
CARPINTERÍA METÁLICA GALANAS SL
ENGINEERING RINOSTEEL, SL
GRI TOWERS GALICIA S.L.
INASUS SL
INDUSTRIAS GUERRA SA
MEGODEZA SL
Metalurgica del Deza SA

36004745 - IES Plurilingüe A Paralaia

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Automatización e robótica industrial
ADHEX TECH TAPES S.L.
ALUDEC STAMPING S.A.
FASE SERVICE PARTNER S.L.
FERRI DRIVE AND CONTROL, S.L.
HERMASA CANNING TECHNOLOGY S.A.
ISEGA TECHNOLOGY, SL
LEMIL S.L.
MAKE PACKING S.L.
ORBE SA
Requejo Solutions SL
Talleres Electrotécnicos de Pontevedra SC
TI. AUTOMOTIVE SYSTEM S.A.

36007552 - CIFP A Granxa

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Aceites de oliva e viños
ADEGAS TERRA DE ASOREI S.L.
ANAY674MB S.L.
BODEGA Y VIÑEDOS PAZO DE CASANOVA S.L.
BODEGAS AS LAXAS SA
DOMINIO DO BIBEI S.L.
FRAGAS DO LECER, S.L.
QUINTA COUSELO S.L.
SEÑORÍO DE RUBIÓS S.L.
VIDES SINGULARES, S.L
Viña Mein SLU
VIÑEDOS ALTOS DE TORONA S.L.

Prazas dispoñibles
Xardinaría e floraría
ORGANIZA NIGRÁN S.L.
PÍNTEGA XARDÍN SL
TÉCNICA PAISAXE S.L.
UTE ACCIONA MEDIO AMBIENTE SA Y MANTEN S.L.
VIVEROS ADOA SL

Prazas dispoñibles
Xestión forestal e do medio natural
EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS S.A.
Ence
JESÚS OTERO CASTRO

36014489 - CIFP A Xunqueira

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Carpintaría e moble e oferta parcial de Deseño e amoblamento
CELSO TOMÉ S.L.
NUEVA CASA FÁBRICA DE MUEBLES S.L.

Prazas dispoñibles
Electromecánica de vehículos automóbiles
AUTOMÓVILES LOUZAO, SLU
CAETANO FÓRMULA GALICIA S.L.U.
Celtamotor, S.L
FIDAUTO S.L.
PÉREZ RUMBAO S.A.
TALLERES LA CAMPIÑA SL

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Dobre titulación en Dirección de cociña e Dirección de servizos de restauración
DAVANDOIRA S.L.
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
EXTERNA SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA SL
GESTIÓN HOTELERA NOROESTE S.L.
HOTEL CARLOS I
PEPE VIEIRA S.L.
RESTAURANTE SOLLA S.L.U.
SILGAR HOTELES Y VIAJES SLU

Prazas dispoñibles
Xestión de aloxamentos turísticos
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
EXTERNA SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA SL
PEPE VIEIRA S.L.
SILGAR HOTELES Y VIAJES SLU

36006419 - CIFP Montecelo

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Postimpresión e acabamentos gráficos
ARLIT DISEÑO E IMPRESIÓN S.L.
IMPROSET GRÁFICAS
MAKE PACKING S.L.
TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.
VICUSGRAF S.L

36018677 - IES Luís Seoane

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Comercialización de produtos alimentarios
Centros Comerciales Carrefour, S.A
Coren Grill SA
DISTRIBUCIONES FROIZ S.A.U.
LAGO AVES HUEVOS Y CAZA S.A.
SUPERCOR SA

36019529 - IES Ribeira do Louro

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Pedra natural
BLOKDEGAL S.A
EURO-BANDAS S.A.
GI Granitos Ibericos, S.A.
GODOY MACEIRA, S.L.
GRANITOS CABALEIRO S.A.
GRANITOS DE ATIOS SA
GRANITOS DEL LOURO S.L.
GRUPIMAR S.L.
LEMMAR GRANITE S.L.
LEVGRANITE, SLU
MÁRMOLES F. GALLEGO, S.L.
MINERA DE ROCAS SLU
OBRAS E PROXECTOS GOMACONS SL

36020362 - IES Plurilingüe de Valga

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Soldadura e caldeiraría
CALDERERIA Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE SLU
GAMA E HIJOS SL
INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS S.A.
MECANIZADOS Y CALDERERIA TALLERES EL CUBANO, SL
ROTOGAL, S.L.
SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES SL
THUNE EUREKA SA

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Elaboración de produtos alimentarios
MASCATO SALVATERRA SLU
PESCANOVA ESPAÑA, SLU
PRODUCTOS CONGELADOS S.A.
Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
LONZA BIOLOGICS PORRIÑO S.L.
Zendal Health, S.A.

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Ciclo formativo Entidade colaboradora
Automoción
PÉREZ RUMBAO S.A.
Plataforma Comercia de Retail, SAU

Prazas dispoñibles
Carpintaría e moble
CARPINTERÍA FONTE DO TALLO S.L.
CARPINTERÍA JOYLA S.L.
EBANISTERÍA CARPINTERÍA BUXO S.L.
REFORWOOD SL

Prazas dispoñibles
Dobre titulación en Instalacións frigoríficas e de climatización e Instalacións de produción de calor
AXIS SOLUCIONES INTEGRALES S.L.
BLANCO EFINORT S.L.
Consulting de Ingeniería e Instalaciones SL
CONTROL DE INSTALACIONES VIGO S.L.
ELECTRICIDAD JOYMA S.L.
FONTANERÍA SITO S.L.
GONCER CALEFACCION SL
HIJOS ADONIS PEREZ S.A.
JOCAR VIGO INSTALACIONES EN CALEFACCION GAS Y AFINES SL
LCH INSTALACIONES PONTEAREAS S.L.
OTEYCO MANTENIMIENTOS S.L.
SERVITEGA S.L.

Prazas dispoñibles
Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos (Curso de especialización) Stellantis España SL

36011579 - IES A Guía

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Comercialización de produtos alimentarios
Centros Comerciales Carrefour, S.A
Coren Grill SA
DISTRIBUCIONES FROIZ S.A.U.
El Corte Ingles, S.A
IGNACIO DE LAS CUEVAS S.A.

Prazas dispoñibles
Xestión de vendas e espazos comerciais
Celtamotor, S.L
Feu Vert Ibérica, S.L
JD Spain Sports Fashion2010, S.L
Leroy Merlin España, S.L
Noroto, SA
PÉREZ RUMBAO S.A.
Sprinter Megacentros del Deporte, S.L

36018173 - IES de Teis

Ciclo formativo Entidade colaboradora
Desenvolvemento de aplicacións web TECNOLOGÍAS PLEXUS SL

36011634 - IES Politécnico de Vigo

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Mantemento electromecánico
Centro Tecnológico de Grupo Copo SL
Industrias Delta Vigo S.L.
INSUÍÑA SL
NUEVA PESCANOVA BIOMARINE CENTER, S.L.
PESCANOVA ESPAÑA, SLU
PRODUCTOS CONGELADOS S.A.

Prazas dispoñibles
Mecatrónica industrial e oferta parcial de Automatización e robótica industrial
PESCANOVA ESPAÑA, SLU
Stellantis España SL

Prazas dispoñibles
Robótica colaborativa e oferta parcial de Mecatrónica industrial (Curso de especialización) Stellantis España SL

36017430 - IES Ricardo Mella

Ciclo formativo Entidade colaboradora
Coidados auxiliares de enfermaría GERIATROS SAU

36013771 - CIFP Fontecarmoa

Ciclo formativo Entidade colaboradora

Prazas dispoñibles
Electromedicina clínica EULEN S.A.

Prazas dispoñibles
Formación para a mobilidade segura e sustentable
A DOS RUEDAS FORMACION SL
AUTO ESCUELA UMIA S.L
AUTOESCUELA SÁLVORA S.L.
AUTOESCUELA TAMBO SL
CENTRO DE FORMACIÓN SÁLVORA SL
CENTRO DE FORMACIÓN VIAL Y TRANSPORTE CANCELA S.L.
LUSANT FORMACIÓN S.L

Prazas dispoñibles
Mecanizado
LAMINADOS LEMA S.L.
Manufacturas y Distribuciones Salnés S.L.
MECANIZADOS OLIVEIRA S.L.
MECANIZADOS SAN LORENZO S.L.
MECANIZADOS Y CALDERERIA TALLERES EL CUBANO, SL
SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES SL
SOLUCIONES METÁLICAS JAMARDO S.L.
THUNE EUREKA SA

Prazas dispoñibles
Procesos e calidade na industria alimentaria Profand Vilagarcia S.L.U