Agraria

Departamento de Actividades Agrarias

Programacións 2017-18

O alumnado que desexe consultar a programación deberá poñerse en contacto co xefe do departamento ou co profesor/a da materia correspondente

Profesorado

Dª Velia González Salgado

Dª Sara Mª Buide Pollán

D. Francisco Javier Burgo Varela (X.D.)

Dª. Yolanda López López

D. José Manuel Gavín Rodríguez

Dª Olga Cuba Sánchez

D. Miguel Ángel Freire Sitjas

D. Luis Manuel Galego García

D. Fernando García Blanco

Dª Silvia María Mira Reymúndez

 

FP Convocatoria de admisión

 

 

 


 

CICLO MEDIO

 

XARDINARÍA

E

FLORARÍA

FP DUAL

CICLO MEDIO

 

APROVEITAMENTO

 E CONSERVACIÓN

 DO

 MEDIO NATURAL

CICLO

SUPERIOR

 

XESTIÓN

 FORESTAL

  E DO MEDIO

 NATURAL

 

 

 

 

Información admisión a ciclos de grao medio e superior

 

 

FP dual. Convocatoria xuño 2019  

 

Premiados proxectos empresariais dos alumnos de Ciclos Formativos do IES San Rosendo

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional fixo entrega dos premios do concurso Lanzadeiras!, enmarcado no programa Eduemprende, que durante o presente curso involucrou a 1.442 alumnos e 171 profesores de doce centros educativos de secundaria da provincia de Lugo.

O terceiro premio foi para os alumnos do IES San Rosendo de Mondoñedo de primeiro curso do ciclo formativo de grao medio de Xardinaría e Floraría e do ciclo formativo de grao superior de Xestión Forestal e do Medio Natural, cunha miniempresa dedicada á venda de plantas aromáticas, de produtos obtidos delas con fins biosaudables, culinarios ou cosméticos, e de fragrancias e fitosanitarios.

 

 

Distribuir contido