Agraria

Departamento de Actividades Agrarias

Programacións 2017-18

O alumnado que desexe consultar a programación deberá poñerse en contacto co xefe do departamento ou co profesor/a da materia correspondente

Profesorado

Dª María Carmen Abuín Rouco

D. Francisco Javier Burgo Varela

Dª María Couso Rodríguez

Olga Cuba Sánchez

Sara Escalera de la Iglesia,

D. Miguel Ángel Freire Sitjas

D. José Manuel Gavín Rodríguez

D. Carlos Iglesias Ramos (X. D.)

D. Fernando Iglesias Rey

Dª Yolanda López López,

Dª Milagros de Jesús López Villarreal

D. Álvaro Fernando Roca Rodríguez 

D. Francisco Javier González Nécega (FOL)

 

Acreditación de competencias. Convocatoria 2020

Publicada a Orde do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

Entre as unidades de competencia obxecto de acreditación están varias pertencentes ao ciclo formativo Aproveitamento e conservación do medio natural.

Importante

  • A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gale requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 13 de xaneiro de 2020.
  • Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática.
  • O prazo de presentación de solicitudes será desde o 13 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2020.
  • Só serán aceptadas as solicitudes que sexan entregadas por sede electrónica.

Máis información sobre o proceso de acreditación de competencias profesionais


Este é o enlace onde consultar toda a información: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/29807

FP Convocatoria de admisión

 

 

 


 

CICLO MEDIO

 

XARDINARÍA

E

FLORARÍA

FP DUAL

CICLO MEDIO

 

APROVEITAMENTO

 E CONSERVACIÓN

 DO

 MEDIO NATURAL

CICLO

SUPERIOR

 

XESTIÓN

 FORESTAL

  E DO MEDIO

 NATURAL

 

 

 

 

Información admisión a ciclos de grao medio e superior

 

 

FP dual. Convocatoria xuño 2019  

 

Distribuir contido