Agraria

Departamento de Actividades Agrarias

Matricúlate na FP Dual!

Programacións

O alumnado que desexe consultar a programación deberá poñerse en contacto co xefe do departamento ou co profesor/a da materia  correspondente

Profesorado

D. Francisco Javier Burgo Varela

Dª María Couso Rodríguez

Olga Cuba Sánchez

Dª María Esperanza Fernández Díaz

D. Miguel Ángel Freire Sitjas

D. Antonio Ventura Figueroa Paz

D. Miguel Ángel García Paredes

D. Carlos Iglesias Ramos (X. D.)

D. Fernando Iglesias Rey

D. Álvaro Fernando Roca Rodríguez 

D. José Ramón Fernández Rodríguez (Departamento de FOL)

 

Distribuir contido