Persoal non docente

Xubilación de Modesto Díaz García

Persoal administrativo

Dª Sonia Novo Castro

Conserxes

D. José-Jesús López Otero

D. José Francisco Cascudo Noche

 

Limpadoras

Dª Mª del Rosario García Gómez

Dª Ana Clara Novo Prieto

Dª Ana María Arias Fernández

 

Distribuir contido