Consello escolar

Presidente

Dª. María José Cuesta Fernandez

Xefa de estudos

Dª. Lucía Villamil Ramil

Representantes dos profesores

Dª. Cristina Arango Prieto

Dª Sara Mª Buide Pollán

Dª María Josefa Fernández Nieto

D. Pedro Luis Gasalla Regueiro

Dª Soledad González Torterolo

Dª. Ana Belén López Pérez

Representantes dos pais/nais/titores legais

D. Jose Antonio Muiña Luna

Dª  Ana Clara Novo Prieto

Representante da ANPA

Dª María Celia Franganillo Alonso

Representantes dos alumnos

D. Enrique Montero Costeira

D. José Miguel Seijo Vijande

Representante do persoal de administración e servizos

D.  Modesto Díaz García

Representante do concello de Mondoñedo

 D. Miguel Ángel Otero Legide

Secretario

D. Gerardo Novo Rodríguez