Consello escolar

Presidenta:

 

Dna. MARÍA JOSÉ CUESTA FERNÁNDEZ

 

Xefe de Estudos:

 

D. JOSÉ CARLOS GARCÍA BARRO

 

Repres. do Excmo. Concello:

 

D. MANUEL ÁNGEL OTERO LEGIDE

 

Repres. do Profesorado:

 

Dna. MARÍA CRISTINA ARANGO PRIETO

 

Dna. MARÍA JOSEFA FERNÁNDEZ NIETO

 

D. PEDRO LUIS GASALLA REGUEIRO

 

Dna. SOLEDAD GONZÁLEZ TORTEROLO

 

Dna. ANA BELÉN LÓPEZ PÉREZ

 

Dna. ÁUREA RAMIL DÍAZ

 

Repres. das persoas proxenitoras/titoras legais:

 

D. JOSÉ ANTONIO MUIÑA LUNA

 

Repres. ANPA:

 

Dna. MARÍA CELIA FRANGANILLO ALONSO

 

Repres. do Persoal de Admón. e Servizos:

 

---------------------------------------------

 

Repres. do alumnado:

 

 --------------------------------------------

 

Secretario:

 

D. GERARDO NOVO RODRÍGUEZ