Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020

 

 • Suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino non universitario. Esta suspensión inclúe tamén os servizos educativos complementarios, nomeadamente, o comedor, transporte e servizo de madrugadores, con independencia de quen sexa o organizador dos devanditos servizos.

 

 • Suspéndense no ámbito educativo todas as viaxes de estudos, excursións, ou calquera tipo de desprazamento de grupos de alumnado ou de profesorado.

 

 • Suspéndense no ámbito educativo todo tipo de festivais, galas ou actividades que impliquen a reunión de alumnado.

 

 • O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.

 

 • Para o alumnado de 2º de Bacharelato o profesorado adoptará todas  as medidas específicas necesarias (telemáticas) para garantir de forma non presencial a continuidade das actividades lectivas dos contidos curriculares.

 

 

Accións formativas STEM

 

Orde do 2 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para realizar actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

 

 • O prazo para presentar as solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
   
 • O procedemento de solicitude iniciarase a través da aplicación «en liña» dispoñible desde a páxina web https://www.edu.xunta.es/axudasst/. 

 

Probas de acceso aos Ciclos Formativos

O prazo de presentación de solicitudes para a inscrición as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio comenzará o 2 de marzo e finalizará o 13 de marzo de 2020.

 • Recordar que na convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio, igual que na de grao superior para o ano 2020 as persoas solicitantes soamente poderán cubrir a solicitude de admisión ás probas a través da aplicación informática "Ciclosprobas" , que funcionará como asistente, desde a opción dispoñible na páxina www.edu.xunta.es/fp/probas ou ben directamente desde a seguinte ligazón: (https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do). Polo tanto, os centros de inscrición soamente deberán recoller aquelas solicitudes que foran realizadas a través da aplicación "Ciclosprobas".

 • Nas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio, aquelas persoas que realizaran a solicitude cun sistema de identificación e necesiten achegar documentación xustificativa, poderán presentar a solicitude empregando a Sede Electrónica. Estas solicitudes quedarán entregadas e validadas nun centro de inscrición. Os centros poderán comprobar as solicitudes tramitadas empregando este procedemento a través do apartado "2.6. Ver solicitudes sede" na aplicación Ciclosprobas.

Aberto o prazo de admisión de alumnado

 

Entre os días 1 e 20 de marzo estará aberto o prazo de admisión nos centros escolares para o curso 2020/21

 

 

 

 

 

Axudas para a realización de actividades de formación e n linguas etranxeiras 2020

 

 

 • O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 27 de febreiro e remata o día 26 de marzo.

 

 • A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se menciona na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle

 

Silvia Fiallega falou sobre emigración no IES San Rosendo

Resultado de imaxes para: silvia fiallega

 

O mércores 19 de febreiro ás 10.20 horas Silvia Fiallega impartiu aos alumnos de bacharelato a charla «Galiza: emigración, memoria e identidade. Imaxinario e estereotipos da diáspora galega a América» dentro da exposición «Somos migrantes» patrocinada pola Deputación Provincial.

"Fai deporte" no IES San Rosendo de Mondoñedo

 

 

 

 

O Concello de Mondoñedo organiza no instituto de Mondoñedo o proxecto Fai deporte, un proxecto de competicións deportivas de deportes de equipo, e deportes individuais que busca dinamizar os recreos do centro educativo.

Creouse unha páxina na internet onde os alumnos e alumnas do centro IES San Rosendo poden apuntarse ás competicións. É importante destacar que os deportes de equipo buscan a participación mixta dos mesmos.

A parte das competicións realizaranse concentracións ou convivencias con outros centros.

 

 

 

 

 

 

https://amariñaxa.com/2020/01/15/o-proxecto-fai-deporte-chega-ao-ies-san-rosendo-de-mondonedo/

Distribuir contido