Convocadas as axudas 2011 para alumnos/as de FCT

Con data de 12 de maio ven de publicarse no DOG a Orde do 3 de maio pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. No ligazón tendes a información correspondente a devandita solicitude. O prazo é de 31 días naturais a partires da súa publicación e a solictude debe realizarse no ANEXO I da presente Orde. Ademáis da solicitude debedes presentar como documentación : Certificado de residencia durante as prácticas e documento de entidad bancaria a voso nome. Podedes acceder ao impreso de solicitude a través da seguinte dirección: www.edu.xunta.es/fp/fct.