Talleres Igualdade de xénero

O xoves 16 de Abril do 2009 a Psicopedagoga da Oficina de Igualdade do Concello de Lalín impartiu un taller sobre Igualdade de Xénero ós alumnos/as de 2º curso da ESO.  O taller xirou, fundamentalmente, en torno os estereotipos do xénero feminino e masculino, sobre a falta de igualdade de oportunidades á hora de acceder a un posto de traballo, a utilización da muller na publicidade, a linguaxe sexista etc...