Skip to Content

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Criterios de avaliación e cualificación
dos departamentos

Curso 2019/20

 

Nos seguintes enlaces atópanse os criterios que cada departamento didáctico establece nas programacións anuais para calificar e avaliar as súas materias nos diversos cursos. 

ACLARACIÓN IMPORTANTE: os seguintes criterios de avaliación son un resumo posto en limpo dos criterios desenvolvidos nas programacións didácticas anuais dos diferentes departamentos enviadas a e validadas polo Servizo Territorial de Inspección Educativa. Este resumo exponse a efectos da maior claridade posible na exposición dos criterios de cualificación e avaliación das diferentes materias. Porén, téñase en conta que nestes textos pode haber erratas non detectadas ou leves desaxustes co contido das programacións validadas derivados precisamente do seu carácter de síntese/resumo dos textos orixinais.

 

DEPARTAMENTOCRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
E/OU AVALIACIÓN
Linguas clásicas

Latín: criterios de avaliación
Grego: criterios de avaliación

Economía

Criterios de avaliación

Educación física

Criterios de avaliación

Lingua francesa

Criterios de avaliación

Lingua inglesa

Criterios de avaliación

Matemáticas

Criterios de avaliación (ESO)
Criterios de avaliación (BACH)

Música

Criterios de avaliación

Tecnoloxía

Criterios de avaliación

Xeografía e Hª

Criterios de avaliación

Física e química

Criterios de avaliación
Criterios de avaliación (pendentes)

Lingua galega

Criterios de avaliación

Lingua castelá

Criterios de avaliación

Filosofía

Criterios de avaliación

Debuxo

Criterios de avaliación

Bioloxía

Criterios de avaliaciónpage | by Dr. Radut