ACCESO E ADMISIÓN ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES.ANTONIO FAÍLDE

Comunicamos que foron publicadas no DOG as Resolucións coas instrución de acceso e admisión para Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño e Ensinanzas Superiores de Deseño para o curso 2021/22.


Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño
A EASD Antonio Faílde oferta 30 prazas en cada especialidade de Ilustración, Fotografía e Ebanistería Artística

23 de xuño. Data límite de presentación de solicitudes. Telemática ou nas EASD.
2 de xullo. Proba substitutiva do Bacharelato.
9 de xullo. Proba específica de acceso nas EASD.


Ensinanzas Superiores de Deseño

A EASD Antonio Faílde oferta 20 prazas en cada especialidade de Deseño Gráfico e Deseño de Interiores

17 de xuño. Data límite de presentación de solicitudes. Telemática ou nas EASD.
28 de xuño. Proba substitutiva do Bacharelato.
6 de xullo. Realización da proba específica de acceso nas EASD.


Máis Información no sitio web da EASD Antonio Faílde