CS mecatrónica industrial

CS Mecatrónica Industrial

O noso alumnado e as nosas instalacións

ALUMNADO DE CICLOS PARTICIPA NO II "FORO TALENTO Y EMPLEO"

Durante os días 7, 8 y 9 de febreiro, o noso alumnado de FP básica, Ciclos de grao medio e superior participaron nos diferentes obradoiros e

charlas organizadas polo II "Foro Talento y Empleo" no Auditorio Mar de Vigo co fin de mellorar a súas habilidades na procura activa do emprego e no

emprendemento. 

PROFESORADO 2023/2024

PROFESORADO 2023/24
CURSO MÓDULOS PROFESOR/A
Sistemas mecánicos Francisco Rodríguez Martínez
Sistemas eléctricos e electrónicos Luis Álvarez Gómez
Elementos de máquinas Manuel Guntín Losada
Procesos de fabricación Marcos Febrero
Representación gráfica de sistemas mecatrónicos Valentín Pastoriza
Formación e orientación laboral Mónica Rodríguez Nieto
Sistemas hidráulicos e pneumáticos Fernando Comesaña
Configuración de sistemas mecatrónicos Anxo Vidal Míguez
Procesos e xestión de mantemento e calidade Manuel Guntín
Integración de sistemas Miguel Gómez Torreiro
Simulación de sistemas mecatrónicos Anxo Vidal Míguez
Empresa e iniciativa emprendedora Mónica Rodríguez Nieto

INFORMACIÓN DO TITULO

CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL              

 

 

 

 

Familia: Instalación e mantemento

Sistema educativo: LOE

Grao: Superior

Horas: 2000

 

¿Qué se aprende a facer?

Configurar e optimizar sistemas mecatrónicos industriais, así como planificar, supervisar e/ou executar a súa montaxe e o seu mantemento, seguindo os protocolos de calidade, de seguridade e de prevención de riscos laborais, e de respecto ambiental.

¿En qué ámbitos se traballa?

En empresas, maioritariamente privadas, dedicadas ao desenvolvemento de proxectos, a xestión e a supervisión da montaxe, e o mantemento de sistemas mecatrónicos ou instalacións de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas, por conta propia ou allea.

 

¿Qué ocupacións se desempeñan?

Técnico/a en planificación e programación de procesos de mantemento de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.

Xefe/a de equipo de montadores/as de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.

Xefe/a de equipo de mantedores/as de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.

 

¿Cáles son os módulos deste ciclo?

  

CURSO

MÓDULOS

HORAS

Sistemas mecánicos

187

Sistemas eléctricos e electrónicos

213

Elementos de máquinas

107

Procesos de fabricación

213

Representación gráfica de sistemas mecatrónicos

133

Formación e orientación laboral

107

TOTAL 1º (FCE)

 

960

Sistemas hidráulicos e pneumáticos

105

Configuración de sistemas mecatrónicos

140

Procesos e xestión de mantemento e calidade

105

Integración de sistemas

157

Simulación de sistemas mecatrónicos

70

Empresa e iniciativa emprendedora

53

TOTAL 2º (FCE)

 

630

Proxecto de mecatrónica industrial

26

Formación en centros de traballo

384

 
 

  

¿Qué titulo se obtén?

Técnico superior en mecatrónica industrial.

Distribuir contido