CS mecatrónica industrial

CS Mecatrónica Industrial

O noso alumnado e as nosas instalacións

PROFESORADO 2014/2015

PROFESORADO 2014/15
CURSO MÓDULOS PROFESOR/A
Sistemas mecánicos Pedro Conde
Sistemas eléctricos e electrónicos Juan Luis Villanueva
Elementos de máquinas Manuel Guntín
Procesos de fabricación Manuel E. Rey
Representación gráfica de sistemas mecatrónicos Francisco Rodríguez
Formación e orientación laboral Lucas Vázquez
Sistemas hidráulicos e pneumáticos Mª del Carmen Fernández
Configuración de sistemas mecatrónicos Manuel Guntín
Procesos e xestión de mantemento e calidade Manuel Guntín
Integración de sistemas Manuel Ángel Rodríguez
Simulación de sistemas mecatrónicos Miguel Gómez
Empresa e iniciativa emprendedora Sérgio Alexandre Nunes

INFORMACIÓN DO TITULO

CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL              

 

 

 

 

Familia: Instalación e mantemento

Sistema educativo: LOE

Grao: Superior

Horas: 2000

 

¿Qué se aprende a facer?

Configurar e optimizar sistemas mecatrónicos industriais, así como planificar, supervisar e/ou executar a súa montaxe e o seu mantemento, seguindo os protocolos de calidade, de seguridade e de prevención de riscos laborais, e de respecto ambiental.

¿En qué ámbitos se traballa?

En empresas, maioritariamente privadas, dedicadas ao desenvolvemento de proxectos, a xestión e a supervisión da montaxe, e o mantemento de sistemas mecatrónicos ou instalacións de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas, por conta propia ou allea.

 

¿Qué ocupacións se desempeñan?

Técnico/a en planificación e programación de procesos de mantemento de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.

Xefe/a de equipo de montadores/as de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.

Xefe/a de equipo de mantedores/as de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.

 

¿Cáles son os módulos deste ciclo?

  

CURSO

MÓDULOS

HORAS

Sistemas mecánicos

187

Sistemas eléctricos e electrónicos

213

Elementos de máquinas

107

Procesos de fabricación

213

Representación gráfica de sistemas mecatrónicos

133

Formación e orientación laboral

107

TOTAL 1º (FCE)

 

960

Sistemas hidráulicos e pneumáticos

105

Configuración de sistemas mecatrónicos

140

Procesos e xestión de mantemento e calidade

105

Integración de sistemas

157

Simulación de sistemas mecatrónicos

70

Empresa e iniciativa emprendedora

53

TOTAL 2º (FCE)

 

630

Proxecto de mecatrónica industrial

26

Formación en centros de traballo

384

 
 

  

¿Qué titulo se obtén?

Técnico superior en mecatrónica industrial.

Distribuir contido