Eleccións ao Consello Escolar

Composición do consello escolar actualizado a novembro de 2021

Despois de efectuada a renovación parcial dos distintos sectores que compoñen o consello escolar, este que da conformado do seguinte xeito:

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO: