ESO

ESO: Educación secundaria obrigatoria curso 2019-20

 

Educación Secundaria Obrigatoria

Completa a ensinanza básica e abarca catro cursos académicos, entre os 12 e os 16 anos de idade. Ten como finalidades fundamentais:

  • Transmitirlle a todo o alumnado os elementos básicos da cultura.
  • Formar ó alumnado para asumir os seus deberes e exercer os seus dereitos.
  • Preparar ó alumnado para a incorporación á vida activa ou para acceder á formación profesional específica de grao medio.

O seguinte cadro reflicte as áreas e materias que se imparten na secundaria obrigatoria, con expresión do número de períodos lectivos semanais

 

Distribuir contido