Programacións Formación e Orientación Laboral

Programacións do departamento de Formación e Orientación Laboral

CS AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL

LOGOTIPO PROGRAMACIONS

CS AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL

CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS

LOGOTIPO PROGRAMACIONS

CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS

CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS

LOGOTIPO PROGRAMACIONS

CM INSTALACIÓNS ELECTRICAS E AUTOMÁTICAS

CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL

logotipo programacións

CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL

CURSO 2023/24

CM MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO

logotipo programacións

CM MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO

CS PREVENCIÓN RISCOS PROFESIONAIS

LOGO PROGRAMACIÓNS

 

CS PREVENCIÓN RISCOS PROFESIONAIS

CM MECANIZADO

PROGRAMACIÓNS

CM MECANIZADO

CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

 

CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

CICLO SUPERIOR PROXECTOS OBRA CIVIL

 

CS PROXECTOS OBRA CIVIL

CURSO 2022/23

 

CICLO SUPERIOR PROXECTOS EDIFICACIÓN

 

CS PROXECTOS DE EDIFICACIÓN

CURSO 2023/24

Programacións Probas libres Formación e Orientación Laboral Curso 2023-2024

    

 

CM Mecanizado

EIE_CM M

FOL_CM M

CS Programación da produción en fabricación mecánica

EIE_CS PPFM

FOL_CS PPFM

CS Proxectos de edificación

EIE_CS PE

FOL_CS PE

CS Proxectos de obra civil

EIE_CS POC

FOL_CS POC

CM Mantemento electromecánico

EIE_CM ME

FOL_CM ME

CS Mecatrónica industrial

EIE_CS MI

FOL_CS MI

CM Instalacións eléctricas e automáticas

EIE_CM IEA

FOL_CM IEA

CS Automatización e robótica industrial

EIE_CS ARI

FOL_CS ARI

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

EIE_CS SEA

FOL_CS SEA

Distribuir contido