Programacións Formación e Orientación Laboral

Programacións do departamento de Formación e Orientación Laboral

Programacións do departamento de F.O.L. Curso 2020-2021

 

 

 

Curso 2020-2021

  

 

 

 

 

 

 

EDIFICACIÓN  OBRA CIVIL

ELECTRICIDADE  ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA

INSTALACIÓN  MANTEMENTO

CS PROXECTOS EDIFICACIÓN CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS CM MECANIZADO CM MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO
CS OBRA CIVIL CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL
  CS AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL   CS PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver archivos adxuntos.

Programacións Probas libres Formación e Orientación Laboral Curso 2020-2021

    

 

CM Mecanizado

EIE_CMMECANIZADO

FOL_CMMECANIZADO

CS Programación da produción en fabricación mecánica

EIE_CSPPFM

FOL_CSPPFM

CS Proxectos de edificación

EIE_CSPE

FOL_CSPE

CS Proxectos de obra civil

EIE_CSPOC

FOL_CSPOC

CM Mantemento electromecánico

FOL_CMMANTEMENTO

EIE_CMMANTEMENTO

CS Mecatrónica industrial

EIE_CSMI

FOL_CSMI

CM Instalacións eléctricas e automáticas

EIE_CMIEA

FOL_CMIEA

CS Automatización e robótica industrial

EIE_CSARI

FOL_CSARI

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

FOL_CSSEA

EIE_CSSEA

 

Distribuir contido