Consello escolar

Consello Escolar do IES POLITÉCNICO de Vigo

 

Consello escolar do IES Politecnico de Vigo

 

EQUIPO DIRECTIVO

Euloxio Santos Leites (Director)

Angel Lino Suárez Ríos (Xefe de Estudios Diurno)

Anxo Rodríguez Rodríguez (Xefe de Estudios Adultos)

Mercedes Couto García (Secretaria)

 

ALUMNADO

Benjamín Goldenberg Mazinho 2º BCE

Marta Bautista Alonso 2º BCF

 

 

PAIS E NAIS

Marta Dotras Botas

Ana Costas Pérez

Almudena Calvo Domingo

 

PROFESORADO

Margarita García Giménez

Mª Carmen Fernández Cortés

Montserrat Paz Núñez

Santiago Ces García

Santos Seara Escudero 

Antonio Lago Dacosta 

José Carlos Alonso Quevedo 

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Ángeles Vázquez Salgado

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

 

Mª José Faraldo Rivas

 

Distribuir contido