Actividades Inglés

Actividades do departamento de Inglés

Inglés 1 E julia

Boa tarde

A proposta de actividades que fago é a seguinte:

1.-Alumnado coas dúas avaliacións aprobadas

Facer un "pros and cons writing", tomando como modelo o que se fai na parte de writing da unidade 6 do libro de texto, seguindo as pautas que se dan e utilizando os LINKS axeitados. Podedes escoller un destes dous títulos.

a) "Pros and cons of having a humanoid robot at home"

b) The advantages and disadvantages of being famous"

2.-Alumnado con algunha avaliación suspensa: adxunto dous arquivos de repaso da unidade 2

Inglés 1 E julia

Bos días

Adxunto as tarefas de recuperación que son un reading e exercicios de gramática e vocabulario da unit 3, e tamén tarefas de ampliación : unhas transformacións. Teñen as dúas tarefas unha data de entrega: o 20 maio.

Saúdos e ánimo

Inglés 1 E julia

Bos días

Envío dous grupos de actividades

Alumnado coas dúas avaliacións aprobadas: Ler as notas de self-study grammar notes do libro referidas a unidade 6, na que se fala das oracións condicionais e facer os exercicios que adxunto.

Alumnado con unha o as dúas avaliacións suspensas: Facer os exercicios que adxunto de gramática e vocabulario e un reading da unidade 4.

Se tedes dúbidas, mandar un correo e  segue existindo a posibilidade de reunións online, xa tedes o meu número de sala na plataforma webex.

Un saúdo e ánimo

2ºS DE BACHILLERATO ADULTOS Y VESPERTINO - SOLUCIONARIO MATERIAL COMPLEMENTARIO UNIDAD 6

 

 
What do you want to do ?

New mail

 

1º BACHILLERATO VESPERTINO Y ADULTOS (TB. 2º CON INGLÉS DE 1º) SOLUCIONARIO MATERIAL COMPLEMENTARIO UNIDAD 5

 

 
What do you want to do ?

New mail

 

1 PMAR

Son exercicios de repaso. Ide facendo con calma que tedes tempoGuiño. Repasade todo o que tedes doutras materias, acordádevos das pendentes.

Cuidádevos

1 bach E julia

Ola a tod@s

As actividades que propoño son o repaso dos contidos dos que tiñamos que facer os exames nestas dúas semanas, para que queira facer actividades que poden ser autocorrexidas pode utilizar unha páxina de macmillan, estades xa rexistrados pero tedes que pedirme o "sign in" e a "password". Meu correo e:

julmartin@edu.xunta.gal

Podedes enviarme tamén exercicios ou writings para correxir ao meu correo ou na aula virtual

Cuidádevos!

 

2 PMAR

Mando uns exercicios de repaso de present simple and present continuous e un reading. Aproveitade o tempo para repasar o que xa vimos na clase e cuidádevos

AVISO ALUMNADO INGLÉS 1º, 2º E 3º ESO (Incluido Inglés como asignatura pendente de 1º e 3º)

Aviso para o alumnado das docences Jacqueline Kenny e Susana Castro.

Para solicitar a CHAVE DE ACCESO ó voso curso da AULA VIRTUAL, por favor enviade un correo ós seguintes enderezos para que vos faciliten toda a información:

- Jacqueline Kenny: jkenny@edu.xunta.es

- Susana Castro: susana-maria.castro.rodriguez@edu.xunta.es

Moita saúde a tod@s!

Información para alumnado e familias

O profesorado do departamento de Inglés informa a todo o alumnado e ás súas familias que teñen actividades  e traballos na aula virtual.

Todos os traballos serán revisados e correxidos polo profesorado durante o tempo que dure a paralización das actividades e o confinamento.

Saúde e Quedade na Casa Guiño

 

Distribuir contido