Xustificante de faltas

Xustificantes de faltas do alumnado

Os pais poden xustificar as faltas dos seus fillos mediante o seguinte formulario que farán chegar ao titor ou titora

XUSTIFICANTE DE FALTAS

Distribuir contido