PDI

O cazo de Lorenzo

Ao longo deste trimestre o alumnado de 2º de Ed. Primaria traballou o conto de “O cazo de Lorenzo” no que a súa autora, Isabelle Carrier, tenta transmitirnos, con tenrura, agarimo e de xeito próximo, a historia dun rapaz chamado Lorenzo, que ten que arrastrar unha pota vermella, sempre ao seu carón. Ás veces a pota dálle certas dificultades e desafíos na vida que, grazas á axuda dalgunhas persoas amables, aprende a superalo aos poucos. Tendo, deste xeito, que atopar onde antes só vía aspectos negativos, os aspectos positivos da vida.

Quizais, a principal moral que se esconde entre as súas letras é que as persoas con discapacidade, que neste caso simula a cazola vermella, non teñan que querer desfacerse dela, é dicir, non teñen que velo como un estorbo. É certo que, ás veces, impide unha vida normal, pero é moito mellor, sobre todo para si mesmos e as súas familias, se intentan levala creativamente en vez de crear unha loita continua, aínda que non sempre é tan sinxelo, como Lorenzo Acaba levando a súa cacerola vermella nunha bolsa, o que lle permite superar os obstáculos cos que se atopou anteriormente dun xeito menos complicado. Se dedicamos o suficiente tempo para ver a discapacidade como o contrario, é dicir, como algo intrínseco á propia persoa, será moito máis doado para nós axudar aos que conviven con eles na súa adaptación e inclusión no mundo actual. E ademais, probablemente terán unha autoestima máis alta que lles permita, igualmente, levar unha vida plena e feliz.

Por que a discapacidade adoita asociarse a algo negativo? Por que cremos, dun xeito estereotipado, que as persoas con discapacidade non poden ou poden, pero dun xeito máis difícil, facer o mesmo que outras? Como ben explica a historia, os forasteiros a miúdo ven só a pota vermella que leva Lorenzo, e esta é información suficiente para crear equívocos. Creo que aos que non coñecen de cerca este mundo, botan de menos algo extraordinario e paga a pena exploralo porque descubrirían aquí cousas inimaxinables.

Heroes contra o Coronavirus

O 25 de setembro inagurouse no noso centro o programa de formación sobre o coronavirus que organiza a Consellería de saúde nos centros educativos galegos e que leva por título "Heroes contra o coronavirus".

No obradorio que dirixiron varias enfermeiras da Consellería de Sanidade, participou o alumnado de 5º e 6º de Ed. Infantil e 2º e 6º de Ed. Primaria.

Para o alumnado de 2º curso de E. Primaria marcou o inicio do seu PDI de área cunha actividade na que foron nomeados VIRUS FIGHTERS, xunto con compañeiros/as de E.Infantil e 6º E.P.

Coas nosas GOLDEN RULES, TAKE CARE OF ME, TAKE CARE OF US!, aprenderemos como coidándonos a nós, coidamos aos demais. Tamén veremos como cambiou unha profesión feminina como é a enfermeiría, sendo na actualidade unha profesión igualitaria. E daremos visibilidade a Florence Nightingale, esa primeira nurse que viu na hixiene o primeiro paso na mellora da saúde.

Cantamos a canción “Rub your palms, one, two!”, compartindo o noso xeito de lavar as mans en English coas nurses do programa “Pupas, sustos e outros desgustos”  (https://es-es.facebook.com/pupasysustos/ ) , enmarcado no programa do sergas, “Heroes fronte ó coronavirus”.

Agasallamos ás nurses do programa cun libro sobre Florence Nightingale, dándolle as grazas por ser SUPERHEROES, en calquera lingua.

THANK YOU for being our SUPERHEROES!

GRAZAS por ser os nosos SUPERHEROES e nosas HEROÍNAS!

GRACIAS por ser nuestros SUPERHÉROES y nuestras SUPERHEROÍNAS!

 

 

 


Actividade recollida en diferentes xornais


STACKS OF JOY AT MANUEL SUEIRO

Como indicamos na programación do PDI, o título é un xogo de palabras no que partindo do título dunha das series da artista, “Stack”, compoñemos o nome do proxecto no que o nome do centro, o traballo da artista e o aspecto lúdico quedan de manifesto.

Resúltame ben complicado facer unha evaluación global do proxecto. A sensación persoal é agridoce porque aínda que o traballo que se poido facer foi bo e os nenos/as participantes no proxecto puxeron todas as súas enerxías e ilusións, a situación sanitaria non permitiu rematarlo e parece que todo o proxecto quedou no aire.

Aínda así, a parte correspondente ao 1º trimestre quedou completa e o traballo foi excelente.

Mantivemos comunicación coa asistente persoal de Annie Morris, Miss Julie durante o 1º trimestre e a artista tivo cumprida información do noso traballo, mostrando a súa conformidade e sorpresa agradable polo traballo desenvolvido polos nenos/as.

Este traballo tamén foi o núcleo do PFPP: “Dinamizamos o centro a través da arte”, desenvolvido por cinco mestres do centro que promovía unha metodoloxía de OBSERVACIÓN directa entre alumnos/as e mestres.

Así mesmo, fomos seleccionados no proxecto de innovación educativa “Club de Letras” con este proxecto e como contrapunto ao desenvolvido o curso pasado “CEIP Manuel Sueiro, the land of the rising polkadots”.

Nos enlaces pódese seguir a evolución do noso PDI.

 

 

Golden Rules

Desde a área de inglés, contribuímos ao PDI de centro cun proxecto desenvolvido ao longo do curso escolar e en todos os niveis, titulado:

“GOLDEN RULES ARE THE WAY”

A elección do tema e do lema reúne dúas características: Por unha banda afonda nesas palabras e xestos cotiás que inciden na convivencia  diaria, nas formas de dirixirnos aos demais que reflicten un fondo máis profundo, no respecto polo modo en que cada cultura se relaciona entre si e coas outras, intentando que ese coñecemento sexa fructífero no seu crecemento persoal individual e colectivo.

Por outra banda coñecemos esas formas de cortesía tan arraigadas na cultura anglosaxona e que reflicten o seu carácter. Deste xeito mantivemos a unidade co PDI de área adicado á artista británica Annie Morris.

Foi un proxecto práctico: Decidimos as fórmulas básicas sociais de cortesía, plasmabámolas en iconas que ían dando forma ao noso mural.

Puideron comprobar que nas escolas británicas existen esas GOLDEN RULES. Tiveron o  exemplo da escola New Marston de Oxford.

Quedaron por completar as Golden Rules referidas ao 3º trimestre. Aínda así, algúns nenos/as continuaron desde as súas casas e prepararon a GOLDEN RULE máis importante no tempo de pandemia: STAY AT HOME!

Os recursos empregados foron os propostos na programación de inicio de curso.

Igualdad, integración... valores son.

De acuerdo con el P.D.I de este curso 2019/20 que se centra en los valores de igualdad e integración, el área de religión trabajo específicamente las parábolas del Buen Samaritano y la del Hijo Pródigo de Jesús, que están estrechamente relacionadas con los valores humanos.

En cuanto al desarrollo de esta actividad primeramente se contó con los conocimientos previos que tenían los alumnos sobre los conceptos Parábola, pródigo y prójimo.

Posteriormente se realizó la lectura de las parábolas directamente de la Biblia, para luego reflexionar sobre lo leído y extrapolar el relato bíblico a sus propias vidas, para que el alumnado entienda que lo que está aprendiendo en dicha narración bíblica es importante y útil para la vida cotidiana de toda persona.

No solo se trabajó la parte verbal, sino que también con experiencias sensoriales a través de materiales visuales y auditivos para ayudar la comprensión del mensaje que transmiten las parábolas.

Para finalizar, se hizo una exposición de los conocimientos aprendidos, de forma oral y a través de fichas que tuvieron que realizar todos los niños.

Durante el desarrollo de esta unidad se observó que tanto la lectura Bíblica como las tareas a realizar, fueron una buena fuente de motivación, que los llevo a realizar las actividades con mucho interés, dialogando y reflexionando sobre las mismas. Desarrollándose todo ello en un ambiente de armonía y gratificación.

Igualdade e traballo en equipo

O curso escolar 2019/2020 estivo marcado polo un feito insólito, nunca sucedido ata o día de hoxe  no ensino obrigatorio como foi o confinamento iniciado o día 16 de marzo de 2020. Neste curso, o P.D.I. do centro ten como lema “Biblioteca escolar: viveiro de cidadanía”, e os grupos de 5º e 6º de Educación Primaria centrámonos no tema na: Igualdade e traballo en equipo: superando as diferenzas entre todos e todas, para o cal utilizamos diversos materiais entre os que se encontran os seguintes:

 • Libros da hora de ler durante o curso escolar 2019/2020: Billy Eliot. Barco de Vapor, Todo cambió con Jacob. Alfaguara; El club de los raros. Barco de Vapor; La aventura del 8 de mar-zo. Anaya; Mi padre quiere casarse con tu madre. Barco de Vapor ; De chico a chica. Barco de Vapor;As peripecias de Extravaganza Pérez de Ledicia Costas; Iciar quere cambiar o mundo de Fina Casalderrey; O principiño de Antoine de Saint-Exupery e  O brazalete máxico de Rocío Rueda.
 • Materiais didácticos centrados na igualdade de xénero:
  • Caderno de actividades para primaria. Proyecto Equal Vía Verde para la igualdade.
  • Guía para la coeduación para el alumnado de primaria. Deputación de Zaragoza.

O porqué deste traballo integrado resúmese nas seguintes liñas centradas nas súas vantaxes, tales como:

 • Máis motivación. O alumnado alcanza unhas necesidades de rango superior.
 • Os membros dun equipo de traballo teñen a oportunidade de aplicar os seus coñecementos e competencias, e ser recoñecidos por iso, mesturando fortalezas complementarias.
 • Maior compromiso mellorando o desempeño.
 • Máis ideas.
 • Máis creatividade e a aprendizaxe.
 • Mellora a comunicación e reduce a tensión.
 • Mellores resultados, aumentando a eficiencia e a produtividade.
 • Traballamos os seguintes obxectivos:
 • Construír confianza co alumando e coas actividades propostas por eles.
 • Establecer obxectivos comúns
 • Crear sentido de pertenza
 • Involucrar ao alumnado na toma de decisións
 • Buscar o entendemento entre partes
 • Impulsar a comunicación
 • Aproveitar a diversidade
 • Celebrar os éxitos do grupo
 • Favorecer o compromiso mutuo e a responsabilidade compartida

Ademais dos obxectivos, citados anteriormente, os cales se caracterizan polas características da metodoloxía centrada nos PDI (Proxectos Documentais Integrados) os obxectivos que se perseguiron con este proxecto documental integrado centrados en “Igualdade e traballo en equipo: superando as diferenzas entre todos e todas” son os seguintes:

Obxectivos:

 • Fomentar igualdade, o respecto e a amizade entre os distintos nenos e nenas da clase, independente das súas características persoais.
 • Establecer un diálogo no que se destaquen actitudes que favorezan a igualdade e solidariedade.
 • Comentar as actividades positivas e negativas dos nenos e nenas: na aula, no patio, no ximnasio, nos servizos e nas escaleiras.
 • Comentar a importancia do voluntariado, fomentando hábitos de colaboración e altruísmo.
 • Afianzar nos alumnos a capacidade de elección e de toma de decisións propias, estimulando un espírito critico e reflexivo.
 • Descubrir as capacidades e limitacións persoais para favorecer o intercambio e a convivencia.
 • Desenvolver condutas de igualade e socialización.
 • Aprender a descubrir o mellor de cada un para lograr a autoconfianza e a autoestima.
 • Resolución non violenta de conflitos:
 • Promover o diálogo e desenvolver técnicas para alcanzar o consenso.
 • Lograr a aceptación da diversidade e a non discriminación.
 • Progresar na adquisición das pautas do traballo en equipo fomentando a igualdade.
 • Potenciar a empatía para facer fronte á indiferenza.
 • Analizar condutas sociais que determinan a marxinación e poñer en marcha alternativas.
 • Asumir compromiso de revisar e mellorar actitudes e valores.

Contidos.

 • Pautas para o logro do consenso.
 • Características do traballo en equipo.
 • Contidos dos Dereitos Humanos e Dereitos do Neno.
 • Estudo da riqueza artística do noso país: museos, xardíns, monumentos, bibliotecas.
 • Valores da convivencia humana: igualdade, non violencia, axuda,....
 • Realización de dinámicas nas que, por grupos, discútanse os contidos daqueles Dereitos Humanos que cada un xulgue máis importantes, tratando de contrapoñer opinións para impulsar a autocrítica e a reflexión.
 • Establecemento entre o alumando de solucións non violentas a algúns dos problemas que máis afectan á clase.
 • Realización de xogos e dinámicas que impliquen a interrelación de todo o alumnado da clase e favorezan o seu achegamento e contacto centrados no respecto e na igualade.
 • Interese por traballar en equipo, capacidade de valoración do esforzo e traballo dos compañeiros/as.
 • Grao de participación nestas actividades e conduta no traballo cos compañeiros/as.
 • Capacidade para manter un diálogo: escoitar, comprender e comunicar.
 • Descubrimento das capacidades persoais: autoestima.
 • Aceptación no grupo de todos os membros e non marxinación.
 • Toma de conciencia da importancia de reflexionar e analizar as opinións dos demais como paso previo á exposición das nosas.

As actividades realizadas en relación ao PDI, ao longo do curso, foron as seguintes:

 • Día 27 de setembro de 2019: actividade grupal para celebrar a Semana polo Clima. La Cumbre do Clima é un foro político na que diferentes partes, conformadas por representantes de máis de 200 países, empresas, organizacións da sociedade civil e outros grupos reúnense para tomar decisións en pos de reducir os efectos do cambio climático e continuar co Protocolo de Kioto e o Acordo de París. En 2019, a edición número 25 tivo lugar en Madrid.
 • Día 16 de outubro: Día mundial da alimentación. Celebramos no colexio o día mundial da alimentación sa, que ten como lema Unha alimentación sa para un mundo #HAMBRECERO. O primeiro é apostar polas comidas feitas na casa e axudar a concienciar sobre a importancia do consumo de produtos coma vexetais, froitas e verduras, realmente ricas en vitaminas e minerais onde o traballo en equipo en de toda as sociedades fan que todos poidamos desfrutar dunha alimentación sa.
 • Día 24 de outubro: presentación do PDI da aula de 5º e 6º de Educación Primaria que leva por título “Igualdade e traballo en equipo: superando as diferenzas entre todos e todas”. O alumnado de 5º de Ed. Primaria representou unha obra de teatro que eles mesmos elaboraron e titulada "A nosa biblioteca", co fin de iniciar a formación de usuarios do novo alumnado do noso centro aos que lles foi entregado o seu carné de biblioteca.
 • Día 27 de xaneiro de 2019: Plan Director. O 27 de xaneiro de 2020 o alumnado de 5º e 6º de Educación primaria recibiu a charla formativa sobre o acoso escolar nos centros educativos. O relatorio foi realizado por Lorena, membro do Corpo Nacional da Policía. Un dos obxectivos principais desta actividade é contribuír a formar ao alumnado no respecto aos dereitos e liberdades fundamentais, e nos valores de dignidade e igualdade entre homes e mulleres, así como conciencialos sobre a necesidade de erradicar as condutas violentas do ámbito escolar, buscando o desenvolvemento de condutas pro-activas no rexeitamento e denuncia destes comportamentos e informarlles dos recursos de que dispón a sociedade para axudarlles.
 • Día 30 de xaneiro: xogos populares. O 30 de xaneiro, o alumnado 5º e 6º de Ed. Primaria participou nun obradoiro de xogos populares que desenvolveu a fundación Xaquín Lorenzo, no noso centro ao longo de toda a xornada lectiva. Os xogos que realizou o alumnado de 5º e 6º, nesta ocasión, foron a billarda, os bolos, a birolla. A realización de xogos ten como obxectivo principal a Igualdade e traballo en equipo buscando a superación das diferenzas entre todos e todas.
 • Día 5  de febreiro: Por cuatro esquinitas de nada . Lido e traballado co alumnado de educación infantil , en sesión PELO,  o alumnado que asiste o aula de audición e linguaxe e cos  alumnos e alumnas  de  sexto de educación primaria, dentro da hora de ler. Este conto tan sinxelo, trata do intento de cambiar para ser como os demais, e dos consellos do resto para entrar no grupo normalizado, coa ensinanza de que non é cadrado  o que ten que cambiar, se non a porta. O alumnado de 6º escribiu un relato curto de exemplos que coñecían ou que poderían acontecer na vida real, e máis elaboraron  en grupo pequenos murais cunha mensaxe que lembraba  a integración das diferenzas como algo positivo.
 • Día 6 de febreiro: encontros co autor: Kusuma. O 6 de febreiro o alumnado de 5º de Educación Primaria participou nos “Encontros co autor” con Héctor Cajaraville, autor do libro “Kusuma” e organizado pola concellería de educación nas instalacións do Liceo de Ourense co fin da promoción do hábito lector entre os escolares ourensáns e o traballo en valores. A actividade comezou coa dotación, por parte da Concellería dos libros seleccionados para o alumnado de 5º curso de Educación Primaria e a súa lectura na aula e o posterior encontro co autor do libro. Esta actividade ten dous importante obxectivos. Por unha banda poñer en contacto directo aos escolares cos escritores e ilustradores e por outra banda, dar a coñecer e preto o traballo dun escritor e ilustrador. Os libros foron entregados aos escolares no mes de decembro e hai unhas semanas, e tras a lectura, realizouse o encontro con Héctor Cajaraville, momento no que o alumnado tivo a oportunidade de coñecelo e conversar con el sobre a temática do libro e as principais mensaxes que se achegaban coa súa lectura. O resumo argumental do libro, trata da historia de Kusuma é unha faisán femia procedente da remota selva de Kaltim, que se ve obrigada a marchar do lugar en que sempre viviu debido á acción destrutiva do ser humano. Co obxectivo de buscar un futuro mellor para ela e mais a rolada de pitiños que agarda, cruza medio mundo ata chegar a Galicia. Pero alí as cousas non van ser doadas: a desconfianza da maior parte dos animais da fraga en que se instala, o medo ao diferente e ao que vén de fóra, obrigará a Kusuma a demostrar o seu valor e o seu dereito a ser unha máis na terra de acollida. Neste libro profundan na cooperación, superación da amizade, un exemplo de como os prexuízos con que ás veces nos enfrontamos co descoñecido.
 • Semana do 10 ao 14 de febreiro: Semana do amor e da amizade. Un dos obxectivos da Igualdade e traballo en equipo buscando a superación das diferenzas entre todos e todas, debe centrase na amizade e para iso o CEIP Manuel Sueiro celebra a Semana do amor e da amizade. A amizade é un sentimento desinteresado que une a persoas moi diferentes, rompe fronteiras, tende lazos de solidariedade. É tan poderoso pola súa natureza mesma de bondade. Os amigos son as persoas que cada un eliximos para pasar tempo de lecer. Eles escóitannos, escoitámoslles, rimos e compartimos actividades que nos gustan. Confiamos neles para contar as nosas alegrías e as nosas penas. No noso cole os alumnos e alumnas agasalláronse con fermosas cartas de amizade.
 • Día 21 de febreiro: Entroido. O 21 de febreiro realizamos  desfile de disfraces no polideportivo do noso centro ante unha gran afluencia de familiares do noso alumnado. Este ano participamos con catro comparsas relacionadas co PDI que cada unha delas está a desenvolver nas súas aulas. En 5º e 6º representamos o descubrimento dun asteroide e a súa colonización despois de viaxar ata el, pola nosa galaxia, no Apolo Sueiro.
 • Día 8 de marzo: terminación do traballo “A Ecopanda e o Románico”.  O alumnado de 5º de Educación Primaria do CEIP Manuel Sueiro traballou durante o segundo trimestre a lectura do libro “A Ecopanda e  misterio do Románico” centrándose na investigación dun grupo de nenos e nenas (Marta, Xiana, Henrique e os xemelgos Álvaro e Xaime) ao longo da ruta principal do camiño de Santiago intentando descubrir os roubos das pexas románicas. O traballo rematouse o 8 de marzo de 2020.
 • Padriños lectores:  Búsqueda e selección na biblioteca, por parte dos alumnos e alumnas de 6º curso , de contos para os alumnos de Educación infantil  con  temática de aceptación das diferenzas .  Entre outros títulos destacaron :“ O año que é un porquiño” ; “ Princesa Kevin”; “Vivan las uñas de colores”;  “Elefante  Elmer “  e “ La princesa que quería escribir”.

O 16 de marzo de 2020 prodúcese un feito insólito nunca sucedido ata o día de hoxe como é a suspensión da actividade lectiva quedando sen concluír a actividade programada para o 3º trimestre como era: 

 • Lectura dos libros centrados na Igualdade e traballo en equipo superando as diferenzas entre todos e todas.
 • Billy Eliot. Barco de Vapor.
 • Todo cambió con Jacob. Alfaguara.
 • El club de los raros. Barco de Vapor.
 • La aventura del 8 de marzo. Anaya;
 • Mi padre quiere casarse con tu madre. Barco de Vapor.
 • De chico a chica. Barco de Vapor.
 • El principito. Antoine de  Saint-Exupery.
 • El brazalete mágico . Rocío Rueda.

Materiais didácticos centrados na igualdade de xénero:

 • Caderno de actividades para primaria. Proyecto Equal Vía Verde para la igualda-de.
 • Guía para la coeduación para el alumnado de primaria. Deputación de Zaragoza.

Recollida de información e materiais didácticos para traballar co alumnado de 5º e 6º de Ed. Primaria:

 • Como cambiaron os tempos.
 • Distintos traballos da vida dunha persoa.
 • Dobre xornada e usos do tempo.
 • Iguais e diferentes.
 • Conciliación da vida persoal, familiar e laboral.
 • Que podo facer eu.

Metodoloxía e recursos utilizados:

A metodoloxía de traballo foi a lectura individual e en voz baixa dos libros que se entregan na mochila viaxeira e nas diferentes actividades propostas polo docente e centradas na igualdade e traballo en equipo. Cada quince días realizarase a posta en común de cada unha das actividades propostas. Dita exposición permitirá ao resto do seus compañeiros/as a elección do libro que máis lle guste.

A nosa intención foi a de propor unha serie de obxectivos que sexan realistas, coherentes e avaliables, que estean estreitamente ensamblados e non poidan separase uns doutros. Con todos e cada un dos contidos para traballar tentamos:

 • Poñer de manifesto a discriminación da muller a causa do sexismo imperante en áreas como a familia, a escola, o traballo, os medios de comunicación,..
 • Expoñer e criticar os estereotipos sexistas, así como as liñas de actuación para superalos.
 • Someter a reflexión e crítica o uso sexista da linguaxe
 • Reflexionar ao redor da idea de que o sexismo non se basea tanto en contidos como en valores, actitudes, e comportamentos
 • Propoñer medidas de acción positiva destinadas a cambiar as actitudes sexistas en homes e mulleres, e a loitar por unha relación máis igualitaria

Avaliación:
Para avaliar o resultado utilizouse a seguinte táboa de dobre entrada, sen embargo non é posible a realización da mesma xa que está planificada no 3º trimestre e coincide co período de confinamento.

Como conclusión, e aínda que non foi posible a realización completa do PDI é importante destacar que cando as persoas traballan en equipo melloran notablemente os resultados. A valoración do traballo en equipo foi en aumento ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas, todo isto foi posible durante o 1º período comprendido entre o 4 de outubro de 2019 e o 13 de marzo de 2020.

Igualdade e integración, valores do planeta son: As profesións

Neste curso, no  P.D.I. traballamos a igualdade entre homes e mulleres. O grupo de 3º e 4º de Educación Primaria fixámonos nas profesións e oficios para ver se aínda o alumnado cre que hai traballos de homes e traballos de mulleres. Tamén fixemos pescudas entre as familias e xente próxima ao alumnado.

Na maioría dos casos existía unha grande coincidencia entre a forma de pensar dos nenos/as e as súas familias.

As respostas da enquisa no alumnado vense perfectamente as diferencias entre os nenos e as nenas. Mestres as nenas opinan que a gran maioría de profesión non hai diferencia para ser desempeñado por uns ou outras, nos nenos obsérvase que si consideran profesións de homes, por exemplo apagar incendios, pilotar avións ou arranxar coches.

E, si son de mulleres, planchar, limpar a casa, facer de canguro ou  traballos agrícolas. No referente a traballos para ámbolos dous sexos, eles pensan en medicina, avogacía, perruqueira ou coidar enfermos.

Nos pais e nais, maioritariamente, pensan que nas profesións propostas na enquisa non habería diferencia entre ámbolos dous sexos.

Fixéronse actividades de lecturas e debates coa intencionalidade de modificar algúns estereotipos e contabamos repetir a enquisa cara finais de curso. Non se puido realizar polo tema do covid 19. Ao igual que as actividades de conversas co alumnado de  mulleres  de profesións maioritariamente masculinas: taxistas, garda civil...  da nosa cidade, que xa tiñamos practicamente concertadas. Queda pendente para o próximo curso.

Como inicio do noso Proxecto fixemos a presentación del, na biblioteca do centro para todo o alumnado.

Cada neno e nena de 3º e 4º  representaba un oficio ou profesión, sempre facendo referencia a igualdade de traballo entre ambolos dous sexos, levando algo relativo ao mesmo  e o resto do alumnado tiña averigualo.

Tamén realizamos debuxos dalgunhas  profesións facendo fincapé nos estereotipos de xénero que a sociedade ten sobre as mesmas para o mural do PDI do centro.

Na entroido  disfrazámonos de todo o persoal sanitario con enfermos /as incluídos, representando sempre a homes e mulleres en tódolos estamentos deste colectivo.

Avaliación
Valoramos positivamente os seguintes aspectos:

 • Aceptación do alumnado
 • Os nenos/as foron protagonistas
 • As actividades realizadas
 • Os recursos proporcionados pola biblioteca
 • A metodoloxía de aprendizaxe por proxectos
 • Desenvolvemos os obxectivos iniciais
 • O proxecto aplicase a vida cotiá do alumnado

Foi susceptible de mellorar:

 • Exposición do proxecto final
 • Temporalización
 • Consecución dos obxectivos específicos propostos

 

PDI: "Cidadanía, Igualdade, Integración… valores do planeta son”

 

Durante este curso, 2019-2020, o Sueiriño IX encheo o cole de valores exenciais nas nosas vidas, co proxecto titulado:"Cidadanía. Igualdade, Integración… valores do planeta son”

Seguindo as directrices marcadas pola Asesoría de bibliotecas para este curso, e continuando coa mesma metodoloxía de anos anteriores, decidimos dedicar o noso PDI ao traballo de valores como a cidadanía, igualdade, integración...

A nosa proposta presentou un proxecto cooperativo de todo o centro, que partindo da biblioteca, implicou ao alumnado por áreas, cursos, etapas, a todos os membros do claustro, e involucrou a todos os membros da comunidade educativa. Aínda que moitas das actividades programadas quedaron adiadas por mor do estado de alarma polo que continuaremos con elas para o vindeiro curso.

Os principais traballos realizados, ao longo deste anómalo curso, foron os seguintes:

Rosa caramelo Mercedes quiere ser bombera
As profesións Igualdade e traballo en equipo...
 Golden Rules Igualdade e integración, valores son.
Mulleres galegas  
 


 

Monsters, Gruffalo?

Os máis peques da escola aprenderon as partes do corpo e foron quen de asocialas as cores correspondentes, grazas a Nelly e o Gruffalo.

Lemos en voz alta o conto “Nelly paints a monster”,escoitamos de que cor era cada parte do body e puxémonos mans a obra. A expresión vainos moi ben, porque como vedes nas fotos, as nosas mans foron o noso instrumento de traballo.

Preparamos o noso recuncho dos monsters, pero pola situación que todos/as estamos a vivir, quedounos por facer a foto dos artists coas súas obras.

E que dicirvos do Gruffalo? A súa historia deunos para facer drawings, puzzles  and puppets.

Non fomos quen de rematar todo o traballo, pero aínda así queremos amosar parte do realizado polos máis peques.

Stacks of at Manuel Sueiro

Como explicamos cando presentamos o noso proxecto ao “Club de Letras”, a nosa intención era coñecer a obra da artista Annie Morris como contrapunto a artista Yayoi Kusama, obxecto do noso traballo o curso pasado.

Así comenzamos o noso book no que relacionabamos ás dúas artistas. Poidemos debuxalas, escribir sobre os seus países, bandeiras, idade e roupa característica. Non son moitas as páxinas que escribimos, algunha xa desde a casa, pero coa mesma ilusión.

As lecturas non poideron ir máis aló da colección “Pepe en Inglaterra” e “Katie and the British Artists” por mor da situación sanitaria actual.

O noso prologue amosa a visión global das artistas, mentras que o epílogo aínda está por escribir.

Na galería de imaxes pódese ver cómo accedimos á información sobre Annie Morris, o inicio do noso traballo no book, as lecturas sobre artistas británicos e a cidade de London, lugar de orixe de Annie Morris.

Distribuir contido