Hora de ler

Semana escolar dos Camiños de Santiago

Na "Semana escolar dos Camiños de Santiago" o alumnado de  4° de EP púxose na pel dos peregrinos e percorreu os diferentes camiños que chegan ata a Santiago de Compostela.

Cada un de nós seleccionou unha ruta e buscou información sobre as etapas, albergues, datos de interese das cidades, vilas e pobos polos que pasan os distintos camiños, fotografías... e recompilamos a información en cartolinas que colocamos na aula logo de expoñer cada un dos proxectos.

Finalmente, logo de percorrer de forma satisfactoria cada etapa, fíxose entrega das credenciais a cada peregrino de 4°.

Esta actividade serviunos para coñecer datos que non sabiamos sobre o camiño e sobre moitas das cidades polas que se leva a cabo cada unha das diferentes rutas.

Lecturas recomendadas para o verán

Aquí vos deixamos as recomendacións lectoras que Leo vos fai para este verán. Podédelas conseguir, sen problema, en calquera das librarías do noso entorno.

Ánimo e que teñades un bo verán lector.

Hora de ler en 4º de Ed. Primaria

A hora de ler realizouse todos os días de 12:00 a 12:20 sendo os mestres encargados son: Mª del Carmen Aldemira e Noberto Dorrío.

E tomáronse como obxectivos os seguintes:

 • Ler diferentes tipos de textos (cómic, poesía, narrativa) de maneira fluída coidando o ritmo, a entoación e a articulación.
 • Realizar unha lectura comprensiva, sendo capaces de deducir a mensaxe do texto.
 • Desenvolver o gusto pola lectura, fomentando o uso das bibliotecas do centro e de aula, así como o préstamo de libros.
 • Mellorar a velocidade lectora.
 • Tomar conciencia das regras básicas de ortografía e do seu correcto uso.
 • Ampliación do vocabulario.

E como actividades:

 • Explicación ou busca no dicionario das palabras que non saben o seu significado.
 • Realización individuais e colectivas de contos coas palabras aprendidas.
 • Realización de debuxos sobre os textos lidos.
 • Comentario dos textos.
 • Utilización das Tic.
 • Creación propia de poemas.
 • Creación propia de obras teatrais.

TEXTOS TRABALLADOS

 • O dente de Clara (Ana Expósito Valle) Edt. Tambre
 • Problemas de dinosaurios (King-Smith, Dick) Ed. SM
 • Poesía : Poemas para leer a Troche y Moche de José L. Ferris

Actividades realizadas

 • Comentarios de palabras novas.
 • Busca no dicionario.
 • Debuxos do texto ou poema.
 • Creación de guións de obras de teatro.
 • Xogos coas rimas.
 • Creación de poemas.
 • Móbiles con personaxes dun conto

Debido ao sucedido neste curso, no mes de marzo, quedaron actividades sen facer e textos sen ler. Pero, así a todo, durante parte do confinamento o alumnado continuou realizando a hora de ler.

 • Traballamos co libro " O Castiñeiro dos Desexos" de Xosé A. Perozo

A HORA DE LER é un tempo que gusta a todo o alumnado, independentemente da velocidade lectora, a maior ou menor capacidade de comprensión lectora, e polo xeral as actividades que se propoñen teñen moi boa aceptación na aula.

Hora de ler en 1º de Ed. Primaria

Como no resto dos cursos do cole, este ano continuamos realizando a Hora de ler todos os días de 12:00 a 12:20.

A configuración da hora de ler estivo deseñada os luns e martes por Dna. Ana Baranda e os mércores, xoves e venres polos titores do curso.

Ao principio do curso adicamos algunha sesión a coñecer a biblioteca, os usos e normas que a rexen e o préstamo así como a recoñecer os elementos do libro: autor,título, ilustrador..etc.

Na clase traballamos a lectura empregando libros de lectura en galego e castelán, sempre tendo en conta o grao de dificultade das lectura e a capacidade de comprensión lectora que tiñan os nenos e nenas nese momento. Traballouse  tanto a lectura individual como a colectiva.

Os obxectivos perseguidos foron os seguintes:

 • Mellorar a capacidade de lectura a fluidez,a velocidade e a comprensión lectora.
 • Ampliar o vocabulario.
 • Traballar a comprensión lectora.
 • Traballar a expresión dramática.
 • Traballar a expresión plástica.
 • Traballar a lectura expresiva de diferentes tipos de textos (poesía,teatro..).
 • Traballar a lectura de maneira individual e colectiva.

Para a súa consecución realizamos as seguintes actividades:

 • Lectura de libros propostos propostos polo mestre e adaptados ao nivel lector do alumnado.
 • Actividades de comprensión lectora.
 • Actividades de expresión plástica sobre algunhas das lecturas propostas.
 • Memorización de poemas.

Traballamos lecturas que nos axudadron a coñecer e comunicar os nosos sentimentos e a respectar os sentimentos dos demais en relación ao PDI que se desenvolveu desde a biblioteca. Por iso, dedicamos o curso a traballar os valores e emocións, polo tanto os libros escollidos terán en conta esta temática.

Durante o estado de alarma continuamos traballando a lectura desde as casas de forma individual como se pode ver na seguinte entrada:

Ademais das actividades comentadas, tamén participamos nas actividades organizadas desde a biblioteca como pode ser a mochila viaxeira, contacontos, animación á lectura...

Hora de ler en Ed. Infantil

Ao longo do curso 2019/2020 e ata a declaración do estado de alarma realizamos a Hora de ler co alumnado de Ed. Infantil todos os días da semana en sesións de 20 minutos. Con esta actividade perseguimos alcanzar os seguintes obxectivos:

 • Estimular o interese pola lectura.
 • Favorecer o desenrolo da creatividades, atención e linguaxe.

Para consiguilo, realizamos distintas actividades lectoras, entre as que destacamos:

 • Comezamos lendo o conto o mesmo tempo que verán e tocarán as ilustracións con moito coidado.
 • Inventar outro títulos relacionados co conto.
 • Imaxinar como é o protagonista e outras personaxes do conto.
 • Debuxos relacionados cos contos.
 • Describir as personaxes do conto.
 • Contar o conto coas súas propias palabras
 • Inventar  historias diferentes con esas personaxes
 • Memorizar o conto “O casamento do piollo e a pulga”.
 • Representalo na aula.
 • Elaborar o vestiario implicándoos a eles, picando, recortando, pintando….
 • Representalo o día do Festival de Nadal do Colexio.

 

Hora de ler en 6º de Ed. Primaria

A configuración da hora de ler foi deseñada os martes  e mércores por Dna. Tatiana Mª Fernández Abuín (Audición e Linguaxe)e os luns , xoves e venres por D. José Antonio Regal Vázquez ( titor de 6º curso).

Coma no curso anterior , mantivemos durante a hora de ler varios tipos de lectura ( en voz alta, silenciosa, individual e en grupos) e concretamos os resultados de tales lecturas nos dous CONCURSOS DE ANIMACIÓN Á LECTURA celebrados en base aos libros lidos.

Os títulos traballados no presente curso foron:

 • No corazón do bosque” de Agustín Fernández Paz.
 • Alas de mosca para Ángel” de Fina Casalderrey.
 • A balada dos unicornios” de Ledicia Costas. Lemos varios capítulos do libro pero , por mor do estado de alarma, non se rematou nin se fixo o concurso de animación á lectura para este  título.

No presente curso tamén se fixeron outro tipo de actividades, entre as que cabe salientar:

 • LIBRO :POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA. Lido e traballado co alumnado de educación infantil , en sesión PELO,  o alumnado que asiste o aula de audición e linguaxe e cos  alumnos e alumnas  de  sexto de educación primaria, dentro da hora de ler.

Lingua de signos Española (LSE)

A LSE foi integrada nas diferentes actividades e datas conmemorativas realizadas no centro co dobre obxectivo de dar visibilidade e que sexa accesible tanto para as persoas que asistan como aquelas que visualicen a paxina do centro.

 • Presentación do PDI do centro: realizado por alumnado de 6º EP. :“Hola, bos días ímosvos a presentar o PDI que leva por titulo “ cidadanía, igualdade e integración, valores do planeta son”.
 • Peche do festival de Nadal ca canción "Más allá del amor", onde o alumnado de sexto interpretaba en lingua de signos a canción, mentres que o resto do alumnado e profesorado a cantaba e os acompañaba signando o estribillo da mesma.
 • Canción do día da Paz, realizada por todo o alumnado as estrofas da mesma, primeiro en lingua de signos e logo cantada.
 • Programa aliméntate, onde o alumnado de sexto colaborou signando o menú semanal do comedor do centro.
 • Libro viaxeiro para o aprendizaxe de signos básicos, que levaron cada semana un dos alumnos de 6º EP, e posteriormente incorporouse a biblioteca para que todo o alumnado poda seguir practicando e aprendendo para poder utilizalo na comunicación cun dos alumnos do centro.

Lectura  funcional: follas de pedido, billetes de tren,  seguimento de instrucións para facer unha figura de Origami e  elaboración  da receita do brownie de chocolate co microondas do comedor na aula de audición e linguaxe.

Padriños lectores: Achado e selección na biblioteca de contos para os alumnos de Educación infantil  con  temática de aceptación das diferenzas : “O año que é un porquiño” ; “Princesa Kevin”; “Vivan las uñas de colores” ; “Elefante  Elmer “ e “ La princesa que quería escribir”.

Hoora de ler de 5º de Ed. Primaria

O curso escolar 2019/2020, caracterizouse por un feito atípico nunca visto antes, como foi o confinamento acordado polo goberno de España dende o día 16 de marzo de 2020. Este feito fixo que a planificación didáctica tivese que reformularse e a súa configuración distase bastante do aprobada o 15 de outubro do 2019 na PXA. Un dos aspectos foi a utilización da páxina web do centro e as aulas virtuais creadas dentro da mesma e aínda que todas as familias dispoñen de conexión a internet os dispositivos non son os axeitados para a realización de todas as actividades planificadas y entre eles a hora de ler.

A memoria do curso escolar se distribúe en dous períodos claramente diferenciados:

 • 1º período que abarcan dende o inicio de curso ata o venres 13 de marzo
 • 2º período que abarca dende o 16 de marzo ata o final de curso.

1º período: realizouse todos os días de 12.00 a 12.20 tendo como obxectivo prioritario Contribuír ao fomento do gusto pola lectura. Perseguimos os seguintes obxectivos:

 • Mellorar a lectura (comprensión e expresión lectora).
 • Afianzar valores (amizade, verdade, respecto).
 • Favorecer a expresión plástica.
 • Coñecer algo sobre a vida do autor.
 • Coñecer e aceptar a propia identidade.
 • Valorar a amizade e o compañeirismo.
 • Ampliar o vocabulario a través do conto.
 • Actuar con autonomía na  vida cotiá e nas relación de grupo.

Actividades:

 • Ler o conto en distintas versións.
 • Dramatizar algún episodio do conto.
 • Colorear debuxos do conto.
 • Ver algunha película do conto.
 • Escoitar o conto.
 • Traballamos coa prensa analizando noticias.

Na hora de ler, que se realizou todos os días de 12.00 a 12.20 utilizáronse os seguintes libros:

Libros comúns a todos os nenos e nenas.

 • Castelán: “Los futbolísimos 6: el misterio del castillo embrujado”.
 • Castelán: La fábrica de chocolate
 • Castelán: Escapada al Amazonas.
 • Castelán: A bordo de la gaviota.
 • Galego: A Ecopanda e o misterio do Románico.
 • Castelán: Alas de mosca para Ángel.
 • Castelán: Alas de mosca para Ángel.

No 2º período, comprendido dende o 16 de marzo ata final de curso, estaba destinado a lectura dos seguintes libros, sendo recomendada a súa lectura a través das actividades propostas polo centro sendo as seguintes: Billy Eliot. Barco de Vapor, Todo cambió con Jacob. Alfaguara; El club de los raros. Barco de Vapor; La aventura del 8 de marzo. Anaya e Mi padre quiere casarse con tu madre. Barco de Vapor correspondendo co desenvolvemento do PDI que leva por título “IGUALDADE E TRABALLO EN EQUIPO: SUPERANDO AS DIFERENCIAS ENTRE TODOS E TODAS”

Como conclusión, destacar que o traballo realizado no 1º período, dende o 10 de setembro de 2019 ata o 13 de marzo de 2020 estivo marcado polo uso dos materiais dispoñibles na biblioteca de centro e polo traballo en grupo e cando as persoas traballan en equipo, é indiscutible que se melloran os resultados.

O 2º período, dende o 16 de marzo ata o 19 de xuño de 2020, caracterizouse polo traballo non presencial e a través da páxina web e as aulas virtuais do CEIP Manuel Sueiro destacando po traballo individual levado a cabo polo alumnado de 5º curso de Educación Primaria. Como contrapartida, a brecha dixital existente entre o alumnado foi moi complicado de solucionar para que as actividades programadas ao inicio de curso se levasen a cabo.

Para rematar, destacamos que o traballo en equipo foi en aumento durante o 1º período ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.

 

Hora de ler de 2º de Ed. Primaria

Para conseguir acadar os obxectivos propostos no proxecto lector empregamos unha metodoloxía participativa na realización das diferentes actividades programadas, entre as que destacamos:

 • Cada semana os alumnos van a biblioteca escolar, coñecen as  normas e a utilización do préstamo(seleccionan un conto… e cumprimentan a súa ficha  bibliográfica)
 • Utilizáronse as mochilas viaxeiras ao  longo do curso (elixindo dous libros, un  en castelá e outro en galego, unha revista e un caderno)
 • No noso horario lectivo temos a “ Hora de  ler”, un tempo de lecer diario, coa lectura tanto   en lingua   galega como en castelá para o cal fixemos a seguinte actividade:
 • Lectura  individual do conto “Mercedes quiere ser  bombera” e   un coloquio  sobre as distintas  profesións.
 • Lectura de distintos libros, contos propostos tanto a nivel individual  ou colectivo.
 • Realizar comprensións lectoras dun  texto  dado.

Hora de ler. Curso 2019/2020

 

Este curso, continuamos realizando a Hora de ler todo o alumnado do centro ao mesmo tempo, nunha sesión estipulada no horario escolar lectivo, entre as 12:00 horas e as 12:20 horas, tocando o trimbre do colexio ao inicio e ao final da mesma.

Parte das actividades realizadas ao longo do curso 2019/2020, na Hora de Ler, pódense ver na seguinte ligazón:

Premendo nas seguintes imaxes podemos ver un resumo das actividades realizadas por cada curso:

4º, 5º e 6º de Ed. Infantil. 1º de Ed. Primaria.
2º de Ed. Primaria. 3º de Ed. Primaria.
4º de Ed. Primaria. 5º de Ed. Primaria.
6º de Ed. Primaria.  
 


 

Distribuir contido