Skip to Content

4º Curso

Gala dos premios do Exército 2023

O xoves 29 de xuño, unha representación de alumnos/as de 4ºE.P. acompañados/as polo director do centro e a mestra responsable do proxecto, recibiron en Madrid o diploma e trofeo acreditativos do premio nacional correspondente a “Enseñanza Escolar, categoría A”, polo proxecto “MIRANDO SIN VER”.

A cerimonia foi presidida pola ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada polo Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, e numerosas autoridades militares, civís, académicas e xudiciais.

Foi un acto cheo de emoción e ledicia compartida cos premiados noutras categorías.

No discurso do noso alumnado lembramos o noso proxecto no que puxemos en valor a  colaboración e apoio do GMAM, con base en Jaca, ás persoas con discapacidade visual na escalada ao volcán Ojos del Salado en Chile. Lembramos tamén os outros dous proxectos anteriores nos que destacamos o traballo dos homes e mulleres do Ejército de Tierra na Antártida, coidando dese ecosistema tan fráxil e tamén da súa implicación no xacemento de Atapuerca.

E como complemento a tanta emoción, foron agasallados cunha xornada no parque de atraccións de Madrid. Dous días inesquecibles!

PARABÉNS PARA OS NOSOS/AS ALUMNOS/AS!!!

E GRAZAS POR TODO O AGARIMO RECIBIDO!!!

O noso proxecto estará exposto xunto cos outros/as premiados no Instituto de Historia y Cultura Militar en Madrid, durante o mes de xullo. Se vos atopades por alí, podedes visitalo. 

Diario de Greg

 

Recomendación lectoras verán 2023

Vídeo resumo do curso 2022/2023

Agua e saneamento

“POR UN MUNDO CON MELLOR PINTA , CON LEO TRABALLAMOS A AXENDA 2030 ”

Neste curso 2022/2023, o P.D.I. continuou co coidado do medio ambiente e , polo tanto ,  traballamos diversas áreas para favorecer un mellor estado do noso planeta. Sen embargo a temática neste curso para os alumnos de 3º curso  centrouse no  VALOR DA AUGA ( ODS 6. AGUA  E  SANEAMENTO ) para o noso  planeta.

Garantir a dispoñibilidade e a xestión sostible da auga e o saneamento para todas las persoas.

A  garantía do subministro de agua en cantidade e  en calidade suficientes é fundamental para el desenrolo da sociedade  e para a loita contra a pobreza e as enfermidades en calquera parte do mundo. O carácter transversal da agua fai que sexa un recurso fundamental para o desenrolo sostible a nivel económico, social e ambiental.

A agua é, polo tanto, unha realidade económica e un recurso imprescindible no mantemento dos ecosistemas, pero sobre todo é un dereito esencial para a vida e a dignidade dos seres humanos.

O grupo de 3º de Educación Primaria centrouse en diversas accións que permitirán mellorar o noso medio ambiente, para elo utilizamos diversos materiais entre os que se encontraron os seguintes:

Libros da hora de ler durante o curso escolar 2022/2023:

 • Cuentos para salvar el planeta. Anna Casals y Paolo Ferri,…
 • Por qúe debo ahorrar auga de Jen Green.
 • La niña que caminaba sobre el agua pero no sabía nadar de Francois Sarano.
 • Sin agua nada es posible de Christina Steinlein .
 • Había una vez una gotita de lluvia de Judith Anderson .
 • El niño que domó el viento de William Kamkwamba y Brian Mealer.

Número de sesións: Unha por quincena.

Temporalización:

 • Durante todo o curso en sesións de 50 minutos.

Metodoloxía:

Traballamos a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno fose capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiámonos na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás características do alumnado.

Contribución ás competencias básicas e transversais e competencias claves da unión europea:

O desenvolvemento desta unidade contribuiu ao desenvolvemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial á Competencias sociais e cívicas xa que llos diferentes coñecementos que desenvolvemos e a aplicación dos mesmos por parte dos alumnos na súa vida diaria, dotoulles das estratexias necesarias para unha mellora da convivencia cos demais e con iso un mellor desenvolvemento social e persoal nos diferentes aspectos da súa vida.

Obxectivos xerais:

 • Valorar a auga como un recurso necesario  e imprescindible para o noso planeta
 • Tomar conciencia da necesidade da auga como recurso limpo e accesible a todas as persoas.
 • Obter acceso igual de   todas as persoas á auga potable.
 • Mellorar a calidade da auga reducindo a contaminación nas augas e aumentando a reciclaxe  da mesma.

Obxectivos específicos:

 • Coñecer o ciclo da auga.
 • Tomar conciencia da necesidade e coidado da auga
 • Reflexionar sobre como podemos contaminar a auga.
 • Tomar conciencia da escaseza da auga.
 • Identificar forma de aforrar auga.
 • Comprender como podemos protexer a uga como recurso.
 • Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co resto da contorna educativa e comunitaria.
 • Recoñecer a importancia de protexer os recursos no planeta que habitamos.
 • Comprender as consecuencias que ten a explotación excesiva dos recursos naturais no medio ambiente.
 • Promover a nosa capacidade como defensoras e defensores do medio ambiente.
 • Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso modelo de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos naturais.
 • Promover accións de mobilización e incidencia polo coidado do medio ambiente nas nosas contornas educativas e comunitarias

Contidos:

 • Diferentes apartados:
 • ACCESO Á AGUA POTABLE.
 • ACCESOS A SERVIZOS DE SANEAMENTO E HIXIENE.
 • CALIDADE DA AGUA. CONTAMINACIÓN E AUGAS RESIDUAIS.
 • USO EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS
 • Os elementos da natureza.
 • O medio ambiente: coidado, explotación, biodiversidade,..
 • O modelo de consumo responsable.

 

Kilómetros de solidariedade

Gran éxito na carreira de quilómetros solidarios que organizou o colexio en colaboración con Save the Children!

Nun fermoso día de sol, centos de estudantes, profesores, pais e membros da comunidade xuntáronse nunha nobre causa: correr quilómetros pola solidariedade. O evento, organizado polo colexio en colaboración con Save the Children, tivo como obxectivo recadar fondos para apoiar aos nenos máis vulnerables e promover a importancia da educación no seu desenvolvemento.

Dende primeira hora da mañá o ambiente no colexio foi de ilusión e ilusión. Os participantes reuníronse no punto de saída, vestidos con camisetas personalizadas do evento e portando os dorsais de apoio e solidariedade. Moitas familias do colexio tamén se sumaron á causa, ofrecendo o seu apoio aos corredores e corredoras animándoos en todo momento.

A carreira comezou cunha explosión de enerxía e determinación. Corredores de todas as idades desafiáronse a si mesmos, superando obstáculos e superando os seus límites persoais. As instalacións deportivas da Universidade de Ourense enchéronse de risas, aplausos e o ruído do público.

A comunidade lanzouse xenerosamente na recadación de fondos. Moitos patrocinadores e doadores uníronse á causa, aportando diñeiro para beneficiar aos nenos e nenas máis necesitadas. A solidariedade e o compromiso de todas as persoas implicadas foi inspirador, demostrando que xuntos podemos marcar unha diferenza significativa na vida das persoas que máis o necesitan.

Cando cruzaban a meta, os corredores e corredoras abrazábanse con alegría e satisfacción. Cada un deles sabía que contribuía a cambiar vidas e a dar esperanza a quen o necesitaba. Desde o cole queremos mostrar o noso agradecemento a todas as persoas participantes e colaboradoras polo seu esforzo e dedicación, destacando que esta carreira quilométrica solidaria é só o comezo dunha serie de accións solidarias no colexio.

Os fondos recadados irán destinados aos proxectos educativos Save the Children, que buscan ofrecer oportunidades de aprendizaxe, material escolar e apoio psicosocial aos nenos e nenas en situación de vulnerabilidade. Esta colaboración entre a escola e Save the Children é unha mostra do poder transformador da educación e da solidariedade, e demostra que xuntos podemos construír un futuro mellor para todos os nenos.

En definitiva, a carreira quilométrica solidaria organizada polo colexio en colaboración con Save the Children foi un éxito rotundo.

A vida dos ecosistemas terrestres

Neste curso 2022/2023, o P.D.I. continuámolo  co coidado do medio ambiente e , polo tanto, traballamos diversas áreas para favorecer un mellor estado do noso planeta. A temática neste curso para os alumnos de 4º curso  centrouse no ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. Unha tarea amplia e imprescindible para o equilibrio do planeta. Algúns dos retos que nos marca este obxectivo son a xestión sostible dos bosques, a loita  contra a desertificación, invertir a degradación das terras e deter a pérdida de biodiversidade. Só a protección á natureza pode garantir a protección da humanidade. Debemos contribuir a ter un planeta máis san e máis  verde.

O grupo de 4º de Educación Primaria centrouse polo tanto en coñecer diferentes accións que nos permitan mellorar o noso medio ambiente e realizamos varias actividades entre as que se encontran:

Continuamos co proxecto das 3 RRR, pero este ano engadimos minimizar o uso do papel nas nosas vidas. Reutilizamos todo o papel que podemos dentro da aula e estudiamos e buscamos todas as siglas de recursos sostibles (FSC, PET,HDPE, anillo de Möbius...)

Temas traballados na asignatura de CCSS:

 • T2: A auga e as rochas (a hidrosfera e a xeosfera). O Relevo.
 • T3: Relevo, ríos e paisaxes de España. Tipos de solo, conservación do medio ambiente, recursos naturais e problemas.

Temas traballados na asignatura de CCNN:

 • T1: As plantas: uns seres vivos esenciais.
 • T2: Os reinos dos ecosistemas.

Libro da hora de ler durante o curso escolar 2022/2023:

 • PELIGRO VEGETAL. Ramón Caride.

Vídeos didácticos:

 • CUIDAMOS LA TIERRA, EL SUELO, LOS ECOSISTEMAS....de Happy Learning
 • MUNDO SOSTENIBLE de Elesapiens
 • HORTO ESCOLAR: Aplicación práctica: o traballo dos hortos escolares é un elemento clave para explicar a sostenibilidade e coidado do medio ambiente.

Visitas didácticas:

 • Visitamos a sobreira centenaria que está detrás do colexio.

Obradoiros e experimentos na clase.
Textos e poesías sobre a natureza.
Temporalización:
Durante todo o curso en diferentes asignaturas.

Metodoloxía:

Traballamos a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno sexa capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiámonos na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral e axustándonos ás características do alumnado.

Contribución ás competencias básicas e transversais e competencias claves da unión europea:

O desenvolvemento desta unidade contribuiu ao desenvolvemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial á Competencias sociais e cívicas, xa que os diferentes coñecementos que desenvolveremos e a aplicación dos mesmos por parte dos alumnos na súa vida diaria, dótaos das estratexias necesarias para unha mellora da convivencia cos demais e con iso un mellor desenvolvemento social e persoal nos diferentes aspectos da súa vida.

Obxectivos xerais:

 • Percibir o medio natural como un todo onde cada elemento é importante e relaciónase co resto de compoñentes.
 • Fomentar hábitos respectuosos co medio ambiente.
 • Conservar o medio ambiente e a biodiversidade.
 • Obxectivos específicos:
 • Coñecer o ecosistema que nos rodea.
 • Tomar conciencia da necesidade e coidado do noso entorno.
 • Reflexionar sobre como podemos reducir o impacto negativo do noso consumo.
 • Tomar conciencia da escaseza de recursos naturais.
 • Identificar forma de aforro de recursos
 • Comprender como podemos protexer a natureza.
 • Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co resto da contorna educativa e comunitaria.
 • Recoñecer a importancia de protexer os recursos no planeta que habitamos.
 • Comprender as consecuencias que ten a explotación excesiva dos recursos naturais no medio ambiente.
 • Promover a nosa capacidade como defensoras e defensores do medio ambiente.
 • Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso modelo de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos naturais.
 • Promover accións de mobilización e incidencia polo coidado do medio ambiente nas nosas contornas educativas e comunitarias.

Contidos:

 • Diferentes tipos de ecosistemas
 • Os elementos da natureza.
 • O medio ambiente: coidado, explotación, biodiversidade,..
 • O modelo de consumo responsable.

Sesións de minfulness no cole

O 23 de maio realizamos de maio realizamos no centro tres obradoiros de iniciación ao mindfulnees con todo o alumnado de educación primaria para que fosen quen lograr que a súa mente fose un lugar sereno no que vivir.

Asemade, buscamos que o noso alumnado aprendese a gozar do silencio e do propio mundo interior.

Agora toca repetir estas aprendizaxes na nosa aula ou mesmamente nas nosas casas.

Degustación de produtos da nosa horta escolar

O 23 de maio realizamos unha merenda saudable a base de produtos recollidos na nosa horta escolar, e na que participou todo o alumnado e profesorado do centro.

Como a colleita está sendo moi boa, debido aos coidados cos que mantemos a nosa horta, en breves, seguro que realizamos outra merenda con máis variedade de produtos.

Estaba todo boísimo!!

Club de lectura de 4º de Ed. Primaria

Ao longo do curso 2022/2023 o club de lectura de 4º de educación primaria formado por 12 nenos e nenas traballou os seguintes libros:

1º trimestre:

 • LIBRO 1º: A Señorita Bubble  de Ledicia Costas da editorial Xerais

O libro foi traballado ao longo do 1º trimestre do curso escolar 2021/2022 e conta a historia dunha muller inventora e diferente que chega a unha vila nova.

 • LIBRO 2º: Peligro Vegetal de Ramón Caride da editorial Anaya.  

O libro foi traballado nos meses decembro, xaneiro e febreiro do curso escolar 2022/2023 e conta a historia de dous irmáns que viaxan no tempo para buscar información sobre unha planta que pode acabar coa fame no mundo.

2º trimestre:

 • LIBRO 3º: Diario de Greg 17 Dando la nota de Jeff Kinney da editorial Molino.  

O libro foi traballado nos meses  de marzo e abril do curso escolar 2022/2023 e nel Greg cóntanos as aventuras que lle acontecen ao seu irmán Rodrick cando quere formar unha banda de rock.

3º trimestre:

 • LIBRO 4º: A pequena compaña  de Carlos Labraña da editorial Embora. Esta divertida e máxica obra de teatro foi gañadora do VIII Premio Estornela de Teatro.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut